6 sonuçtan 1 ile 6 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesajlar Mesajlar
  3.993
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 697 + 48494


  Müslüman çocuğa sorular

  • Müslümanmısın?
  • Elhamdülillah Müslümanım.
  • Müslümanım demenin manası nedir?
  • Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
  • Ne zamandan beri Müslümansın?
  • "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
  • "Bela" zamanı neye derler?
  • Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: - Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: "Bela (Evet Rabbimizsin)" dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
  • Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
  • Allah
  • Sen kimin kulusun ?
  • Allah'ın kuluyum
  • Dinin hangi dindir?
  • İslam dinidir.
  • Kitabın hangi kitaptır?
  • Kur'an'dır.
  • Din nedir?
  • Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.
  • İslam nedir?
  • Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.
  • İman Nedir?
  • Hz.Peygamber'in, Allah'tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.
  • Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
  • Allah birdir derim.
  • Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?
  • Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
  • Bunun manası nedir?
  • Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.
  • Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
  • Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
  • Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
  • Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
  • Allah'ın sıfatları nelerdir?
  • Allah'ın sıfatları iki gruba ayrılır.1) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir.
  • Allah'ın zati sıfatları nelerdir?
  1. Vücüd : Var olmak,
  2. Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
  3. Beka : Varlığının sonu olmamak,
  4. Vahdaniyet : Bir olmak,
  5. Muhâlefetun-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
  6. Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.
  • Allah'ın sübütü sıfatları nelerdir?
  1. Hayat : Diri olmak,
  2. İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
  3. Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
  4. Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
  5. İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah'ın dilemesiyle olur.)
  6. Kudret: Herşeye gücü yetmek,
  7. Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
  8. Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O'ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.
  • Farz Nedir?
  • Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.
  • Vâcib Nedir?
  • Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.
  • Sünnet Nedir?
  • Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.
  • Hadis Nedir?
  • Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.
  • Mübah Nedir?
  • Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.
  • Haram Nedir?
  • Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.
  • Helal Nedir?
  • Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.
  • Mekruh Nedir?
  • Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.
  • Müstehab Nedir?
  • (Mendup) Hz.Peygamber'in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir
  • Sûre Nedir?
  • Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
  • Ayet Nedir?
  • Kur'an-ı Kerim'de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
  • Kıblen neresidir?
  • Kabe-i Muazzamadır.
  • Kimin ümmetindensin?
  • Muhammed Aleyhisselamın.
  • Kimin zürriyetindensin?
  • Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
  • Kimin milletindensin?
  • İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim
  • Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?
  • İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir.
  • İman-ı yeis nedir? Geçerli midir?
  • Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir.

  • Peygamberimizin babasının adı nedir?
  • Abdullah'tır.
  • Annesinin adı nedir?
  • Amine'dir.
  • Dedesinin adı nedir?
  • Abdülmüttaliptir.
  • Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
  • 571'de doğdu Mekke'de doğdu, 632'de Medine'de vefat etti.
  • Şimdi nerde bulunuyor?
  • Şimdi Medine'de "Ravza-i Mutaharra" sındadır.
  • Kaç yaşında iken Peygamber oldu?
  • 40 yaşında.
  • Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
  • 23 sene peygamberlik yaptı.
  • Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
  • 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.
  • Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?
  • 63 yaşında sona erdi.
  • Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
  • Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
  • Peygamberimizin kaç adı vardır?
  • Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud
  • Peygamberimizin kaç kızı vardı?
  • Dört. Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma (r.a.)'dir.
  • Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
  • Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.
  • Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?
  • İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
  • Bunlar kimin çocuklarıdır?
  • Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
  • Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
  • Hz. Hatice, Hz. Sûde bint-i Zem'a, Hz. Aişe, Hz.Hafsa, Hz.Zeynep b.Huzeyme, Hz.Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cuveyriye, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiyye, Hz.Meymune, Hazreti Mariye, (r.a)
  • Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
  • Onlar bütün müminlerin annesidir.
  • Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
  • Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
  • Peygamberimizin son hanımı kimdir?
  • Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
  • Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
  • Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.
  • Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
  • Hz. Aişe (r.a)'dır.
  • Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
  • Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
  • Ashâb Ne Demektir?
  • Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır
  • Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
  • Tevhid'dir.
  • Tevhid nedir?
  • Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
  • Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
  • Şirk'tir.
  • Şirk nedir?
  • Allah'a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.
  • Peygamber kime denir?
  • Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.
  • Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
  • Şirkten korumak, tevhide çağırmak için
  • Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  • Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.
  • En büyük peygamberler kaçtır?
  • 5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
  • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  • Yirmisekiz

  • Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
  • Bütün insanlığa gönderildi.
  • Resul nedir?
  • Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.
  • Nebi nedir?
  • Kendisinden önce veya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.
  • İlk nebi kimdir? İlk resul kimdir?
  • Adem (a.s.) dır. Nuh (a.s.) dır.
  • Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
  • Tevrat Musa (a.s), Zebur Davud (a.s), İncil İsa (a.s), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) inmiştir.
  • Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
  • Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (a.s) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (a.s) 10, Şit (a.s) 50, İdris (a.s) 30, İbrahim (a.s) ise 10 suhuf verilmiştir.
  • Melek nedir?
  • Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
  • Dört büyük melek hangileridir?
  • Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
  • Meleklerin görevleri nelerdir?
  • Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.
  • Cebrail'in görevi nedir?
  • Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.
  • Mikail'in görevi nedir?
  • Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.
  • İsrafil'in görevi nedir?
  • Kıyamette Sur'a üflemek
  • Azrail'in görevi nedir?
  • Allah'ın emriyle can almak
  • İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
  • Dirilecekler.
  • Dirildikten sonra ne olacaklar?
  • Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.
  • Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan ne olur?
  • Dinden çıkar, kâfir olur.
  • Kabir suali kime sorulmaz?
  • Peygamberlere, çocuklara ve delilere


