2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar Mesajlar
  502
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 116 + 4644


  HÜSNÜ BAYRAMOĞLU Ağabeyden Hatıralar

  HÜSNÜ BAYRAMOĞLU
  Ağabeyden Hatıralar
  1- Üstad Hazretleri, teksir makinasının yerini iki ağabey bilirken, talebelerden üçüncü bir kişi öğrenince makinanın yerini değiştiriyor.

  2- Emirdağı'nda Firdevs Hanımdan yoğurt alıyorduk. Üstad Hazretleri Zübeyr Ağabeyi optalidon almaya gönderiyor. Hüsnü Ağabey dönerken optalidonu da getiriyor. Fakat Üstad hapı bir türlü yutamıyor. Sonra anlaşılıyor ki, Zübeyr Ağabey ilâcı Ceylan ağabeye ısmarlamış, o da parasını vermeden almış. Ücreti verilmediği için Üstad yutamıyor. Sonra ücreti verilince Üstad hapı yutuyor.

  3- Afyon hapsinin tahliyesinden sonra, maddî imkânsızlıklarımıza rağmen Merhum Pederim (kardeşimle bana): "Sizi Üstadımızı ziyarete göndereceğim., biraz para te'min ettim." dedi. Ben 13, Kardeşim Yılmaz11 yaşında idi. Afyon'da pastacı Sabri Bey vasıtasıyla Üstadımızı ziyaret ettik. İkinci gün ayrılırken bizlere, "Risale-i Nur'larla meşguliyetin her şeyin fevkinde olduğunu, okuyup yazmanın ehemmiyetini ve talebeliğin hassası olduğunu, Risale-i Nur'un herşeyimize ve ihtiyaçlarımıza kâfi geldiğini, bizlere ruhumuza çok te'sir eden ve her an tazeliğini muhafaza eden ve düstur olan dersleri neticesinde, yine şefkati icabı, "Üzerindeki cübbenin Mevlânâ Hâlid (k.s.)'e âit olduğunu, ='nun kendisine gönderdiğini, bize giydirmek istediğini, fakat şafi mezhebine göre yere sürüldüğü zaman yıkanması gerektiğini, bizlere bizzat çıkarıp giydiremediği" söyleyip cübbesini açıp bizleri iki koltuğunun altına alıp, sarıp, "Evladlarım, şimdi siz bu cübbeyi giymiş gibi oldunuz" müjdesini verdiği zaman bizler sevincimizen çocukça teşekkürlerimizi ifade etmeye çalıştık. "Her zaman yanımda ve duamdasınız" diyerek bizi uğurladı.

  4- Üstadımızı ilk ziyaretimizde Rahmetli Validemin hazırladığı bir miktar hediye getirmiştik. Kabul etti, fakat bize on misli fazla karşılığını verdi. Biz de buna çok memnun olduk, çünki, tesbihini, hırkasını, uzun donunu ve bu gibi eşyalarını teberrüken verdi.

  5- 1950 senesi sonbahar aylarında, 15 yaşında ortaokulu bitirmiş idim. Babam beni, "Üstadımızın yanına daimi kalmak için göndereceğini" söyleyince dünyalar bana verilmiş gibi sevindim. Emirdağı'na gittim. Zübeyr Ağabey vardı. Kabul etti beraber kaldık. Babam, Üstadıma "Beni hizmetine verdiğini, vakfettiğine dair" mektub yazdı. Üstadımızın hizmetine kuşluk vakti gidiyor, ikindiden sonra ayrılıyorduk. Evinin karşısında kaldığımız evde sabaha kadar nöbetle Üstadımızın bir işaretini beklerdik. Bir akşam ikimize de bir sıkıntı, bir yanmak düştü., sabaha kadar uyuyamadık. Âdeti hilâfına sabah namazdan sonra, sevk-i İlâhi ile yürüdük, yavaş yavaş oda kapısına geldik, içerden inilti işittik. Odaya girdik gördük ki, Müşfik Üstadımız yatıyor. "İyi ki geldiniz, beni zehirlediler. Gece kalktığımda hararetim vardı. Penceredeki destideki sudan bir iki yudum aldım ve yere yıkıldım. Desti parçalandı, gasyanla içimi boşalttım. Bu hal uzun müddet devam etti." dedi. Gereken hizmeti yapıp üzerini değiştirdik. Yeşil gasyanlı yatağı değiştirdik. Üstadımız, "Bir saat böylece kaldım. Zorla sabah namazımı eda ettim.Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim ki, "Ya Rabbi, bu nedir?" Kalbime ihtar oldu ki," gece bekçisi kandırılarak, şiddetli zehir atılmış." diye bana bildirildi." dedi. Onbeş yirmi gün çok şiddetli ızdırab çekti, yemedi, içmedi. Yine de namazını kılıyor, âlem-i İslâmla ve hizmetle alakalanıyordu.

  6- Emirdağı'nda iken bir ara beni Ankara'ya, Zübeyr Ağabeyi de İslahiye'ye gönderdi. Bir müddet sonra geldik. Hutbe-i Şamiye'yi tercüme etti ve bize yazdırdı.

  7- Üstadımızın harekât ve etvarı sünnet-i seniyyenin aynasıdır, tatbikidir. Emirdağı'nda Dr. Tahir Barçın'ın tavsiyesi ile ağrı kesici bir ilâç kullanıyordu. Bir de göz merhemi sürerdi. Normal bir şalvar giyiyordu. Beyaz sabun kullanırdı. Yemek arasında su içmezdi. Yemekten tam iki saat sonra içmeyi titizlikle sürdürürdü.Bir öğünde beş altı kaşık ancak yerdi. Yarım ekmek içi bir hafta yeterdi. Umumiyetle cemaatle namaz kılardık. Ramazan geceleri uyumazdı. Günlük uykusu a'zami beş saat idi. Kimsenin gıyabında konuşmaz ve men ederdi. Bir an boş vakit geçirmez, fazla konuşmaz, devamlı, yorulmadan saatlerce hatt-ı Kur'an yazılı risaleleri tashih eder, okurdu. Ders, ikaz veya taltif mahiyetinde lâtifeler yapardı. Namaz kılarken çorablarını çıkarır, abdestten sonra havluya silerdi.

  8- Üstadımızla, bir gün biz yoldan geçerken, bayram günü olduğu için, kalabalık bir gurup topluluğunu gördük. Dedi ki: "Zübeyr, sen git orada ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar? Bana haber getir!" dedi. Biz dedik ki: "Efendim bu gün bayramdır. Bayram hakkında konuşma ve toplantı olması lâzımdır." Üstad: "Yok. Zübeyr gitsin, dinlesin, gelsin. Ben ileride bekleyeceğim." dedi. Zübeyr Ağabey indi ve gitti. Biz de, epey uzakta bekledik. Fakat Zübeyr Ağabey fazla durmadan hemen geldi. Üstad: "Neye çabuk geldin ve ne öğrendin?" dedi. Zübeyr Ağabey de: "Üstadım bayram dolayısıyla konuşuyorlar. Lüzumsuz içtima' ve konuşmalar var." dedi "Onun için hemen geldim." Üstadımız da: "Eğer sen fazla kalıp kalbine te'sir etse ve seni meşgul etse idi, alâküllihal seni hizmetimden men edecektim!" dedi"

  9- Bir gün, ikindi namazından sonra bize. "Kalbime gelen ve ihtar edilen bir hakikatı size açıklayacağım." dedi."1950 Senesine kadar beni ve talebelerimi üç defa muhakeme ettiler. 1950'den bu güne kadar Nur'ları ve talebelerimi iki yüze yakın takib altına alıp mahkemeye sevkettiler. Acaba bunun sebebi nedir? Neden bu kadar ilişiyorlar? diye düşündüm. Kalbime bu hakikat ihtar oldu ve dedi: "Şimdi Âlem-i İslâm diyecek ki, Kur'ana, şeriata, İslâma hizmet eden ve hizmet da'va eden Said ve talebeleri acaba küfür rejimi ile idare edenlere taraftar mı oldu? dememeleri ve bir şübhe kalmamasıiçin kader-i İlâhi bunları bize musallat ediyor

  10- Üstadımız bazan "Ben bu risaleyi yüz def'adan fazla okuduğum halde, yeniden okuyormuşum gibi istifade ediyorum." buyururlardı. 1956 Senesinde resmen matbaada tab'a başladı. Üstadımız çok mesrur oldular. "Şimdi bu bir risale beşbin adet basılıp bütün Anadolu'ya dağılacak, hizmete vesile olacak." dediler. Her bir risale matbaadan çıkıp kendisine ulaştıkça, "Bu gün bizim bayramımızdır." diyordu. Yanına gelenlere risale verdiği zaman, "Kardeşim bu kitabın hakiki fiatı lâakal yirmi kişiye okutmaktır." diyordu

