3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 502 + 34200

  Lightbulb Namazların kılınışı ve namazda okunanlar

  Namazların kılınışı ve namazda okunanlar

  Bir insanin tek başına namaz kilmasi icin neleri öğrenmesi gerekiyor.

  Namaz hocası gibi küçük kitaplarda bu gibi malumatlar güzel bir şekilde izah edimiştir. Böyle bir ilmihal kitabı alarak namaz konusunda neleri öğrenmeniz gerektiğine bakabilirisniz.

  Sabah Namazının Kılınışı:

  Sabah namazı iki rek´at sünnet, iki rek´at da farz olmak üzere dört rek´attan ibarettir. Önce sünnet kılınır.

  Şöyle ki: Namazın şartlarının hepsi yerine getirildikten sonra, kıbleye dönülüp sabah namazının sünnetini kılmaya kalben niyet edilir. Dil ile de yavaşçacık: "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya" denilir. Bundan sonra, eller kulakların hizasına kadar kaldırılıp, başparmaklar kulak yumuşağına değdirilir. Ve avuç içleri Kâbe´ye dönük şekilde parmak araları açılır ve Allahü Ekber denilerek iftitah tekbiri alınır. Tekbir alındıktan sonra sağ el ile sol elin bileği tutularak, eller göbeğin altına konur. (Kadınlar ise tekbir alırken ellerini omuz hizasına kaldırıp göğüsleri üzerine bağlarlar. Sağ eli sol elin üzerine koyarlar.

  Eller de bu şekilde bağlandıktan sonra, önce Sübhâneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele çekilerek Fâtiha-i Şerîfe sonuna kadar okunup Âmin denilir. Fâtiha´dan sonra zamm-ı sûre okunur. Böylece namazın kıyam ve kırâet rükünleri tamamlanmış olur. Kırâet bitince eller yanlara salıverilir ve Allahü Ekber denilerek rükû´a gidilir. Rükû´da parmak araları açık olarak ellerle dizkapakları tutulur. Sırt ve bel yere paralel olarak düz hâle getirilir. Ayaklar da bükülmeden dik tutulur. Rükû´da iken üç kere Sübhâne rabbiye´l-azîm denir. (Rükû´ hâlinde kadınlar parmak aralarını açmazlar ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizler üzerine koyarlar. Ayrıca dizlerini de dik değil bükük bulundururlar. Yere paralel olacak şekilde eğilmelerine de lüzum yoktur.)

  Sonra Semiallahü limen hamideh diyerek rükû´dan kalkılır. Ayakta iken Rabbenâ leke´l-hamd denir. Sonra Allahü Ekber denilerek secdeye kapanılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller konur. Baş da eller arasına konarak alın ve burun yere yapıştırılır. Secdede el ve ayak parmakları kıbleye dönük tutulur. (Kadınlar secdede kollarını yanlarına ve uyluklarını karınlarına yapıştırır ve yere doğru alçalır ve yapışırlar.) Secdede üç defa Sübhâne rabbiye´l-a´lâ denir. Sonra Allahü Ekber diyerek secdeden kalkılıp bir kere Sübhânallah diyecek kadar oturulur. Sonra tekrar Allahü Ekber denilerek aynı şekilde ikinci bir secde yapılır. İkinci secdenin tesbihleri söylendikten sonra Allahü Ekber denilerek tekrar ayağa kalkılır. Böylece birinci rek´at bitmiş ikinci rek´ata kalkılmış olur.İkinci rek´atta sadece Besmele çekilerek Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Yukarda tarif ettiğimiz şekilde rükû´a ve secdeye gidilir. İkinci secdeden sonra sol ayak yere yayılıp üstüne oturulur. Sağ ayak ise parmakları kıbleye dönük şekilde içeri kıvrılır. Eller uyluklar üzerine konur. İki secde arasındaki oturuşlar da aynen böyledir. (Kadınlar ayaklarını sağ tarafa yatırarak otururlar). Bu oturuşta önce Tehıyyât okunur. Arkasından salâvatlar ve dualar okunur. Duaların okunuşu bitince önce sağ tarafa dönülerek:
  Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diye selâm verilir.

  Sonra da sol tarafa aynı şekilde selâm verilir. Böylece iki rek´atlı sabah namazının sünneti bitmiş olur. Sabah namazının sünnetinin bütün kırâet, tesbih ve tekbirleri gizli olarak yapılır. Sabahın farzı da aynen sünneti gibi kılınır. Sadece başta niyet ederken "Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Bir de niyetten önce kâmet getirilir. (Kadınlar kâmet getirmezler). Sabah namazının farzının kırâetleri cehren de okunabilir.

