Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, müslümanlığının güzelliğindendir. (Tirmizi,Zühd)

Hayatımızda bizi ilgilendirmeyen ne kadar da çok meşguliyetimiz var. Düşüncelerimizi, hayallerimizi, meşguliyetlerimizi ve endişelerimizi bunca gereksizliklerden arındırabilsek kimbilir hayatımız ne kadar anlam kazanacak. Hakiki mahiyetimizi, insanlığımızı göreceğiz.

Düşüncelerimiz, hayallerimiz, meşguliyetlerimiz, endişelerimiz ve gayretlerimiz bizi mükemmel olmaya götürmeyecekse atıp kurtulmak en akıllıca bir iş olsa gerek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "İki günü eşit olan zarardadır" buyurmuşlardır. Öyleyse biz meşguliyetlerimizi, bizi taşıdığı noktaya bakarak, yeniden gözden geçirmek zorundayız.

Böylece Rabbimizin bize verdiği en güzel nimetler olan maddi ve manevi hasselerimizi asıl maksatlarına yöneltip kulluğumuzun şuurunu bütün varlığımızla kazanmış olacağız.