Sayfa 1/3 123 SonSon
23 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 561 + 42526

  Question Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  SORU:

  Memleketimizde nişanli gençler bazan yalnizca bir araya geliyor, birlikte gezip tozuyorlar.
  Bazilari nişanlilarin böyle yalnizca bir arada gezip tozmalarinin câiz olmayacagini söylüyor, bazilari da, nisanlisidir, mahzur olmaz, diyorlar.
  Ne dersiniz?

  CEVAP:


  Nişan, nikâh degildir.
  Nikâh olmadigi içindir ki, nişanli gençler birbirlerinin yabancisi ve namahremidirler.
  Herhangi bir yabanci ne ise bunlar da birbirleri için aynidirlar.
  Bu bakimdan, nişanli gençler, yanlarinda üçüncü kimse bulunmadan yapayalniz basbaşa kalamaz, iki ikiye çarsida gezip tozamazlar.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz bir kadinin yabanci bir erkekle iki ikiye başbasa kalmalarini yasaklamis, bunlarin üçüncülerinin seytan olacagini haber vermislerdir.
  Kaldiki, nişan hiçbir zaman taraflari baglayan anlasma degeri de tasimaz.
  Bu esnada bir anlasmazlik çikabilir, birbirlerinin meçhul taraflarina sahit olup vaz geçebilirler.
  Böyle bir ayrilmada taraflar yapayalniz kalmislarsa mahzur daha da çogalir, ihlâl ettikleri mahremiyet yüzünden bilhassa kiz tarafinin itibari asagi düsebilir.

  Böyle bir ayrilmada, alinip verilen hediye ve nisan esyalari aynen iâde edilir, edilmeyenler de kiymetleri itibariyla paraya çevrilir, para olarak ödeme yoluna gidilerek helâllasilir.

  Bu mevzuda âile büyükleri titiz olmali, büyük bir pişmanliga sebeb olacak hatanin dogabilecegi ihtimalini uzak görmemelidirler.

  Alıntı: Ahmed ŞAHİN

  Benzer Konular
  Yanında mahremi bulunmayan kadınla başbaşa kalmayın
  Yanında mahremi bulunmayan kadınla başbaşa kalmayın Yanında mahremi bulunmayan kadınla başbaşa kalmayın Hadis-i Şerifi... Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Onlar Rahman'la başbaşa kalmışlardır
  Onlar Rahman'la başbaşa kalmışlardır Onlar Rahman'la başbaşa kalmışlardır gece Rahman'ın rahimine sığınarak bulan gece kulları... Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Rahman'la başbaşa...
  Rahman'la başbaşa... Rahman'la başbaşa... Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Amasya'da Başbaşa, Ankara'da Dişdişe.
  Amasya'da Başbaşa, Ankara'da Dişdişe. Yakın tarihimizin mühim bir sayfasını teşkil eden "Amasya Ta'mimi" 22 Haziran 1919'da ilân edildi. Ta'mim, "umum"dan geliyor; günümüzde "genelge" diye tâbir edilen bir bildirinin umuma duyur
  Yalnizliğimla başbaşa
  Yalnizliğimla başbaşa Bir mum yaktım, bugüne inat... Ve gizlendim gecenin büyüsüne... Yalnızlığımın koynuna sokulup, yalnızlığı düşündüm... *** Herşey belli belirsiz... Herşey, bir garip mumun zayıf ışığına teslim ve titrek... Oda
  Yazar : Risale Forum


 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 561 + 42526

  Thumbs up Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  Nelere Dikkat Etmeli?

  İki bekar insanın bir araya gelip mutlu bir evlilik hayatı kurabilmeleri için birbirlerini iyi tanımaları şarttır.
  Bunun için önce bir nişanlılık dönemi yaşarlar.
  Bu dönemde taraflar birbirlerini iyice tanımayı hedef alırlar.
  Bu tanışmayı temin içinde üçüncü şahsın yanında yahut ta her an birinin gelebileceği açık bir mekanda konuşurlar.
  İnançlarını, mizaçlarını, hayat anlayışlarını etraflıca konuşur, birbirlerini anlamaya gayret ederler ki, ilerideki hayatlarında bir uyuşmazlıkla karşılaşıp ta mutsuzluğa düşmesinler.

