Sayfa 2/6 İlkİlk 123456 SonSon
51 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 60 + 10

  Ceylan Çalışkan'dan Notlar

  Tarihçe-i Hayatta geçen ibarede eksiklik var gibi geldi bana. Çünkü Üstadımızın "Cemiyetin, yalnız yirmi beş milyon Türk cemiyetinin değil yüzlerce milyon islam cemiyetinin îmânı nâmına bir Said değil, bin Said fedâ olsun." dediğini okumuştum. Sebilürreşad dergisinde yayınladı ise eğer bu kısım elinde asıl nüshası olan kardeşlerimden çok rica ediyorum, bir örneğini bu çok kusurlu aciz kardeşinize göndermeniz halinde çok duasını alacaksınız.


  Edit By: İletişim Adresi vermek yasak...
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.235
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Ceylan Çalışkan'dan Notlar

  Evvela hos geldiniz maskar Forumumuza göstermiş olduğunuz alakadan ötürü size teşekkür eder ilminizden istifade etmeyi ümid ederiz...

  Saniyen mavzu bahis edilen söz acık ve nettir Tarihce-i Hayatta gecmekdedir { Sonra, ben cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmibeş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun.sh: » (T: 605) [Envar Neşriyat]) Tıklayınız: http://www.saidnur.com/foreign/trk/r.../tahliller.htm } ..

  Ancak sizin aktardığınız cümleyi ben cizgi bediüzzamanda duymusdum ve sanırım o cd nin kapak yazısında yazıyor...
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  49
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 60 + 140

  Ceylan Çalışkan'dan Notlar

  kardeşler ALLAH CC Razı olsun
  maşallah maşallah bu ne hizmet
  Rabbim cc daim etsin inşallah
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1630 + 126040

  Merhum Ceylan Çalışkan ağabeyin notlarından

  ÜSTAD BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN CEYLAN ÇALIŞKAN AĞABEYE NASİHATLERİ
  • 1-İktisada tam riayet et.
  • 2-Nazar-ı dikkati kendine celb etme.Hevesatına uyma
  • 3-Herkese açılma.
  Avam-ı nas’ın imanı kurtarma vazifesini şefkatkarane yükleneceğiz. Risale-i nur’la ilgili ilgili her şeye sahip çıkacağız. Bu dava benim,sözleri ben yazdım anlayışına sahip çıkacağız. Bu dava benim;sözleri ben yazdım anlayışına sahip olacağız.

  Hizmet-i nuriyeyi hayatımızın birinci vazifesi bileceğiz.
  • Risale-i Nur vazife-i fıtratım.
  • Risale-i Nur gaye-i hilkatim.
  • Risale-i Nur sebebi saadetim.
  Bir nur talebesini makam-ı sıddıkiyete götüren iki yol vardır:

  • 1-Sadakat
  • 2-Fedakarlık
  İhlas kelimelerin ruhu manevisidir. İhlas olmadığı zaman,kelimeler eğitim mermisi gibi hedefi bulsa da tesir etmez. İhlas olmayınca attığın fikir mermileri hedefi bulamaz.

  Bir nur talebesinin manevi dengesi onun hizmetidir. Ne nisbette hizmet edersek,o nisbette dengedeyiz demektir.

  Allah bizi dava-yı Kuraniye’de büyütsün,yürütsün,çürütsün.Amin

  Bizim hizmetimizde ihtilafların çok önemli nedenlerinden birisi de DENKLİKTİR.

  Aynı seviyedeki kardeşler arasında ihtilaflar olabilir. Bu durumda ikisinden birisinin fedakarlık yapıp diğerine inkiyad etmesi lazımdır. Böyle yapan bir nur talebesini melekler bile alkışlar.

  Mesele Risale-i Nur’daki hakikatları ezberlemek değildir;mesele o hakikatları yaşayabilmektir.

  Diş merhemi göze sürülmez.Bir söz dermandır ama kimisine iyi gelir,kimisine kötü gelir. Hakikatları yerli yerinde kullanmalıyız.