  11- Son zamanlarında Barla'da kırları gezdiriyor, her gün bir risalenin te'lif edildiği ya bir ağaç altı, ya bir kaya üstü veya bir su kenarı olan mübarek kudsî mevkilere götürüyor, hizmetlerle ilgili dersler veriyordu. Risaleleri okutur, hep beraber dinlerdik. Açıklama yapmazdı. Bazan, "Said ne güzel izah etmiş, Maşâallah!" diyerek hayranlığını ifade ederdi. Kırlarda veya yolda giderken dahi umumiyetle risalelerden okuttururdu.

  12- Urfa'ya gidiyorduk. Üstad Hazretlerinin ayaklarında (ben) kadar küçük lekeler belirdi. Üstad bunları göstererek: "Öleceğime işarettir." dedi.

  13- Rü'ya görmekten hiç bahsetmeyen Üstadımız bir gün bana. "Hüsnü, ben bir rü'ya gördüm. Allah hayır etsin." dedi."Gördüm ki, ikimiz seninle beraber uzun bir sefere çıkmışız, gidiyoruz, gidiyoruz. İşte ben orada kalıyorum. Keçeli beni fazla konuşturma!" diye bana eliyle yüzümü okşar gibi iltifatkâr hareketiyle anlattı. Ben o zaman hiç bir şey anlamadım. Emirdağı'nda iken bir gün Urfa'lı bir kardeşimizle Mevlana Hazretlerinin cübbesini ve el yazması güzel risale mecmualarını Urfa'ya gönderdi ve "Ben Urfa'ya geleceğim, âhir ömrümü Urfa'da geçireceğim. Urfa benim için mübarek bir yerdir." diyordu. O kadar hasta halinde Urfa'ya gitmesi ile, resmî mani ve müdahalelere rağmen bu arzusu tahakkuk etmiştir.

  14- Isparta'da Üstadı ziyarete gelen birisi kiraz getiriyor. Hüsnü ağabeyler hediyeyi kapıdan çevirmeleri lâzım gelirken o zatı hediyesi ile beraber Üstadın yanına kadar götürüyor. Üstad da, bunlar hediyeyi kabule meylettiği için, hediyeyi kabul etmiş, fakat kirazları bekletip, kurtlanınca yedirmiş.

  Benzer Konular
  Hüsnü Bayramoğlu ağabeyden Mutlak vekillik ve sempozyum açıklaması
  Hüsnü Bayramoğlu ağabeyden Mutlak vekillik ve sempozyum açıklaması Hüsnü Bayramoğlu ağabeyden Mutlak vekillik ve sempozyum açıklaması Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabey "mutlak vekillik" tartış
  Hüsnü Bayramoğlu ağabeyden 'hainane plan' uyarısı
  Hüsnü Bayramoğlu ağabeyden 'hainane plan' uyarısı Hüsnü Bayramoğlu ağabeyden 'hainane plan' uyarısı Hüsnü Bayramoğlu ağabey, Hicri yıl dönümü ve Muharrem ayı münasebetiyle mektup yayınladı Devami...
  Hüsnü BAYRAMOĞLU Ağabeyin müdafasıdır!
  Hüsnü BAYRAMOĞLU Ağabeyin müdafasıdır! Asliye Ceza Mahkemesi Yüksek Makamına Urfa Nur.gen.tr | Risale-i Nur hakkında herşey burada... Muhterem hey’et-i hâkime! Bizlere yapılan gizli mekteb zan veya ittihamı bütün bütün hakî-kat hilâfınadır. Ç
  Ali Demirel Ağabeyden Nurlu Hatıralar
  Ali Demirel Ağabeyden Nurlu Hatıralar Risale-i Nur Gençlik Şöleni kapsamında Ali Demirel ağabeyle yapılan sohbet... 9713322
  Yazar : Risale Forum
  Evet izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; tevhid ve celal ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden...