  Bazı kimseler, nişanlılık döneminde taraflar birbirlerine haram olmasın da iyi tanışsınlar diye resmi nikahtan önce dini nikahı hemen yaptırıyorlar, böylece kızın elinden vaz geçme özgürlüğünü alıp tümüyle erkeğin eline teslim etmek gibi bir yanılgıya düşüyorlar.
  Böylesine tek taraflı bir tercih adaletsizliğine düşmemek için kadını bağlayan dini nikahı, erkeği de bağlayan resmi nikaha yakın güne kadar tehir etmekte fayda olsa gerektir..
  Yazar : Risale Forum


 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 561 + 42526

  Thumbs up Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  Nişan ve nişanlılık devresi nasıl olmalıdır?
  Tarafların görüşmelerinde ölçü ne olmalıdır ?

  Evlenecek taraflar görüşüp, konuştuktan ve anlaştıktan sonra aralarında bir nişan merasimi düzenlenir.
  Nişan bir çeşit sözleşme sayıldığı için, talip olunan kızı artık bir başkası gelip isteyemez.
  Nişanlanma memleketimizde yaygın bir âdet olduğu gibi, İslâmda da yeri olan bir husustur.
  Nitekim, Peygamberimiz, Hz. Âişe ile üç sene kadar nişanlı kaldıktan sonra evlenmişlerdir.
  Böylece, nişan aynı zamanda bir sünnet sayılmaktadır.(
  1)

  Nişan merasiminden sonra, aileler arasında akrabalık bağı kurmanın ilk teşebbüslerine başlanır.
  Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine hediye gönderirler ve artık yavaş yavaş düğün hazırlığına başlarlar.
  Evlenecek kimselerin nişanlılıkları da bir yüzükle belli edilir.
  Erkeğin altın ve diğer madenlerden yapılmış yüzük kullanması uygun olmadığı için, ancak gümüş yüzük takabilir.

  Nişan, sadece bir evlenme vaadi ve nikâhın başlangıcıdır.
  Böyle bir vaadden dönmek İslâmî edebe aykırı olduğu için, ölüm ve sonradan zuhur eden bir hastalık gibi, haklı bir sebep yokken, ahdi bozmak doğru olmaz.
  Fakat sadece nişanlanmakla nikâh hükümleri terettüp etmediğinden, iki taraftan hiçbirisi, İslâm hukuku açısından sözünü yerine getirmek zorunda değildir.
  Çünkü nişanda, nikâhta bulunan icap ve kabul yoktur.
  Yani evlenecek eşler iki şahit huzurunda sözlü olarak nikâh akdini yapmış değillerdir.

  Nişanlanmanın her iki taraf için sağladığı en mühim fayda, evliliğin sağlam esaslar üzerine kurulması için başvurulan bir ihtiyat tedbiri olmasıdır.
  Çünkü, birtakım haklı sebeplerle nişanın bozulması, ileride vukuu muhtemel ve mümkün olan boşanma hadisesinden daha hafif düşmektedir.
  Her ne kadar "dünürlük" devresinde her hususun enine boyuna konuşulması gerekse de, nişanlıların mesut bir yuva kuramayacakları hususunda ciddî belirtiler çıkarsa, nişan sözleşmesine nihayet verilebilir.

  Nişan bozulduğu takdirde, taraflar birbirlerine verdikleri hediyeyi iade edebilirler.
  Verilen şeyler telef olmuş veya kaybolmuşsa, bedeli istenebilir.
  Nişanlılık devresinde, zaman zaman ihmal edilen ve dikkat edilmeyen husus, tarafların birbirlerini evliymiş gibi zannedip aradaki mahremiyet sınırını ihlâl etmeleridir.

  Daha önce de belirttiğimiz gibi, evlenecek kimseler birbirlerini ancak istemeye gittikleri zaman görebilirler.
  Bunun dışında, bir nikâh akdi yapılmadığı müddetçe,nişanlıların yalnız olarak görüşmeleri, konuşmaları, beraber gezmeleri uygun olmaz.
  Çünkü birbirlerine karşı bir yabancıdan farksızdırlar.
  Görüşme zarureti hâsıl olsa, yanlarında kadının bir mahremi bulunmalıdır.
  Bu hususta , Peygamberimizin ikazı açıktır:
  "
  Kim Allah'a ve Ahiret gününe inanıyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü bu takdirde üçüncüleri şeytandır."(2)

  Nişanı, bir evlilikmiş gibi telâkki ederek nişanlılar arasındaki mahremiyet sınırına dikkat edilmemesi neticesinde, cemiyette pekçok üzücü ve aileleri sıkıntıya sokacak durumlar görülmekte ve duyulmaktadır.
  Bu hususta titizlik gösterilmemesi sonunda tarafları pişmanlığa düşüren bazı hataların çıkma ihtimali göz ardı edilmemelidir.
  Evlilik akdi yapılıncaya kadar her iki tarafda meşruiyet sınırını aşmamaya itina etmelidirler.