  Risale-i Nur’da merhaleler vardır. Bunlar:

  • 1-Şevk devresi:Ruhun hakikatları kapmasıyla olur.
  • 2-Muhabbet devresi:Risale-i Nur kalpte mekan tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer,fakat o medresede çorbaya koşar.
  • 3-Sebat Devresi:Tehlikeli olan devredir. Ülfetle kırılarak zuhur eder. Enaniyet ve süfli arzular çok olur. Bu devre sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye en az zayiatla bu devreyi atlatmaktır. İrtibat azalır,ictimai meseleler aklını kurcalar. Sebat günahlardan çekinmek,ve Risale-i Nurun kutsiyetine inançla olur.
  • 4-Sadakat Devri:En son merhaledir. Arabistan’da Kutbu Azamda çıksa ona ittiba etmez. Risale-i Nura koşar.
  • 5-Sıddıkiyet Makamı:Niyet ve nazar ile olur.
  Hizmette başarılı olmak için:

  Anlatılan hakikatın muhatabın kalbine yerleştirilmesinin iki sebebi vardır.

  • 1. Sebeb-i zahiri
  • 2. Sebeb-i manevi.
  Sebebi zahirinin bazı şartları vardır:

  • 1.Fiziki yapı:Tebliğin süreten müesirine tesir eden faktörlerden birisi simanın güzelliği(Saç sakal birbirine karışmış olmama.)
  • 2.Libas:Giyiniştir. Bir insan bir muhitte giyinişiyle karşılanır. Fikirleriyle ağırlanır. Üstadımız onun için kıravat takın demiş.
  • 3.Yaş
  • 4.Şahsiyet
  • 5.Fiziki yapı,endam
  • 6.Lisan hakimiyeti. Müdellel konuşmak,terkip kabiliyeti,cümle kurma,mantıki ilmi konuşmak,beliğ fasığ konuşmak. Bunun içinde ilim şattır.
  Sebebi manevi (Hakiki)Sebepleri şöyledir:

  • 1.İHLAS:İvazsız sırf rıza-i ilahi için konuşmak.
  • 2.FENA:Hakikatta fena olmak. Nefsini ıslah edemeyen,başkasını ıslah edemez. Önce

   nefsini öldürki,nefisleri öldüresin. Anlattın anlattın tesir etmedi,diyeceksin ki ihlassız anlatmışım. Manen kirliyim.
  • 3.SALAHAT:Takva sahibi oldukça sözüm müessiriyeti artar. Fakat takva azaldıkça lafızlar kalpten çıkmaz,ıslatsa ıslatsa dili ıslatır. Kalpten gelmez. Onun için manevi hayatın temizliği tahir olması şattır.
  Nefsi emmare yavaş yavaş,aldata aldata kendine uyduruyor.Elli sene evvelki dede kabirden çıkıp şimdikileri görse kafir der. Bu insanlar bu hale nasıl geldi?

  ....yavaş,yavaş.

  Anlamak iki çeşittir:1.İbareyi anlamak,2.Hakikatını anlamak. Uhuvvet risalesini okuduğu halde dövüşen insan ibareyi anlamıştır. Hakikatını anlamamıştır. Çünkü hakikatını anlayan insan kardeşiyle dövüşmez.

  Kardeşin seni tahkir ettiği halde sen ona muhabbet gösterebiliyorsan;işte o zaman sırr-ı uhuvvet tezahür eder.

  Bütün peygamberlerin,kutupların,evliyaların yolu ihlas yoludur.

  Bir tezgahtar,dükkana gelen müşteriye iltifat ediyor. Gururu,enaniyeti terk ediyor..

  Dünyevi işlerde bu gerekiyorsa,uhrevi işlerde çok daha fazlası lazımdır.

  Risale-i Nurun yolu sırrı ihlastır.,kulluktur. Bu hakikatları en başta iç dünyamızı mamur etmek etmek için kullanacağız.

  Az değiliz. Az olduğumuza üzülmeyeceğiz. Çünkü kainat kuruldu kurulalı bu böyledir.

  Cemadat fazla,nebatat az;nebatat fazla,hayvanat az;hayvanat fazla,insanlar az;kafirler fazla,müslimler az;amiler fazla,veliler az;veliler fazla;asfiyalar az;asfiyalar fazla,enbiyalar az....

  Üstad lahikaların satırları ile sadık nur talebelerinin vasıflarını çiziyor.(modelini)İşte o modele kavuşamayan,maksada vasıl olamaz.

