View RSS Feed

Livza

İnsan bir yolcudur..

Bu Girişi Değerlendir
Yazan , 25-08-2013 at 15:50 (688 Hit)
İ’lem Eyyühel-Aziz!
İnsan bir yolcudur.
Sabavetten gençliğe,gençlikten ihtiyarlığa,
ihtiyarlıktan kabre,kabirden haşre,
haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.
Her iki hayatın levazımatı, Mâlik-ül Mülk
tarafından verilmiştir.
Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen
bu hayat-ı fâniyeye sarfediyor.
Halbuki, o levazımattan lâakal onda biri dünyevî
hayata, dokuzu hayat-ı bâkiyeye sarfetmek
gerektir.
Acaba birkaç memleketi gezmek için hükûmetten
yirmidört lira harcırah alan bir memur, ilk dâhil
olduğu memlekette yirmiüç lirayı sarfederse,
öteki yerlerde ne yapacaktır?
Hükûmete ne cevab verecektir?
Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi?
Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat
levazımatını elde etmek için yirmidört saatlik
bir vakit vermiştir.
Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle, yirmiüç
saat kısa ve fâni olan dünya hayatına, hiç
olmazsa bir saatı da beş namaza ve bâki ve
sonsuz uhrevî hayata sarfetmek lâzımdır ki
dünyada paşa, âhirette geda olmasın
Bediüzzaman...

Submit "İnsan bir yolcudur.." to Facebook Submit "İnsan bir yolcudur.." to Google Submit "İnsan bir yolcudur.." to Yahoo Submit "İnsan bir yolcudur.." to Twitter Submit "İnsan bir yolcudur.." to Blogger Submit "İnsan bir yolcudur.." to friendfeed

Updated 25-08-2013 at 15:53 by Livza

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Facebook ile paylasmak icin tiklayiniz  Google ile paylasmak icin tiklayiniz Yahoo ile paylasmak icin tiklayiniz twitter ile paylasmak icin tiklayiniz
Kategori
Kategorisiz

Yorumlar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222