  Öğle Namazının Kılınışı:

  Öğle namazı dört rek´at sünnet, dört rek´at farz ve iki rek´at da son sünnet olmak üzere on rek´attır. Önce sünneti kılınır. Sünneti kılmak için evvelâ şu şekilde niyet edilir: "Niyet ettim ya Rabbi bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya..." Sonra aynen sabah namazının sünneti gibi iki rek´at kılınır. İkinci rek´atta oturulduğunda sadece Tehıyyât okunur. Salâvat ve dualar okunmadan Allahü Ekber diyerek üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rek´atlar da aynen birinci ve ikinci rek´atlar gibi kılındıktan sonra, ikinci kere oturulur. Bu oturuşta Tehıyyât ile beraber salâvat ve dualar da okunarak selâm verilir. Böylece öğlenin sünneti tamamlanmış olur. Üçüncü rek´ata kalkıldığında Fatiha´dan önce sadece Besmele çekilir. Sübhâneke ve eûzü okunmaz. Öğlenin farzı da sünneti gibidir. Yalnız niyet ederken öğlenin farzını kılmaya niyet edilir. Bir de üçüncü ve dördüncü rek´atlarda sadece Fâtiha okunur, zamm-ı sûre okunmaz. Bu, sadece öğlenin farzında değil, bütün farz namazlarda böyledir. İlk iki rek´atta zamm-ı sûre okunur. Üç ve dördüncü rek´atlarda okunmaz. Öğlenin son sünneti de tıpkı sabahın sünneti gibi kılınır. Sadece niyet ederken öğlenin son sünnetine diye niyet edilir. Öğlenin sünnet ve farzında kırâet gizli yapılır.

  İkindi Namazının Kılınışı:

  İkindi namazı, dördü sünnet, dördü de farz olmak üzere sekiz rek´attır. Önce sünneti kılınır. Evvelâ: "Bugünkü ikindinin sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. Sonra aynen öğlenin sünneti gibi kılınır. Yalnız ikinci rek´atın sonundaki ilk oturuşta, öğlenin sünnetinde sadece Tehıyyât okunurken, ikindinin sünnetinde salâvatlar da okunur. Dualar okunmadan, Allahü Ekber denilerek üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü rek´atta da namaza yeniden başlanır gibi, Sübhâneke okunarak Eûzü-Besmele çekilir ve Fâtiha ile zamm-ı sûre okunur. Dördüncü rek´at ise öğleninki gibi normal şekilde kılınır. İkindinin farzı, öğlenin farzı gibidir. Sadece niyetler farklıdır. İkindi de öğle gibi gizli okuyuşla kılınır.

  Akşam Namazının Kılınışı:

  Akşam namazı üçü farz, ikisi sünnet olmak üzere beş rek´attır. Önce farz kılınır. Önce akşamın farzına niyet edilerek namaza durulur. İlk iki rek´at diğer namazların farzları gibi kılındıktan sonra oturulur. Sadece Tehıyyât okunarak üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü rek´atta sadece Fâtiha okunarak rükû´a ve secdeye gidilir. Secdeler bitince ikinci kere oturulur. Tehıyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. Farzdan sonra sünnete niyet edilerek tıpkı sabahın sünneti gibi iki rek´at sünnet kılınır. Akşam namazının farzı da, sabahın farzı gibi cehren yani sesli bir okuyuşla kılınabilir.

  Yatsı Namazının Kılınışı:

  Yatsı namazı, dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet ve üçü de vitir olmak üzere onüç rek´attır. Yatsının sünneti önce niyet edilerek tıpkı, ikindinin sünneti gibi kılınır. Yani ilk oturuşta, Tehıyyâttan sonra salâvatlar da okunur. Yatsının farzının kılınışı ise, niyet hariç öğle ve ikindinin farzının aynısıdır. Son sünnet de, akşamın sünnetiyle aynı şekilde kılınır. Fark sadece niyetlerdedir.