  Her nur talebesine manevi müzaheret vardır. İlk intikal devresine de manen hep müzaharet vardır. Tutuşma devresinden sonra,şevk derecesine giriyor. 30 yaşına doğru o müzaharet kesiliyor. Artık kendi ceht ve gayretiyle ilerliyor. Müzaheret devam ederken kendimizi iyi yetiştirmemiz elzemdir.

  Bu kutsî hizmette durmak,düşmek demektir. Durmadan,yılmadan hizmet ,daima hizmet...

  Fedainin feda edemeyeceği hiçbir şeyi yoktur.

  Üstad”Biz muhabbet fedaileriyiz”diyor.

  Öyle ise muhabbet için feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyimiz olmamalı.(Şerefimiz,Haysiyetimiz,Enaniyetimiz,vs,. ..  Lillah içi muhabbete nefsin menfaatin hiçbir faydası yoktur. Karşılık beklenmez.

  Hizmet ALLAH rızası içindir,o ruh yok ise,hizmette yoktur.

  Risale-i Nur’a köle gibi makamsız hizmet eden,manevi makamatın en müntehası olan Sıddıkiyete vasıl olur. Bu ise tam mahviyetle olur.

  Niye biz Risale-i Nurun sarhoşu olamıyoruz?Çünkü içmiyoruz.

  Sarhoş sıhhati pahasına alkolik oluyor.

  Biz de NURKOLİK olmalıyız,Nuru içip içip sızmalıyız. Neticede ebedi bir sıhhat ve saadet kazanacağız.

  Risale-i NUR hizmeti hem cihaddır,hem ubudiyettir. Bu ikisini de beraber götürmemiz lazımdır.
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar Mesajlar
  1.307
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 217 + 11130

  Merhum Ceylan Çalışkan ağabeyin notlarından
  *İktisada tam riayet et.

  *Nazar-ı dikkati kendine celbetme.Hevesatına uyma

  *Herkese açılma.

  Avam-ı nas’ın imanı kurtarma vazifesini şefkatkarane yükleneceğiz. Risale-i nur’la ilgili ilgili her şeye sahip çıkacağız. Bu dava benim,sözleri ben yazdım anlayışına sahip çıkacağız. Bu dava benim;sözleri ben yazdım anlayışına sahip olacağız.

  Hizmet-i nuriyeyi hayatımızın birinci vazifesi bileceğiz.

  Risale-i Nur vazife-i fıtratım.

  Risale-i Nur gaye-i hilkatim.

  Risale-i Nur sebebi saadetim.
  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar Mesajlar
  1.307
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 217 + 11130

  Cevap: Merhum Ceylan Çalışkan ağabeyin notlarından

  Bir nur talebesini makam-ı sıddıkiyete götüren iki yol vardır:

  1-Sadakat

  2-Fedakarlık

  İhlas kelimelerin ruhu manevisidir. İhlas olmadığı zaman,kelimeler eğitim mermisi gibi hedefi bulsa da tesir etmez. İhlas olmayınca attığın fikir mermileri hedefi bulamaz.

  Bir nur talebesinin manevi dengesi onun hizmetidir.Ne nisbette hizmet edersek,o nisbette dengedeyiz demektir.
  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar Mesajlar
  1.307
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 217 + 11130

  Cevap: Merhum Ceylan Çalışkan ağabeyin notlarından

  Allah bizi dava-yı Kuraniye’de büyütsün,yürütsün,çürütsün.Amin

  Bizim hizmetimizde ihtilafların çok önemli nedenlerinden birisi de DENKLİKTİR.

  Aynı seviyedeki kardeşler arasında ihtilaflar olabilir. Bu durumda ikisinden birisinin fedakarlık yapıp diğerine inkiyad etmesi lazımdır. Böyle yapan bir nur talebesini melekler bile alkışlar.

  Mesele-i Risale-i Nur’daki hakikatları ezberlemek olmak değildir;mesele o hakikatları yaşayabilmektir.