  Benzer Konular
  6 yaşındaki down sendromlu Müslüman çocuğa terör suçlaması!
  6 yaşındaki down sendromlu Müslüman çocuğa terör suçlaması! 6 yaşındaki down sendromlu Müslüman çocuğa terör suçlaması! İyice çığrından çıktılar Devami...
  12 yaşındaki Müslüman çocuğa terörist suçlaması
  12 yaşındaki Müslüman çocuğa terörist suçlaması 12 yaşındaki Müslüman çocuğa terörist suçlaması İyice paranoyak oldular! Devami...
  6 Yaşındaki Müslüman çocuğa terör şüphesi!
  6 Yaşındaki Müslüman çocuğa terör şüphesi! 6 Yaşındaki Müslüman çocuğa terör şüphesi! Yeni yılın ilk günleri yeni ayrımcılık haberlerini beraberinde getirdi. İslam korkusundan aklını yitiren Batının son hedefi 6 yaşında
  Almanya'da Müslüman öğrencilere skandal sorular!
  Almanya'da Müslüman öğrencilere skandal sorular! Almanya'da Müslüman öğrencilere skandal sorular! Almanya'da Hessen eyaletindeki okullarda öğrencilere doldurmaları için verilen formdaki skandal sorularla Müslümanlar hedef seçi
  Müslüman Çocuğa Dini Sualler
  Müslüman Çocuğa Dini Sualler MÜSLÜMAN ÇOCUĞA DİNİ SUALLER 1. Müslümanmısın? Elhamdülillah Müslümanım. 2. Müslümanım demenin manası nedir? Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
  Yazar : Risale Forum
  "Leyla değilim dost,
  Lakin çöle çağırsan gelirim.
  Sana 'yalan' halde gelmem,
  Toplarım özümü 'yalın' halde gelirim.
  Kapıyı çaldığım da 'Kim O?' dersen...
  'Sensin Efendim!' derim
  Ben olmam kapıda 'Sen' olur gelirim
  Sen gel de yeter ki,
  Yola yük olmam'Yol' olur gelirim. -(hz.mevlana)

 2. #2
  hadim Guest


  MÜSLÜMAN ÇOCUĞA SORULAR

  maşallah bunları bilen çocuk evliya olur alimallah!!!bence önce büyükler okusun ki ???şaka bi yana, faydalı olur inşallah. Allah razı olsun...
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 563 + 31922


  MÜSLÜMAN ÇOCUĞA SORULAR

  oyyyyyyyyy yerim ben onlari telefuz edip cevaplayan cocugu yerrrr :angel:

  rabbim herkesin evladina nasip eylesin ve cocuklarada bunlari ogretmeye vesile olacak anne baba nasip eylesin ...

  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesajlar Mesajlar
  3.993
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 697 + 48494


  MÜSLÜMAN ÇOCUĞA SORULAR

  amin inş ben bile okuyorum
  Yazar : Risale Forum
  "Leyla değilim dost,
  Lakin çöle çağırsan gelirim.
  Sana 'yalan' halde gelmem,
  Toplarım özümü 'yalın' halde gelirim.
  Kapıyı çaldığım da 'Kim O?' dersen...
  'Sensin Efendim!' derim
  Ben olmam kapıda 'Sen' olur gelirim
  Sen gel de yeter ki,
  Yola yük olmam'Yol' olur gelirim. -(hz.mevlana)

 5. #5
  Tarihci19 Guest


  MÜSLÜMAN ÇOCUĞA SORULAR

  • Din nedir?
  • Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

  böyle akademik sayılabilecek bir cevap veren çocuk varmı :P

  • Melek nedir?
  • Allah'ın nurdan yarattığı ve istedi kleri şekle girebi len, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

  çocuk şöle der: meleeeekkk şeeeyyy böllee kanattları vaaarr,, uçabiliyoooo başının üstünde sarı bi yuvarlak vaarr ;D


  • Peygam ber kime denir?
  • Ahkam-i ilahiy eyi insanl ara tebliğ için Allah'ın vazife lendir diği zata denir.

  ahkamı ilahiyye ;D hangi çocuk ahkam ın manasını biliyor acep

  • Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
  • Bu alemin varlığı ve alemde ki nizam ve intizamın devamıdır.

  bide şey deseymiş: ayrıca bakınız Tabiat risalesi, Meyve risalesi ;D
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesajlar Mesajlar
  3.993
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 697 + 48494


  MÜSLÜMAN ÇOCUĞA SORULAR

  iyi ya işte öğreniyorlar mleklerin sadece kanat takıp uçan şeyler olmadığı v.s v.s..........
  Yazar : Risale Forum
  "Leyla değilim dost,
  Lakin çöle çağırsan gelirim.
  Sana 'yalan' halde gelmem,
  Toplarım özümü 'yalın' halde gelirim.
  Kapıyı çaldığım da 'Kim O?' dersen...
  'Sensin Efendim!' derim
  Ben olmam kapıda 'Sen' olur gelirim
  Sen gel de yeter ki,
  Yola yük olmam'Yol' olur gelirim. -(hz.mevlana)

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222