View RSS Feed

Tüm Blog Girişlerini

 1. Din ve vicdan hürriyeti

  Yazan , 03-09-2013 at 08:10
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Din ve vicdan hürriyeti  Eğer lâik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, lâik mânâsı,
  bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve
  sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvâcılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim.

  HÜKÜMET ELE BAKAR, KALBE DEĞİL

  Hükûmet ele bakar ve zâhire dikkat eder. Kalbine, gizli ve hususî işlere bakmaya hukûmetin hakkı yoktur ki, herkes
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 2. Daire İçi Mi Yoksa Daire Harici Mi Ehemmiyetlidir?

  Yazan , 01-09-2013 at 08:57
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Daire İçi Mi Yoksa Daire Harici Mi Ehemmiyetlidir?
  S
  ayısal kemiyeti çokluk nazar-ı itibara alınamaz. Aslolan keyfiyettir. Daire Dışında Bir insanın Nur Talebesi olmasına uğraşana dek, Nur dairesine girmiş olan bir kardeşimizin hizmet elemanı olması için ulaşmak yani; o ferdin hizmette faal olabilmesi için say u ğayret u cehd etmek daha elzemdir. Sokaktaki sair efradın Nur Talebesi olması ihtimali var; ama olmamak ihtimali de var.
  Dairemiz içine girmiş olan bir kardeşimizin
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 3. Nur şakirtleri siyasete hiç karışmamak lâzım gelmiş

  Yazan , 31-08-2013 at 18:55
  Alıntı yozgati Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Nur şakirtleri siyasete hiç karışmamak lâzım gelmiş


  Bismillahirrahmanirrahim

  Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara herşeye bedel, kâfi geliyor.

  Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 4. Kur'an-ı Kerim okunurken muhtelif şekillerde dinleyebilirsin

  Yazan , 25-08-2013 at 23:28
  Alıntı Livza Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İ'lem Eyyühel-Aziz!
  Kur'an-ı Kerim okunurken istima'ında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin:
  1- Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev'-i beşere hitaben Kur'anın âyetlerini tebliğ ederken, kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O fem-i mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun.
  2- Veya Cebrail (A.S.) Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) tebliğ ederken her iki Hazretin arasında yapılan tebliğ-tebellüğ vaziyetini
  ...
 5. İman gözlüğünü takmalı..

  Yazan , 25-08-2013 at 16:02

  ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: Cenab-ı Hak musibetleri
  veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan
  masumlara, hattâ hayvanlara bu zulüm değil mi?
  Elcevab: Hâşâ! Mülk Onundur.
  Mülkünde istediği gibi tasarruf eder.
  Hem acaba: San’atkâr bir zât, bir ücret
  mukabilinde seni bir model yapıp gayet
  san’atkârane yaptığı murassa’ bir libası sana
  giydiriyor, hünerini, meharetini göstermek için
  kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor..
  ...
  Kategori
  Kategorisiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222