Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi?

Sual: Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi?


50-Bediüzzamanın 31 mart hadisesinde itihatçılar namına hareket etmediğine dair:

* "31 Mart Vak'ası"ndaki hizmetlerimle "İttihad ve Terakki" hükûmetinin nazar-ı dikkatini celbettim. Câmi-ül Ezher gibi "Medreset-üz Zehra" namında bir İslâm üniversitesinin Van'da açılması teklifi ile karşılaştım.
envar - Şualar ( 495 )
***Bediüzzamanın 31 mart hadisesinde sehven tutuklandığına dair:
* Eskiden 31 Mart hâdisesinde çendan onu da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti ki, mes'ele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları, onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler.
envar & ihlasnur -Mektubat ( 416 )

***


devamı: [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]