RİSALETÜNNUR CAMİİ ŞERİF
RİSALETÜNNUR MEKTEBİ
RİSALETÜNNUR MEDRESESİ
RİSALETÜNNUR TEKYESİ
RİSALETÜNNUR ZAVİYESİ
RİSALETÜNNUR KÜTÜBHANESİ
RİSALETÜNNUR ZİKİRHANESİ
RİSALETÜNNUR ŞURAHANESİ
RİSALETÜNNUR ARŞİVHANESİ
RİSALETÜNNUR TABHANESİ
RİSALETÜNNUR İMARETHANESİ
RİSALETÜNNUR SAİR KISIMLARINI İHTİVA ETMEKTEDİR.

Nizamiye medreseleri misüllü Zehra medreselerini ikame edeceğim inşaallah.
Nizamülmülkü sani