View RSS Feed

yozgati

 1. Tenkid Edenlerin Eli Yetişmediği için..

  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  “Bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzurundan tardeder. O adam kendine teselli vermek için: "Tuh, ne kadar çirkindir" der. O güzelin güzelliğini nefyeder.

  Hem bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. Koparmağa eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla "Ekşidir" der. Gümler gider..” [1]

  Malumdur ki insan on sekiz bin alemin kapısıdır. Bu
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 2. Şerh ve izah Çalışmaları

  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şerh ve izah Çalışmaları  Risale-i Nur’un şerh ve izahı ehemmiyetli bir vazife olarak nur talebelerine tevdi edilmiştir. Mürur-u zamanla daireye sadakatle dahil olan yeni nur talebeleri teknolojinin getirdiği sühuletle çok daha kolay bir tarzda nurlara eski nur talebelerinin çektiği sıkıntıları çekmeden onlar kadar belki de onlardan daha fazla Külliyata vâkıf olacakları akıldan uzak bir şey değildir. Telefonlar ve muhtelif nur sitelerinde var olan külliyat metinleri
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 3. Netice işi Belli Eder!

  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Netice işi Belli Eder!


  “Şu ağacın kesretli dal ve budakları, birtek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın san'atkârının icad ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç, dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra, bütün hakikatını bir meyvede toplar. Bütün manasını bir çekirdekte derceder. Onunla Hâlık-ı Zülcelalinin halk ve tedbirindeki hikmetini gösterir.[1]”


  “Hem o küllî nazar ve umumî tedbir, bir meyvenin içinde herbir çekirdeğe
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 4. Kuru Laf’a Karnımız Tok!

  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kuru Laf’a Karnımız Tok!  Vakta kimazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meyl-üt tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulata tesir ettiren, müddeayı müzeyyene ve şaşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i belâgatla hayale me'nus kılmak, bürhanın yerini tutar idi.  Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i ric'iyye ile
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 5. Kainat Bir Aynadır!

  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kainat Bir Aynadır!
  Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1]  Âyinedirbuâlem, her şey Hak ile kaim

  Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim.[2]
  Dünya ve dünyanın içinde bulunduğu galaksi ve galaksinin içinde yer aldığı sistem ve sistemin tamamına verdiğimiz kainat isminde her şey birer aynadır. “Kâinat bir aynadır. Her mevcudâtın mâhiyeti dahi birer aynadır.”[3]Ayna, ışığı
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
Sayfa 1/8 12345 ... SonSon