Çocuklarla İlgilenmek
Çocukların yetişmesinde onlara gösterilecek ilgi, bazen cihaddan da üstündür. Nitekim, Taberânî'nin bir rivayetinde İbn-i Mübârek, kardeşleriyle beraber olduğu bir gazvede onlara sorar:
"-İçinde bulunduğumuz cihâddan daha efdal bir amel biliyor musunuz?"
"-Hayır bilmiyoruz." cevâbını alınca da:
"-Ben biliyorum, iffetli bir adam düşünün: Ailesi, çoluk çocuğu var. Geceleyin kalkar, uyumakta olan çocukları kontrol eder, üstü açılanları örter. İşte bunun ameli bizimkinden efdâldir." der. (Aliyyu'l-Kârî, Şerhu Ayni'l-İlm ve Zeyni'l-Hilm, Beyrut, 1352, c: 1. 215)