Sözler Neşriyat HakkındaŞirketimizin 1975 yılında İstanbul'da yayın hayatına başlamıştır. Kitap, kaset ve Cd olarak 650’e yakın ürün çeşidi ile faaliyet gösteren yayınevimiz, ayrıca basılan kitaplarımızın büyük bir titizlik ve özen göstererek 40 dünya diline tercümesi ile dünyada en çok dile çevrilen eserler arasında yer almaktadır.

Yayınevimiz gaye-i maksat olarak Büyük İslam Mütefekkiri olan Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin, gelişen dünya konjektöründe oluşan metaryalist fikir akımlarının insanlığı çıkmazlar içine sokan bu düşüncelerden sıyırarak, Necisin?, Nereden geliyoruz?, Nereye gidiyoruz?, Vazifemiz Nedir? Gibi suallerine Kur’an ve İman hakikatları ile pozitivizm (ispatiyecilik) esasını ittihaz ederek telif ettiği asrımızın mükemmel bir Kur’an tefsiri olan RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’nı ve buna ait olarak tercümelerini basıp insanlığın istifadesine sunmaktır.

Ayrıca, İslam aleminin medresesi sayılabilecek Mısır’da kurulan şubemiz;dünyada düzenlenen fuar etkinliklerine katılarak islami kültür hizmetine katkıda bulunmaktadır.