  Diş merhemi göze sürülmez.Bir söz dermandır ama kimisine iyi gelir,kimisine kötü gelir. Hakikatları yerli yerinde kullanmalıyız
  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar Mesajlar
  1.307
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 217 + 11130

  Cevap: Merhum Ceylan Çalışkan ağabeyin notlarından

  Risale-i Nur’da merhaleler vardır. Bunlar:

  1-Şevk devresi:Ruhun hakikatları kapmasıyla olur.

  2-Muhabbet devresi:Risale-i Nur kalpte mekan tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer,fakat o medresede çorbaya koşar.

  3-Sebat Devresi:Tehlikeli olan devredir. Ülfetle kırılarak zuhur eder. Enaniyet ve süfli arzular çok olur. Bu devre sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye en az zayiatla bu devreyi atlatmaktır. İrtibat azalır,ictimai meseleler aklını kurcalar. Sebat günahlardan çekinmek,ve Risale-i Nurun kutsiyetine inançla olur.

  4-Sadakat Devri:En son merhaledir. Arabistan’da Kutbu Azamda çıksa ona ittiba etmez. Risale-i Nura koşar.
  5-Sıddıkiyet Makamı:Niyet ve nazar ile olur.
  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  5.775
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1244 + 95804

  Cevap: Merhum Ceylan Çalışkan ağabeyin notlarından

  Allah razı olsun kardeş, paylaşımlarınızın devamını bekleriz.. selam ve dua ile..
  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2268 + 186520

  Cevap: Merhum Ceylan Çalışkan ağabeyin notlarından

  Allah razı olsun nurum nur kardeş


  Sebebi manevi (Hakiki)Sebepleri şöyledir:

  1.İHLAS:İvazsız sırf rıza-i ilahi için konuşmak.


  2.FENA:Hakikatta fena olmak. Nefsini ıslah edemeyen,başkasını ıslah edemez. Önce nefsini öldür ki,nefisleri öldüresin. Anlattın anlattın tesir etmedi,diyeceksin ki ihlassız anlatmışım. Manen kirliyim.


  3.SALAHAT:Takva sahibi oldukça sözün müessiriyeti artar. Fakat takva azaldıkça lafızlar kalpten çıkmaz,ıslatsa ıslatsa dili ıslatır. Kalpten gelmez. Onun için manevi hayatın temizliği tahir olması şarttır.

  Bütün peygamberlerin,kutupların,evliyaların yolu ihlas yoludur.


  Bir tezgahtar,dükkana gelen müşteriye iltifat ediyor. Gururu,enaniyeti terk ediyor.Dünyevi işlerde bu gerekiyorsa,uhrevi işlerde çok daha fazlası lazımdır.


  Risale-i Nurun yolu sırrı ihlastır.,kulluktur. Bu hakikatları en başta iç dünyamızı mamur etmek etmek için kullanacağız.

  Az değiliz. Az olduğumuza üzülmeyeceğiz. Çünkü kainat kuruldu kurulalı bu böyledir.

  Cemadat fazla,nebatat az;nebatat fazla,hayvanat az;hayvanat fazla,insanlar az;kafirler fazla,müslimler az;amiler fazla,veliler az;veliler fazla;veliler fazla,asfiyalar az;asfiyalar fazla,enbiyalar az....


  Üstad lahikaların satırları ile sadık nur talebelerinin vasıflarını çiziyor.(modelini)İşte o modele kavuşamayan,maksada vasıl olamaz.


  Her nur talebesine manevi müzaheret vardır. İlk intikal devresine de manen hep müzaharet vardır. Tutuşma devresinden sonra,şevk derecesine giriyor. 30 yaşına doğru o müzaharet kesiliyor. Artık kendi ceht ve gayretiyle ilerliyor. Müzaheret devam ederken kendimizi iyi yetiştirmemiz elzemdir.


  Bu kutsî hizmette durmak,düşmek demektir. Durmadan,yılmadan hizmet ,daima hizmet...

  Fedainin feda edemeyeceği hiçbir şeyi yoktur. Üstad”Biz muhabbet fedaileriyiz”diyor.

  Öyle ise muhabbet için feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyimiz olmamalı.(Şerefimiz,Haysiyetimiz,Enaniyetimiz,vs,. ...)


  Lillah için muhabbete nefsin menfaatin hiçbir faydası yoktur. Karşılık beklenmez.

  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

Sayfa 2/6 İlkİlk 123456 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •