View RSS Feed

Livza

İman gözlüğünü takmalı..

Bu Girişi Değerlendir
Yazan , 25-08-2013 at 16:02 (675 Hit)

ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: Cenab-ı Hak musibetleri
veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan
masumlara, hattâ hayvanlara bu zulüm değil mi?
Elcevab: Hâşâ! Mülk Onundur.
Mülkünde istediği gibi tasarruf eder.
Hem acaba: San’atkâr bir zât, bir ücret
mukabilinde seni bir model yapıp gayet
san’atkârane yaptığı murassa’ bir libası sana
giydiriyor, hünerini, meharetini göstermek için
kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor.. seni
oturtuyor, kaldırıyor.
Sen ona diyebilir misin ki: “Beni güzelleştiren
elbiseyi çirkinleştirdin; bana, oturtup
kaldırmakla zahmet verdin”?
Elbette diyemezsin.
Dersen, divanelik edersin.
Aynen öyle de: Sâni’-i Zülcelal göz, kulak, lisan
gibi duygularla murassa’ gayet san’atkârane bir
vücudu sana giydirmiş.
Mütenevvi esmasının nakışlarını göstermek için
seni hasta eder, mübtela eder, aç eder, tok
eder, susuz eder.. bu gibi ahvalde yuvarlatır.
Mahiyet-i hayatiyeyi kuvvetleştirmek ve cilve-i
esmasını göstermek için, seni böyle çok
tavırlarda gezdiriyor.
Sen eğer desen: “Beni ne için bu mesaibe
mübtela ediyorsun?” Temsilde işaret edildiği
gibi, yüz hikmet seni susturacak.
Zâten sükûn ve sükûnet, atalet, yeknesaklık,
tevakkuf; bir nevi ademdir, zarardır.
Hareket ve tebeddül; vücuddur, hayırdır. Hayat,
harekâtla kemalâtını bulur; beliyyat vasıtasıyla
terakki eder.
Hayat cilve-i esma ile muhtelif harekâta mazhar
olur, tasaffi eder, kuvvet bulur, inkişaf eder,
inbisat eder, kendi mukadderatını yazmasına
müteharrik bir kalem olur, vazifesini îfa eder,
ücret-i uhreviyeye kesb-i istihkak eder.
Bediüzzaman Said nursi..

Submit "İman gözlüğünü takmalı.." to Facebook Submit "İman gözlüğünü takmalı.." to Google Submit "İman gözlüğünü takmalı.." to Yahoo Submit "İman gözlüğünü takmalı.." to Twitter Submit "İman gözlüğünü takmalı.." to Blogger Submit "İman gözlüğünü takmalı.." to friendfeed

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Facebook ile paylasmak icin tiklayiniz  Google ile paylasmak icin tiklayiniz Yahoo ile paylasmak icin tiklayiniz twitter ile paylasmak icin tiklayiniz
Kategori
Kategorisiz

Yorumlar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222