 2. #2
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 864 + 66388


  Cevap: HÜSNÜ BAYRAMOĞLU Ağabeyden Hatıralar

  Bediüzzaman hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin dilinden Bediüzzaman’ın 24 saati...


  Bediüzzaman hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin dilinden Bediüzzaman’ın 24 saati:

  “Biz Hazreti Üstâd’ın ma'nevî vazîfesini bilemiyoruz. Ancak görünen zâhirî hayâtının şâhidiyiz. Özetleyecek olursak:

  Kışın beş saat uyurdu. “Fıtrî uyku beş saattir” derlerdi.

  Yazın erken kalkardı. Gündüz az uyurdu. (kaylule uykusu)

  Yatsı namazını kıldıktan sonra yatarlardı.

  Teheccüt namazına devam ederlerdi. Teheccüt namazından sonra sabah namazına kadar duâlarını okurlardı. Ve sabah namazının hemen öncesinde duâ bağışlama vakti vardı. O zaman yanına girmezdik. Büyük bir levhâda mubârek zatların isimleri yazılı idi. Onları tek tek okuyarak bağışlardı. Gündüz çay içerken Tahmidiye ve Sekine okurdu.

  Sabah namazını cemaatle kılardı. İki cemaat olurduk. Bir iki kişi Üstad Hazretleri ile cemaat olurken, diğer âbiler ikinci bir cemaat yaparlardı.

  Sabah namazından sonra ders yapardık. Dersi sıra ile herkes okurdu ve kuşluk vaktine kadar devam ederdi.

  Kuşluk namazı kılarlardı.

  Tesbîhat yaparlardı. Tesbîhatı bazen biz okurduk, kendileri dinlerdi. Ondan sonra Risâle-i Nûr neşri ile uğraşırlardı. Ve bir harf yanlışlığını dahi yakalayıp düzeltirlerdi. Bazan karşılaştırma sûretinde yapardık. Bazen de kendisi yeni yazılmış bir nüshayı okuyarak (başka bir yere bakmadan) tashih ederlerdi.

  En ağır hastalık anlarında dâhi tashîhat işini aksatmazlardı. Tashîhat sırasında diğer işleri tehir ederlerdi. Risâle-i Nûr hizmeti (neşir ve tashîhi) ile iştigal ederken hiç uyumazlardı.

  Ziyârete gelenler, eğer kendi maddî, manevî işleri için gelmişlerse, “Kardaşım, ben hastayım” der kabul etmezlerdi. Eğer Risâle-i Nûr hizmeti ilgili herhangi bir mes’ele için gelmişlerse, hiç bekletmeden kabul ederlerdi.

  İkindi namazından sonra da topluca ders yaparlardı.

  İki öğün yemek yerlerdi. Yemekleri çok sâde ve az idi. Sefer tası içine biraz pirinç atar, bir çay kaşığı tereyağı koyardık, bazen üzerine bir iki kaşık yoğurt katılırdı. Bunun içine küçük küçük ekmek doğrarlardı. Bunu dâhi bitirmez bizlere ikram ederlerdi. Biz de teberrüken yerdik. Kendisi sanki yemeden yaşardı. On beş yirmi günde bir, yüz gram koyun eti aldırır ve ondan dört adet köfte yaparlardı. Ve bu köfteyi iki gün yerlerdi. Tuzu yok denecek kadar az kullanırdı. Yemekten sonra iki saat boyunca su içmezlerdi. Zehirlenmeden dolayı çok harâret basardı. Su içmek için saate bakardı ve “daha beş dakîka var iki saat dolmadı” derlerdi.

  Hazret-i Üstâd’ın durumu ile karşılaştırınca, biz çok fazla yiyorduk. Bazen bize latîfe olarak “Kardeşlerim! Siz böyle yerseniz ben sizin geçiminizi temin edemem. Benim zâten param yok. Sizleri göndermek zorunda kalırım. O zaman da hizmete zarar olur. . . (sonra da) “Yiyin kardeşim, bizde riyâzet yoktur. Helal olsun sizlere” derlerdi. (Önce îkâz edip ders veriyor sonra da gönlümüzü alıyordu. )

  Üstad Hazretleri namazlarını vaktin evvelinde kılarlardı. Akşam ile yatsı arasında kimseyi kabul etmezlerdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra istirahate çekilirlerdi. Yirmi dört saatlik zaman aşağı yukarı böyle geçerdi.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222