  Nişanlılar, nikâhları akdedilene kadar yalnız başlarına görüşüp konuşamayacakları gibi, tokalaşmaktan da kaçınmalıdırlar.
  Düğün merasimi esnasında dahi henüz nikâhları kıyılmadıkça, mahremiyet sınırını muhafaza etmeleri gerekir.
  Ancak nikâhları akdedildikten sonra birbirlerine helâl olurlar.

  Bazı bölgelerimizde nişan merasimi esnasında dinî nikâh kıyılmakta; böylece taraflasın birbirleriyle rahat bir şekilde görüşmeleri için mahzur ortadan kalkmaktadır.
  İslâm hukuku açısından eşler, karı koca olmaktadırlar; fakat resmî nikâhları daha sonraya bırakıldığından, evlilik muamelesi resmen gerçekleşmemektedir. Bununla beraber, iki şahit huzurunda icap ve kabul esaslarına uyularak akdedilen bir nikâh, tarafları birbirine helâl kılar.
  Baş başa görüşüp konuşabilirler, tokalaşabilirler,gezebilirler.

  Her ne kadar taraflar birbirlerine "Evet" dedikten sonra birbirlerinin helâli olmuşlar, ömür boyu bir ve beraber olmaya karar vermişler, birtakım riskleri göze almışlar ise de, en kötü ihtimalleri de hesaba katarak,nişanlılık devresinde münasebetlerde ölçülü olmanın sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Bilhassa damat adayının, kız tarafının hassasiyetini anlayışla karşılaması gerekir.
  Bu hassasiyetin bir itimatsızlıktan değil de,haklı bir ihtiyattan kaynaklandığı bilinmelidir.
  Allah göstermesin, bir nişan bozulması sırasında tarafların vicdan azabı çekmemesi ve ikinci evlilik teşebbüslerinin akamete uğramaması için böylesine bir ihtiyata ihtiyaç vardır.

  Bu vesileyle şu hususa da açıklık getirelim:

  Nikâhlı olduğu halde nişanı bozulan kadının başka bir erkekle evlenmesi dinen caiz değildir.
  Başkasıyla yaptığı,nikâh sahih olmaz.
  Kadının nikâhının sahih olması için önceki nişanlısının (kocasının) kadını boşaması gerekir.
  Kadını boşadığı takdirde, kadın başka bir erkekle evlenebilir.
  İddet beklemesine lüzum yoktur.
  Aksi takdirde, eski nişanlısı boşamadan kız bir başkasıyla evlenemez.
  Bu hususta karı-koca olup olmamaları aranmamaktadır.
  Yapılan nikâh akdi dinen tarafları nikâhlı göstermektedir.
  Kız boşanmadan bir başkasıyla evlendiği takdirde nikâhı batıl olup, bu evlilik sayılmaz.
  Erkeğin durumu ise farklıdır.
  Nikâhlı olduğu halde başka bir kadınla evlenebilir.(
  3)

  1. Müslim, nikâh: 69.
  2. Müsned, 3: 339
  3. Nisa Sûresi, 3.


  Kaynak : Mehmet Paksu, Kadın, Aile, Hayat, Nesil Yayınları
  Yazar : Risale Forum


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  1.128
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 325 + 23722

  Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  Her ne kadar taraflar birbirlerine "Evet" dedikten sonra birbirlerinin helâli olmuşlar, ömür boyu bir ve beraber olmaya karar vermişler, birtakım riskleri göze almışlar ise de, en kötü ihtimalleri de hesaba katarak,nişanlılık devresinde münasebetlerde ölçülü olmanın sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Bilhassa damat adayının, kız tarafının hassasiyetini anlayışla karşılaması gerekir.
  Bu hassasiyetin bir itimatsızlıktan değil de,haklı bir ihtiyattan kaynaklandığı bilinmelidir.
  Allah göstermesin, bir nişan bozulması sırasında tarafların vicdan azabı çekmemesi ve ikinci evlilik teşebbüslerinin akamete uğramaması için böylesine bir ihtiyata ihtiyaç vardır.

