3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar Mesajlar
  849
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 269 + 18490

  Üç aylarda Risâle-i Nur ile meşgul olmak

  Bu şuhur-u selase, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurların kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki: Bilâkis, yazmaya şevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nurun hizmeti, hem maişet, hem rahat-ı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi, ibadet-i tefekkürî nev’inden olması cihetiyle, mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur.
  Emirdağ Lâhikası, s. 146, (yeni tanzim, s. 28
  ***
  Bu şuhûr-u selâse çok kıymettardır; leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevî mânevî mütefekkirane Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları risâlelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız.
  Barla Lâhikası, s. 176, (yeni tanzim, s. 529)
  ***
  Sözler namındaki envâr-ı Kur’âniye ise, en mühim ibadet olan ibadet-i tefekküriye nev’indendir. Şu zamanda en mühim vazife, imana hizmettir. İman saâdet-i ebediyenin anahtarıdır.
  Barla Lâhikası, s. 173, (yeni tanzim, s. 524)
  ***
  İki üç gün evvel, Yirmi İkinci Söz tashih edilirken dinledim. Gördüm ki, içinde hem küllî zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli imân dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsî hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risâleleri, ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim, hak verdim.
  Kastamonu Lâhikası, s. 194, (yeni tanzim, s. 362)
  ***
  “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvâzene edilir, o kıymette olur.”
  “Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.”
  Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla, Risâle-i Nur’u yazmanın dünyevî ve uhrevî pek çok faydalarından, Risale-i Nur da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz.
  Beş türlü ibadet:
  1- En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.
  2- Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
  3- Müslümanlara imân cihetinde hizmet etmektir.
  4- Kalemle ilmi tahsil etmektir.
  5- Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadeti yapmaktır.
  Emirdağ Lâhikası, s. 165, (yeni tanzim, s.32
  LÛGATÇE:
  şuhûr-u selâse: üç aylar.
  leyle-i Kadr: Kadir gecesi.
  mesâil: meseleler.
  iştigal: meşgul olma.
  mütefekkirane: tefekkür edercesine.
  kıraat-i Kur’ân: Kur’ân okuma.
  istinsah: kopya etme, çoğaltma.
  mütalâa: okuma.
  envâr-ı Kur’âniye: Kur’ân nurları.
  ibadet-i tefekküriye: tefekkür yoluyla ibadet.
  kitabet: yazma.
  fütur: usanç, tembellik.
  kesretli: çokça.
  tehlil: “Lâ ilahe illallah” sözünün tekrar edilmesi.
  temessük: Yapışma, sarılma, sıkıca tutma.
  ehl-i dalâlet: Doğru ve hak yoldan sapanlar, îmân ve İslâm’dan çıkmış olanlar.
  neşr-i hakikat: Hakîkati yaymak.

  Benzer Konular
  Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor
  Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor https://www.risalehaber.com/d/news/253740.jpg Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor Günün Risale-i Nur dersi Devami...
  O zâtlar, Risale-i Nur?un şâkirtleriyle meşgul olmamalı
  O zâtlar, Risale-i Nur?un şâkirtleriyle meşgul olmamalı O zâtlar, Risale-i Nur?un şâkirtleriyle meşgul olmamalı Günün Risale-i Nur dersi Devami...
  Kim, Neden, Risale-i Nur İle Meşgul Olur?
  Kim, Neden, Risale-i Nur İle Meşgul Olur? Kim, Neden, Risale-i Nur İle Meşgul Olur? “...her yerde küçücük bir dershâne-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifâde eder; fakat herkes herbir mes'elesini tam anlamaz. Hem ima
  Risale-i Nur'la Meşgul olmanın faideleri nelerdir?
  Risale-i Nur'la Meşgul olmanın faideleri nelerdir? Bedîüzzaman Said Nursî'nin Birinci Millet Meclisinde beyan ettiği gibi, "Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır." Sözler ( 748 ) İnsan, saray gibi bir binadır; temelleri, erkân-ı iman
  Risâle-i Nur bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek
  Risâle-i Nur bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek Hadis-i Şerif Meâli Allah’tan fazl ve ihsanını isteyiniz. Şüphesiz Allah, kendisinden birşey istenmesini sever. İbadetlerin en üstünü, sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir. Câmiü's-Sağîr, No: 2
  Yazar : Risale Forum
  Aslında BİR anda oldu herşey
  BİR saniye dinleseydim onu
  BİR anımda gider görürüm
  BİR an gelir özür dilerim
  İşte öyle BİR gün gelicek ki dilimde sadece EŞHEDÜ ELLA İLAHE İLLALLAH
  VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHÜ VE RUSULÜH OLACAK VE O BİR ANLARIN HİÇBİR
  DEĞERİ KALMAYACAK...
  vanasyanur

