View RSS Feed

Son Blog Yazıları

  1. Nur’ların basım ve neşriyle iştigal eden bütün ağabeylere açık mektup

    RİSÂLE-i NURLARDA LUGATÇE OLMASI GÜNÜMÜZDE BİR ZARURETTİR
    Risâlelerin daha iyi ve daha hızlı anlaşılması ve ondaki hakikatlerin yaşanması için günümüzde lugatçeli olarak okunması ve basılması zaruri bir maslahattır. Bunu sadeleştirme ile kesinlikle karıştırmamak gerekir. Üstadın da Risâlede zikrettiği önemli bir İslâm Hukuku kaidesi şudur: Zarûretler, mahzûrâtı mübâh kılar yâni yapılması men ve yasak edilmiş bâzı şeyler vardır ki, bunları yapmak, zarûret hâlinde mübâh hükmünde ...