  Bu vesileyle şu hususa da açıklık getirelim:

  Nikâhlı olduğu halde nişanı bozulan kadının başka bir erkekle evlenmesi dinen caiz değildir.
  Başkasıyla yaptığı,nikâh sahih olmaz.
  Kadının nikâhının sahih olması için önceki nişanlısının (kocasının) kadını boşaması gerekir.
  Kadını boşadığı takdirde, kadın başka bir erkekle evlenebilir.
  İddet beklemesine lüzum yoktur.
  Aksi takdirde, eski nişanlısı boşamadan kız bir başkasıyla evlenemez.
  Bu hususta karı-koca olup olmamaları aranmamaktadır.
  Yapılan nikâh akdi dinen tarafları nikâhlı göstermektedir.
  Kız boşanmadan bir başkasıyla evlendiği takdirde nikâhı batıl olup, bu evlilik sayılmaz.
  Erkeğin durumu ise farklıdır.
  Nikâhlı olduğu halde başka bir kadınla evlenebilir.(
  3)

  1. Müslim, nikâh: 69.
  2. Müsned, 3: 339
  3. Nisa Sûresi, 3.


  Kaynak : Mehmet Paksu, Kadın, Aile, Hayat, Nesil Yayınları

  Allah razı olsun çok faydalı bilgiler olmuş asrımızın gençelrininde bu tür bilgilere ihtiyaçları var çünkü ailelerin de bu konuda yeterli bilgileri olamayabiliyor ve nişanlılık evresinde dini nikah kıyabilyorlar burada da söylendiği gibi kızın tercih hakkı elindne alınmış oluyor.
  Allah razı olsun...
  Yazar : Risale Forum

  Uzakta olmak ayrılığa neden olmadığı gibi, aynı yerde olmak da birlikteliğe yetmez.Bizim yolumuz gönül yoludur .Gönül de mekan istemez...

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  30
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 49 + 552

  Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  çok güzel bir paylaşımdı kardeşim
  günümüz de böyle şeyler açıkça yapılmakta
  yapmayanın da hayıflandığı bir zamandayız ne yazıkki
  Allah bizleri kendisinin hoşnut olmadığı şeyleri yapmaktan korusun
  Yazar : Risale Forum

  Ey Rabbim..

  En sevdiğinin sevgisini artır ki kalbimde…
  Senin yanına sevdiğinin sevgisiyle dolu bir yürekle varabileyim son nefesimde…

  İskender PALA

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2010
  Mesajlar Mesajlar
  332
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 96 + 3940

  Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  görüşme hakkı kaçsa odur. 1-3 defa görüşür kararını istişareyle verirsin. bu kadar açıktır. artık nişanlıyken evlenilmez diyemeyiz. nişanlıyken evli olunması gerekli olabiliyor.nişana gerekte yok bence. görüşme istişare belki istihare. sonra ya he ya da yok. demeliyiz. bu kadar. fazla uzayan ve cıvıyan nişanlar hoş olmayabiliyor!!!
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1628 + 126040

  Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  Alıntı Müekked Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  görüşme hakkı kaçsa odur. 1-3 defa görüşür kararını istişareyle verirsin. bu kadar açıktır. artık nişanlıyken evlenilmez diyemeyiz. nişanlıyken evli olunması gerekli olabiliyor.nişana gerekte yok bence. görüşme istişare belki istihare. sonra ya he ya da yok. demeliyiz. bu kadar. fazla uzayan ve cıvıyan nişanlar hoş olmayabiliyor!!!
  O kadar !
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar Mesajlar
  2.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 444 + 30028

  Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  peki dielim nisanlılar ayrıldı ..nikahta btmis..ama barısmak isterlerse olurmu uc talak olursa mesela dielim,tekrar nikah olabilrmi ,yani evlenebilrlermi :032:
  Yazar : Risale Forum
  El-Vehhab ismine sığındım… Avuçlarımda bir damla gözyaşıyla kapındayım…


 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Mesajlar Mesajlar
  284
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 81 + 2700

  Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  ..........
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2008
  Nereden Yer
  Kocaeli
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 469 + 31300

  Cevap: Nişanlılar Başbaşa Kalabilir mi?

  Alıntı Garib Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  peki dielim nisanlılar ayrıldı ..nikahta btmis..ama barısmak isterlerse olurmu uc talak olursa mesela dielim,tekrar nikah olabilrmi ,yani evlenebilrlermi :032:
  En doğru örneklerden biride budur aslında, nişanlılık döneminde nikahın yapılmasının doğru olamdığını ispatlıyan bir durum!!
  Yazar : Risale Forum
  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


Sayfa 1/3 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222