PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Geylani Hz. ve Kadirilik 1. Abdulkadir Geylani H.z Türbesinden Görüntüler
 2. Rİsale-i Nur Ve Gavsı Azam
 3. Abdulkadir-i Geylani Hzlerinden kısaa
 4. Abdülkadir geylâni hazretleri'nden öğütler
 5. Abdulkadir Geylani (k.s) Akidesi
 6. Abdulkadir-i Geylani (k.s) Vasiyeti
 7. Abdulkadir-i Geylani Hazretleri (k.s) Sohbetleri
 8. Abdülkadir Geylani Hz.
 9. Yalan söylemeyen çocuk
 10. Evrad-i kadiriyye
 11. Kendine Gel
 12. Başımızdaki üstadlar İmamı Ali K.v. Ve meleki Sıyanet Gavsı A'zam hz.leri
 13. Sıbyan Mektebi Tarzında ve Uslübunda Tedris Talim hk. Beyan
 14. ABDÜLKADİR GEYLANİ (k.s) ve KADİRİLİK
 15. Gavs-ül-A'zam,Kutb-i Rabbânî,Sultân-ul-evliyâ,= Abdülkadir Geylani
 16. Altinin var mi?
 17. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi
 18. Bu ihtiyari himâye etsin!..
 19. Bizim yolumuz
 20. Hayrın işlenmesine sebep olmak
 21. Büyük nimete kavuşmak için
 22. Kalbin Hastalığı
 23. Nasreddin Hoca ve Tasavvuf
 24. Hazret-i Ali ve Yemenli adam
 25. Müridlerin şeyhin huzurunda takınması gereken edepler
 26. Allah dostlarından feyiz alabilmek üç şeye bağlıdır.
 27. İnsan, Allahü teâlâya yaklaşırsa...
 28. “Şeyhlerin Şeyhi” Abdullah ibni Hafif
 29. İhvanların birbirlerine karşı gözetmesi gereken edepler
 30. Dervişin 24 saati
 31. Tarikatın tanımı
 32. Şeyh Halife Mürid
 33. Zikrullah
 34. Gece İbadeti
 35. Sohbet
 36. Rabıta
 37. Çıkageldi Bir Gözleri Sürmeli
 38. Gavsiyye...
 39. Abdülkadir Geylani Hazretleri ve köle ..
 40. Futuhu’l - gayb
 41. Abdulkadir Geylani - 18. Meclis
 42. Abdulkadir Geylani - 19.Meclis
 43. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam YİRMİNCİ Meclis
 44. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 21.Meclis
 45. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 22.Meclis
 46. oruçluken açıkanlara bir yol
 47. Futuhul - Gayb Birinci Makale
 48. Futuhul - Gayb İkinci Makale
 49. Futuhul - Gayb Üçüncü Makale
 50. Futuhul - Gayb Dördüncü Makale
 51. Futuhul - Gayb Beşinci Makale
 52. Futuhu'l - Gayb Altıncı Makale
 53. Futuhu'l - Gayb Yedinci Makale
 54. Futuhu'l - Gayb Sekizinci Makale Allah'a Yakınlık
 55. Futuhu'l - Gayb Dokuzuncu Makale Keşif ve Müşahede
 56. Futuhu'l - Gayb Onuncu Makale Nefs ve Halleri
 57. Futuhu'l- Gayb On Birinci Makale Şehvetin Beyanı
 58. Futuhu'l - Gayb On İkinci Makale Dünyalığı Sevmek
 59. Futuhu'l - Gayb On Üçüncü Makale Allah'ın Emrine Teslim Olmak
 60. Futuhu'l - Gayb On Dördüncü Makale Velilere Uymak
 61. Futuhu'l - Gayb On Beşinci Makale Korku ve Ümit
 62. Futuhu'l - Gayb On Altıncı Makale Tevekkül Ve Dereceleri
 63. Futuhu'l - Gayb On Yedinci Makale Allah'a Vasıl Olmanın Yolu
 64. Futuhu'l - Gayb On Sekizinci Makale Hakkı Şikayet Etmemek
 65. Futuhu'l - Gayb On Dokuzuncu Makale Ahdi Yerine Getirmek, Sözden Dönmemek
 66. Abdulkadir Geylani'den Öğütler
 67. Futuhu'l - Gayb Yirminci Makale Sana Şüphe Vereni Bırak
 68. Futuhu'l - Gayb Yirmi Birinci Makale Şeytanla Bir Konuşma