  Vitir Namazının Kılınışı:

  Vitir namazı ise üç rek´attır. Kılınışı şöyledir: Önce niyet edilerek namaza durulur. Birinci ve ikinci rek´atlar aynen sabahın sünnetinde tarif ettiğimiz şekilde kılınır. İkinci rek´atın sonunda oturulur, Tehıyyât okunarak üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü rek´atta Besmele çekilip Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Bundan sonra rükû´a eğilmeyerek eller kulaklara kaldırılıp tekbir alınır. Ve tekrar eller bağlanıp, kunut duaları okunur. Kunut duaları bittikten sonra rükû´ ve secdeye gidilir. Secdeden sonra oturularak Tehıyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. * Kunut duasını bilmeyen kimse, Rabbenâ âtinâ fi´d-dünyâ haseneten ve fi´l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe´n-nâr âyetini okuyabilir. Üç kere Allahümme´ğfirlî de diyebilir. Üç kere Yâ Rab demesi de câizdir. * Vitir namazı sadece Ramazanda cemaatle kılınır. İmam olan zât namazı cehrî kıldırır; kunut ise gizli okunur. Ramazan dışında vitri cemaatle kılmak mekruhtur.

  KUNUT DUALARI

  Allahümme innâ neste´înüke ve nestağfirüke ve nestehdîke ve nü´minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke´l-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahle´u ve netrükü men yefcürük.

  Allahümme iyyâke na´büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes´â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.


  Sübhaneke duası:
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. "ve celle senâük" sadece cenâze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.

  Fatiha suresi:
  Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  Fil Suresi:
  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

  Kureyş Sûresi:
  Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

  Maun Suresi:
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn.

  Kevser Suresi:
  İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

  Kafirun Suresi:
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

  Nasr Suresi:
  İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.

  Tebbet Suresi:
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

  İhlas Suresi:
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Felak Suresi:
  Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikýn izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Nas Suresi:
  Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

  Ettahıyyatü duası:
  Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

  Allahümme salli duası:
  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

  Allahümme barik duası:
  Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

  Rabbenâ duası:
  Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.

  Selam ve dua ile...

  Sorularla İslamiyet Editör

  Benzer Konular
  Namazların sadece farzlarını kılmak yeterli midir?
  Namazların sadece farzlarını kılmak yeterli midir? Namazların sadece farzlarını kılmak yeterli midir? Namazı kaçırma tehlikesinin olduğu durumlarda, farzını da olsa namazı zamanında kılmak gerekir. Sadece farz kılındığında namaz
  Şafii Mezhebi'ne göre namazların rekat sayıları kaçtır?
  Şafii Mezhebi'ne göre namazların rekat sayıları kaçtır? Şafii Mezhebi'ne göre namazların rekat sayıları kaçtır? Beş vaktin farz olan namazlarının rekat sayıları şunlardır: Devami...
  Namazların Kazası
  Namazların Kazası Namazların Kazası Yusuf Özcan |Semerkand dergisi Her mükellef müslümanın, günde beş vakit namazı vakti içinde kılması kesin farzdır ve ilahi emirlerin başında gelir. Farz namazını kılmadan vaktini geçirmek büyük
  dört rekat namazların ilk...
  dört rekat namazların ilk... Soru: Dört rekâtlı farz namazların ilk oturuşunda tahiyyattan sonra yanlışlıkla diğer dualar okunduğunda sehiv secdesi gerekir mi? Cevap: Namazda unutularak farzın tehiri, vacibin terki veya tehiri durumlarında sehiv se
  Namazların farzını kılmak yeterli mi?
  Namazların farzını kılmak yeterli mi? Namazların farzını kılmak yeterli mi? “Bir mazeret yokken vakit namazlarının sünnetlerini kılmayacak olsak o vaktin namazını tam olarak kılmış sayılır mıyı
  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar Mesajlar
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 46 + 60

  Cevap: Namazların kılınışı ve namazda okunanlar

  peki sünnetlerin kılnması farzmıdır şafii mezhebin göre
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 502 + 34200

  Cevap: Namazların kılınışı ve namazda okunanlar

  Alıntı 13yasin13 Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  peki sünnetlerin kılnması farzmıdır şafii mezhebin göre
  Sünnetler Efendimiz (S.A.V) in yaptığı, söylediği ve onayladığı eylemlerdir. İslamda sırasıyla farz , vacip ve sonra sünnet gelir. Sünnet namazların kılınması adından anlaşılacağı gibi sünnettir ve bunda mezhep farklılığı da yoktur ancak Vitir namazı, Ebu Hanife'ye göre, bayram namazları gibi vacip bir namazdır. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e ve diğer fakihlere göre sünnet-i müekkededir...

  "Kişiyi sevmenin alameti ona benzemektir" bunu unutmamamız gerekir.

  Selam ve dua ile..
  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222