View RSS Feed

Huseyni

 1. Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!

  Yazan , 18-11-2010 at 19:07
  Baba ne kadar haksız da olsa, rızası tahsil edilmeli


  Hadis-i Şerif
  "Allah'ın rızâsı, babanın rızâsını kazanmaktadır. Allah'ın gazabı da, babayı kızdırmaktadır." Câmiü's-Sağîr, No: 2270
  _______________________________________________

  Birincisi: Isparta’lı kardeşlerimiz, hususan gül, Nur kahramanı Hüsrev, benim bu kış münasebetiyle maddî hacetlerimi merak ediyorlar, yardım etmek istiyorlar. Ben de onlara teşekkürle beraber derim ki:
  ...
 2. Bir Şaban Döğen vardı...

  Yazan , 05-11-2010 at 18:01
  04 Kasım 2010, 08:05
  Raşit Yücel

  Yine böyle bir sonbahar günü idi…Çorum–Kargı ilçesinde bir gönül insanını kara toprağın bağrına koymuştuk.
  Kader bu…
  Sebepler ise bahane.
  Ömrü kitaplar ile, vaaz kürsüleri ile, dersleri ile, konferansları ile, seminerleri ile, sohbetleri ile geçmişti.
  O gerçek anlamı ile bir âlimdi.
  Öz kardeşliğin ötesinde bir sevgi bağımız vardı.
  İstikamet ...
  Kategori
  Nurdan Haberler
 3. Ne Yapayım, Acele Ettim, Kışta Geldim. Sizler İnşaallah...

  Yazan , 04-11-2010 at 19:53
  Bilgi
  Arkamdan, pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek.


  Altıncı Risale olan
  Altıncı Kısmın Zeyli


  Es’ile-i Sitte

  İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için, şu mahrem zeyil yazılmıştır.
  Yani, “Tuh o asrın gayretsiz adamlarına!” denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır.
  Avrupa’nın insaniyetperver maskesi altında vahşî reislerinin sağır kulakları
  ...
 4. Temsiller ve Hikayelerle "Mesnevi-i Nuriye"

  Yazan , 21-10-2010 at 12:02
  Katre

  Maahaza bazı burhanlar suya benziyor;
  bir kısmı da havaya benziyor, bir kısmı da ziya gibidir. Binaenaleyh, bu gibi burhanları gayet lâtif ve dikkatli ince bir fikirle arayıp tutmalıdır ki, dökülmesin, sönmesin, uçmasın.


  ******


  Gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik,
  Hâlıkın sıfatlarını fehmetmek için bir vahid-i kıyastır. Çünkü, insanlar görmedikleri şeyleri kıyas ve temsillerle bilirler. Meselâ, bir adam Cenâb-ı Hakkın kudretini
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
 5. Temsiller ve Hikayelerle "Lem'alar"

  Yazan , 20-10-2010 at 08:08
  On Üçüncü Lem'a

  Şeytanlar ve şeytanlara uyanlar,
  dalâlete sülûk ettikleri için, küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlûkatın hukukuna, az bir fiil ile çok hasâret veriyorlar.

  Nasıl ki, bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde, bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alâkadar bütün vazifedarların semere-i sa’ylerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için, o geminin sahib-i zîşânı,
  ...
  Kategori
  Kategorisiz
Sayfa 1/8 12345 ... SonSon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222