View RSS Feed

Tüm Blog Girişlerini

 1. Görerek iman

  Yazan , 23-11-2011 at 15:53
  [QUOTE=uğur;276119][B][FONT=Calibri] [U]MESNEVİ-İ NURİYE DERSLERİ[/U][/FONT][/B] [B][U][FONT=Calibri][URL="http://4.4.re/"]4.4.RE[/URL]ŞHALAR(DEVAMI)[/FONT][/U][/B]
  [B][U][FONT=Calibri]ÜÇÜNCÜ REŞHA[/FONT][/U][/B]
  [TABLE]
  [TR]
  [TD] [FONT=Calibri]Arkadaş! O zât (a.s.m.), delâil-i âfâkiye denilen haricî delillerle musaddak olduğu gibi, delâil-i enfüsiye denilen zâtında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o zât şems gibidir; ...
  Kategori
  Kategorisiz
 2. gunun sozu

  Yazan , 23-11-2011 at 15:48
  [QUOTE=uğur;276118][COLOR=black][FONT=Calibri]Eşyanın icadı, ya ademden olur, ya terkib suretinde sair anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse, o vakit her halde o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücud-u ilmileri bulunan eşyaya vücud-u harici vermek ve zahir bir ademden çıkarmak ise, bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için, gösterici bir maddeyi ...
  Kategori
  Kategorisiz
 3. Ayet Ayet Kur'an-ı Kerim

  Yazan , 23-11-2011 at 15:42
  [QUOTE=uğur;276117][TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD="align: center"]. . . : [B]Kur'an'dan Bir Mesaj[/B] : . . .[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"] [B]"Biz hiç bir peygamberi, Allah'ın izni ile, kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden, ...
  Kategori
  Kategorisiz
 4. Görerek iman

  Yazan , 23-11-2011 at 15:36
  [QUOTE=uğur;276116][TABLE]
  [TR]
  [TD="colspan: 6"][CENTER][CENTER][B][COLOR=white][FONT=&amp]Görerek[/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=white][FONT=&amp]iman[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
  [/CENTER]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 100%, colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 100%, colspan: 6"][B][COLOR=maroon][FONT=&amp]Sual:[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=maroon][FONT=&amp] Eğitimci bir arkadaş, [B](Görerek ...
  Kategori
  Kategorisiz
 5. Nafile orucu bozmak

  Yazan , 23-11-2011 at 15:24
  [QUOTE=uğur;276114][TABLE]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][CENTER][CENTER][B][COLOR=white][FONT=&amp]Nafile orucu bozmak[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
  [/CENTER]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 100%, colspan: 2"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 100%, colspan: 2"][B][COLOR=navy][FONT=&amp]Sual:[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=navy][FONT=&amp] Nafile oruçları tutmak mecburi olmadığı için, istenince bozabilir miyiz?[/FONT][/COLOR] ...
  Kategori
  Kategorisiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222