View RSS Feed

Livza

O Mütehayyir Akla de!!

Bu Girişi Değerlendir
Yazan , 18-06-2013 at 15:21 (888 Hit)
Alıntı Livza Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
O vakit kalbe şöyle geldi ki:
O mütehayyir akla de:
Bak, kâinattaki bütün mevcudata: Zîhayat olsun, câmid olsun, kemâl-i itaat ve intizamla vazife suretinde ubudiyetleri var.
Bir kısmı,şuursuz, hissiz oldukları hâlde,gayet şuurkârâne, intizamperverâne ve ubudiyetkârâne vazife görüyorlar.
Demek bir Mâbud-u Bilhak ve bir Âmir-i Mutlak vardır ki, bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor.
Hem bak, bütün mevcudata, hususan zîhayat olanlara: Herbirinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi ihtiyacatı var ve vücut ve
bekasına lâzım pek kesretli, muhtelif matlupları var;en küçüğüne elleri ulaşmaz, kudretleri yetişmez.
Halbuki o hadsiz matlapları, ummadığı yerden, vakt-i münasipte, muntazaman onların ellerine veriliyor ve bilmüşahede görünüyor.
İşte, şu mevcudatın bu hadsiz fakr ve ihtiyacatı ve bu fevkalâde iânât-ı gaybiye
ve imdâdât-ı Rahmâniye bilbedâhe gösterir ki,
bir Ganiyy-i Mutlak ve Kerîm-i Mutlak ve
Kadîr-i Mutlak olan bir hâmi ve râzıkları vardır ki,
herşey ve her zîhayat Ondan istiâne eder, medet bekliyor,
mânen
" Ancak senden yardım dileriz." (Fâtiha Sûresi: 5) der.
O vakit akıl, "Âmennâ ve saddaknâ" dedi.
Yirmi Dokuzuncu Mektup

Submit "O Mütehayyir Akla de!!" to Facebook Submit "O Mütehayyir Akla de!!" to Google Submit "O Mütehayyir Akla de!!" to Yahoo Submit "O Mütehayyir Akla de!!" to Twitter Submit "O Mütehayyir Akla de!!" to Blogger Submit "O Mütehayyir Akla de!!" to friendfeed

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Facebook ile paylasmak icin tiklayiniz  Google ile paylasmak icin tiklayiniz Yahoo ile paylasmak icin tiklayiniz twitter ile paylasmak icin tiklayiniz
Kategori
Risale-i Nur Külliyatı

Yorumlar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222