Hristiyanlık üzerine
Bismillahirrahmanirrahim
Hz. İsa'nın-haşa- Allah'ın oğlu olduğuna bazı Hristiyanlar inanmakta,Hz.Uzeyr'in de -haşa-Allah'ın oğlu olduğuna bazı Yahudiler inanmaktadır.Onların bazı mezhepleri bu inancı savunmaktadır.Aslında biraz düşünen bu durumun içinden çıkabilir.Nasıl ki,bir köpek ile sahibi ,sahibi bir araba aldığında köpeğiyle ortak olmaz ,insanın köpeğe üstünlüğü mü,yoksa ALLAH'ın insanlara ve tüm canlılara üstünlüğü mü daha üstün,mesela köpekle biz karşılaşsak köpek bizi ısırır ve parçalayabilme tehlikesi de oluşur,ama Allah ise bundan elbette münezzehtir,daha güçlüdür,en güçlüdür,bu durumda biz araba alırken ya da bizim evimizi değiştirmemize köpeğimiz mani değil,Allah 'ın da helal ve haram koymasına papazlar-Hristiyanlara göre papazlar günahsızdırlar ve helal haramları duruma göre kendileri ortaya çıkartırlar inancı içerisindedirler- mani olamaz ve peygamberler sadece bir elçidirler ,elçi ise kralından aldığı mektubu atıp yırtamaz,oradaki helal ve haram kılınan yasakları değiştiremez ve krala ortaklık talebinde bulunmaz,nasıl ki bir köle sahibiyle ortak olamaz,peygamberler de Allah (c.c) ile ortak olamaz.Kralla elçi bir olmaz,ortak da olamaz,ortaklık iddia eden de peygamber olamaz,3 kitap da Hz. İsayı doğruluyorsa Hz. İsa da peygamber olarak varsa asla ortaklık iddia etmeyecektir ve Hz. İsa'ya ortaklık iddia eden sonsuz kudretli,her an herşeyi yaratan yaratıcıya ortaklık iddia eden ,putperestten farksızdır,sayının 2-3-4-5 olması hiçbirşeyi değiştirmez,Allah'ın helal -haram koymasına,yaratmasına ve idaresine sınrı koymuş oluyorsun-haşa-.sınır koyulan bir varlık her an istediğini yapamaz,Hz. İsa ise Allah ne dediyse onu yapmıştır,2 kral ,2 eş,hiç kusursuz yaşamaz,arada anlaşmazlıklar olur,ama gör ki Hristiyanlıkta Hz. İsanın ihaneti yoktur,siz de buna inanmıyorsunuz,öyleyse nasıl olur da O,Allah'ın oğlu olabilir,ne dediyse yapmış,tıpkı Allah'ın kölesi gibi,kulu gibi,"elçisi gibi",hiç düşünmüyor musunuz?kaynak:mürşid 5'te arama yerine mesih yazın,orada çıkan ayetler ve altında tefsirleri var okuyun kaynaklar Kur'an ve Tefsirdendir,ama kendim yorumladım-hatam varsa affola,Bismillahirrahmanirrahim