 69. Futuhu'l - Gayb Yirmi İkinci Makale İman Sahibini Tecrübe
 70. Futuhu'l - Gayb Yirmi Üçüncü Makale Allah'ın Verdiğine Razı Olmak
 71. Futuhu'l - Gayb Yirmi Dördüncü Makale Allah'ın Rahmet Kapısına Teşvik
 72. Futuhu'l - Gayb Yirmi Beşinci Makale İman Ağacı
 73. Futuhu'l - Gayb Yirmi Altıncı Makale Edep Perdesini Açmamak
 74. Futuhu'l - Gayb Yirmi Yedinci Makale Hayır ve Şer İki Meyvedir
 75. Futuhu'l - Gayb Yirmi Sekizinci Makale Müridin Halini Beyan
 76. Futuhu'l - Gayb Yirmi Dokuzuncu Makale Zaman Olur ki Fakirlik Küfre Yaklaşır
 77. Futuhu'l - Gayb Otuzuncu Makale Yasak Olan Şey
 78. Futuhu'l - Gayb Otuz Birinci Makale Allah İçin Buğz
 79. Futuhu'l - Gayb Otuz İkinci Makale Hak Sevgisine Başkasını Katmamak
 80. Futuhu'l - Gayb Otuz Üçüncü Makale İnsanları Dört Bölümde Anlatmak
 81. Futuhu'l - Gayb Otuz Dördüncü Makale Allah'a Darılmamak
 82. Futuhu'l - Gayb Otuz Beşinci Makale Vera Üzerine
 83. Futuhu'l - Gayb Otuz Atıncı Makale Dünya ve Ahiret İşleri
 84. Futuhu'l - Gayb Otuz Yedinci Makale Hasedin Kötülüğü
 85. Futuhu'l - Gayb Otuz Sekizinci Makale Doğruluk ve Nasihat
 86. Futuhu'l - Gayb Otuz Dokuzuncu Makale Ayrılmak,Birleşmek ve Nifak
 87. Futuhu'l - Gayb Kırkıncı Makale Salik'in Yetişmesi
 88. Futuhu'l - Gayb Kırk Birinci Makale Fena ve Keyfiyeti
 89. Erzurumlu İbrahim Hakkı
 90. Futuhu'l - Gayb Kırk İkinci Makale Nefsin İki Hali
 91. Dünya Bir Çarşıdır Bir Pazar Yeridir
 92. En Kısa Zamanda Aklını Başına Topla
 93. Futuhu'l - Gayb Kırk Üçüncü Makale Dilenciliğin Kötülüğü
 94. Futuhu'l - Gayb Kırk Dördüncü Makale Arif-i Billah'ın Duasına Neden İcabet Olunmaz
 95. Futuhu'l - Gayb Kırk Beşinci Makale İptila ve Nimet
 96. Futuhu'l - Gayb Kırk Altıncı Makale " Yolumda Olanın Rızkına Kefilim " Hadisi Üzerine
 97. Futuhu'l - Gayb Kırk Yedinci Makale Allah'a (c.c) Yakınlık Üzerine
 98. Futuhu'l - Gayb Kırk Sekizinci Makale Müminin Yapması Gereken İşler
 99. Futuhu'l - Gayb Kırk Dokuzuncu Makale Uykunun Kötülüğ
 100. Futuhu'l - Gayb Ellinci Makale Allah'tan Uzaklığı Yok Etmenin Çaresi ve Yakın Olmanın
 101. Kim Nefsine Kıymet Verirse, Bilsin Ki Kıymeti Yoktur…
 102. Abdülkadir geylânî hazretlerinden öğütler
 103. Futuhu'l - Gayb Elli Birinci Makale Zühd Üzerine
 104. Futuhu'l - Gayb Elli İkinci Makale İman Sahiplerinin Sıkıntıları
 105. Futuhu'l - Gayb Elli Üçüncü Makale Rıza Yolunu İstemek ve Orada Yok Olmak
 106. Futuhu'l - Gayb Elli Dördüncü Makale Allah'a (c.c) Vasıl Olmayı İsteyen
 107. Futuhu'l - Gayb Elli Beşinci Makale Hazzı Terk Etmek
 108. Futuhu'l - Gayb Elli Altıncı Makale Kulun Halkı ve Nefsi Bırakması
 109. Futuhu'l - Gayb Elli Yedinci Makale Kaderde Niza Yoktur
 110. Futuhu'l - Gayb Elli Sekizinci Makale Her Yanı Bırakıp Allah'a Dönmek
 111. Futuhu'l - Gayb Elli Dokuzuncu Makale Belaya Sabır Nimete Şükür
 112. Beni Vesîle Edip Allahü Teâlâya Yalvarsa…
 113. şeyh seyyid abdülkadir geylanı hazretleri
 114. Sevgide de ortaklığı kabul etmez
 115. El Fethu’r Rabbani