View RSS Feed

yozgati

Nurculukta Takvâ ve Siyâset

Bu Girişi Değerlendir
Yazan , 28-12-2013 at 16:35 (841 Hit)
Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Nurculukta Takvâ ve Siyâset


Hem takvâ içinde bir nevi amel-i sâlih var. Çünki bir haramın terki vâcibdir. Bir vâcibi işlemek, çok sünnetlere mukâbil sevâbı var. Takvâ, böyle zamanlarda, binler günâhın tehâcümünde bir tek içtinâb, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vâcib işlenmiş oluyor.Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takvâ nâmıyla ve günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibâdetten gelen ehemmiyetli a'mâl-i sâlihâdır.
Risâle-i Nur şâkirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribâta ve günahlara karşı takvâyı esas tutup davranmak gerektir. Kastamonu Lahikası(148)
Takvâ:Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veyâharam olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek. Mânâsına gelmekmektedir. Bu Takvâ meselesinde mesleki esaslara müvâzene edecek olursak Risâle-i Nur Esaslarına Muahlif bir mesele veyâ şüpheli görülen kerih görünen bir mesela varsa ve olursa ihtiyaten uzak durmak gerekmektedir.


Bizlere üstadımız, imamımız siyâsete yanaşmamamız, takibetmemeiz, alakadar olmamamız, partizan olmamamız gibi dersler vermiştir.Lâhikalarla tarz-ı hareket ememiz için Sikke-i Tastik-i Gaybi, Tarihçe-i Hayat, Barla, Katamonu, Emirdağ Lahikalarını teşkil etmişve Mehdiyetin sistemi de bu 5 eserle tarz-ı harekâtını Kıyamete dek belirlemiştir. Bizlere ise bu 5 tarz-ı hareket eseri ile boyanlamak sıbga-i nuriyeye bürünmek elzemdir. Eğer kendimize Nurcu, NurTalebesi ünvânına dâhil ediyorsak.


●«Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyânlar içinde siyâsete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez.Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak.»Şualar (362)


Eğer siyâsete yanaşırsak hizmetimizin kudsiyeti kaybolacak, ulviyetini kaybedecektir. Bir tarafa meylederek onun gevezesi olur.●“Evet, bu zamanda siyâset;

kalbleri ifsad eder

ve asabî ruhları azab içinde bırakır.Selâmet-i kalb

ve istirahât-ı ruh isteyen adam,

siyaseti bırakmalı.
Kastamonu Lahikası ( 123 )

NurTalebesi İçin Siyâset De Takvâyı Kıran Esbabdandır!

Tâkibetmediğimiz hâlde de çevremizdekiler ahvâl-i âlemden siyâsi haberleri getirmekme. Tâbir-i Ciz ise, Kerih pis kokulardan kaçtığın hâlde sana bu kokuları getiriyorlar. Bazıları da bu pis kokuları esans yapmış dem ve damarlarına karışmı. “nura yakın olan rayiha-i tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki, ondan hoşlanıyorlar. Sözler ( 353 )” Bunun aks-i maksad-ı ile ervah-ı habise de sana gelecek onlardan sirayet edecektir. Allah bizleri Lâhikalarlahareket eden bahtiyarlardan etsin!

Selam ve Dua ile
Muhammed Numan ÖZEL

Submit "Nurculukta Takvâ ve Siyâset" to Facebook Submit "Nurculukta Takvâ ve Siyâset" to Google Submit "Nurculukta Takvâ ve Siyâset" to Yahoo Submit "Nurculukta Takvâ ve Siyâset" to Twitter Submit "Nurculukta Takvâ ve Siyâset" to Blogger Submit "Nurculukta Takvâ ve Siyâset" to friendfeed

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Facebook ile paylasmak icin tiklayiniz  Google ile paylasmak icin tiklayiniz Yahoo ile paylasmak icin tiklayiniz twitter ile paylasmak icin tiklayiniz
Kategori
Kategorisiz

Yorumlar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222