View RSS Feed

Tüm Blog Girişlerini

 1. Kuru Laf’a Karnımız Tok!

  Yazan , 27-10-2014 at 18:56
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kuru Laf’a Karnımız Tok!  Vakta kimazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meyl-üt tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulata tesir ettiren, müddeayı müzeyyene ve şaşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i belâgatla hayale me'nus kılmak, bürhanın yerini tutar idi.  Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i ric'iyye ile
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 2. Kainat Bir Aynadır!

  Yazan , 27-10-2014 at 18:54
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kainat Bir Aynadır!
  Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1]  Âyinedirbuâlem, her şey Hak ile kaim

  Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim.[2]
  Dünya ve dünyanın içinde bulunduğu galaksi ve galaksinin içinde yer aldığı sistem ve sistemin tamamına verdiğimiz kainat isminde her şey birer aynadır. “Kâinat bir aynadır. Her mevcudâtın mâhiyeti dahi birer aynadır.”[3]Ayna, ışığı
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 3. Fıtri ve Sun’ilik

  Yazan , 27-10-2014 at 18:54
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Fıtri ve Sun’ilik

  لَيْسَ الْكَحْلُ كَالتَّكَحُّلِ“Yani: Fıtrî karagözlülük, sun'î (yapma) karagözlülük gibi değildir. Yani yapma ve sun'î olan bir şey ne kadar güzel ve ne kadar kâmil olursa olsun, fıtrî ve tabiî olan şeylerin mertebesine yetişemez ve onun yerine kaim olamaz. Her halde sun'îliğin yanlışlıkları,
  ...
  Kategori
  Makalaler
 4. Manevi istibdadlar Kırılmalı

  Yazan , 27-10-2014 at 18:53
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Manevi istibdadlar Kırılmalı


  Ecnebilerde taklid ve cehalet ve taassub ve kıssîslerin riyaseti. Ve bizdeki mani ise; istibdad-ı mütenevvi ve ahlâksızlık ve müşevveşiyet-i ahval ve ataleti intac eden ye'stir ki, şems-i İslâmiyetin küsufa yüz tutmasına sebeb olmuşlardır.

  Bu manalara bakalım.

  1- Gayr-i Müslümlerde: cahillik, kendisinin elindeki şeylere tek doğru budur deyip başkalarını kabul etmeyip dediğim dedik havasında olmasına neden olan papazların
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 5. Bir Şey’in Tafsilatını Vermek

  Yazan , 06-10-2014 at 08:14
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir Şey’in Tafsilatını Vermek

  Bir şeyin müteaddit sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerde tecessüm etmesine ve akılda hazır ve hayalde mahsus olmasına sebep olduğuna işarettir.

  Muhakkak ki hemen herkes kendi sahasında olan bir şeyin malumatını bilir. Karşısındakine bu malumatını aktarırken de şahsa göre aktarma yüzdesi değişmektedir.

  Maddi bir meselede mevzuun hakimi olan şahıs belki bu anlattıklarım benim rakibimin eline geçebilir diyerek malumatını
  ...
  Kategori
  Kategorisiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222