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar Mesajlar
  4.207
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 616 + 39360

  üç aylarda risale-i nur ile meşgul olmak

  Hadis-i Şerif Meâli
  Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.
  Câmiü's-Sağîr, No: 2250
  29.06.2009


  Üç aylarda Risâle-i Nur ile meşgul olmak
  BBu şuhur-u selase, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurların kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki: Bilâkis, yazmaya şevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nurun hizmeti, hem maişet, hem rahat-ı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi, ibadet-i tefekkürî nev’inden olması cihetiyle, mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur.
  Emirdağ Lâhikası, s. 146, (yeni tanzim, s. 288)
  ***

  Bu şuhûr-u selâse çok kıymettardır; leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevî mânevî mütefekkirane Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları risâlelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız.
  Barla Lâhikası, s. 176, (yeni tanzim, s. 529)
  ***
  Sözler namındaki envâr-ı Kur’âniye ise, en mühim ibadet olan ibadet-i tefekküriye nev’indendir. Şu zamanda en mühim vazife, imana hizmettir. İman saâdet-i ebediyenin anahtarıdır.
  Barla Lâhikası, s. 173, (yeni tanzim, s. 524)
  ***
  İki üç gün evvel, Yirmi İkinci Söz tashih edilirken dinledim. Gördüm ki, içinde hem küllî zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli imân dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsî hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risâleleri, ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim, hak verdim.
  Kastamonu Lâhikası, s. 194, (yeni tanzim, s. 362)
  ***
  “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvâzene edilir, o kıymette olur.”
  “Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.”
  Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla, Risâle-i Nur’u yazmanın dünyevî ve uhrevî pek çok faydalarından, Risale-i Nur da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz.
  Beş türlü ibadet:
  1- En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.
  2- Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
  3- Müslümanlara imân cihetinde hizmet etmektir.
  4- Kalemle ilmi tahsil etmektir.
  5- Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadeti yapmaktır.
  Emirdağ Lâhikası, s. 165, (yeni tanzim, s.328)
  LÛGATÇE:
  şuhûr-u selâse: üç aylar.
  leyle-i Kadr: Kadir gecesi.
  mesâil: meseleler.
  iştigal: meşgul olma.
  mütefekkirane: tefekkür edercesine.
  kıraat-i Kur’ân: Kur’ân okuma.
  istinsah: kopya etme, çoğaltma.
  mütalâa: okuma.
  envâr-ı Kur’âniye: Kur’ân nurları.
  ibadet-i tefekküriye: tefekkür yoluyla ibadet.
  kitabet: yazma.
  fütur: usanç, tembellik.
  kesretli: çokça.
  tehlil: “Lâ ilahe illallah” sözünün tekrar edilmesi.
  temessük: Yapışma, sarılma, sıkıca tutma.
  ehl-i dalâlet: Doğru ve hak yoldan sapanlar, îmân ve İslâm’dan çıkmış olanlar.
  neşr-i hakikat: Hakîkati yaymak.
  Yazar : Risale Forum
  EY NEFSİM;
  KALBİM GİBİ AĞLA VE BAĞIR VE DE Kİ:
  FANİYİM FANİ OLANI İSTEMEM,
  ACİZİM;ACİZ OLANI İSTEMEM,
  RUHUMU RAHMAN'A TESLİM EYLEDİM GAYRİ İSTEMEM.
  İSTERİM FAKAT BİR YAR-I BAKİ İSTERİM.
  ZERREYİM;FAKAT BİR ŞEMS-İ SERMED İSTERİM,
  HİÇENDER HİÇİM FAKAT BU MEVCUDADI UMUMEN İSTERİM.
  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Nereden Yer
  bolu
  Mesajlar Mesajlar
  203
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 78 + 1794

  Cevap: üç aylarda risale-i nur ile meşgul olmak

  güncelleme
  Yazar : Risale Forum
  GENÇLİK HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ GİDECEK!

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •