PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur SohbetleriSayfa : [1] 2

 1. Birinci Lem'a
 2. Beşinci Söz
 3. Beşinci sir
 4. Yaradilişin sirri
 5. Onuncu Söz - Nevruz
 6. OnBirinci Lema - Sünneti Seniyye
 7. Yirmi Ikinci Söz
 8. Sevginin tarifi
 9. Ateistle Konuşmada Tavsiyeler...
 10. Perde-i Gayb Açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek
 11. Kendimizi Tanıyalım?
 12. Anlama calismalari...
 13. Ramazan Sohbetleri - Ramazanın Fazileti
 14. Açıklamalı - 29. Mektub - Ramazan Risalesi - Üçüncü Nükte
 15. Açıklamalı - 29. Mektub - Ramazan Risalesi - Dördüncü Nükte
 16. Ramazan Risalesi Beşinci Nükte
 17. Açıklamalı - 29. Mektub - Ramazan Risalesi - Altıncı Nükte
 18. Ramazan Risalesi Yedinci Nükte
 19. Ramazan Risalesi Sekizinci Nükte
 20. Ramazan Risalesi Dokuzuncu Nükte
 21. Şeytan ve Korunma Yolları - Hikmetül İstiaze
 22. Hikmetü’l-İstiâze Dördüncü İşaret
 23. Hikmetü’l-İstiâze Beşinci İşaret
 24. Hikmetü’l-İstiâze Altıncı İşaret
 25. Hikmetü’l-İstiâze Yedinci İşaret
 26. Hikmetü’l-İstiâze Sekizinci İşaret
 27. Hikmetül-İstiaze Dokuzuncu İşaret
 28. Hikmetü’l-İstiâze Onuncu İşaret
 29. Hikmetü’l-İstiâze Onbirinci İşaret
 30. Birinci Söz - Besmele Bahsi - 1
 31. Birinci Söz - Besmele Bahsi - 2
 32. IHLAS RISALESIni MÜTAALA ETMEYE VARMI SINIZ ?
 33. Ondokuzuncu Lem'a İktisad Risalesi
 34. Asa-yı Musa Onuncu Hüccet-i İmaniye 1
 35. Asa-yı Musa Onuncu Hüccet-i İmaniye - 2
 36. Gıybet Bahsi - Yirmiikinci Mektup Birinci Mebhas’ın Hatimesi
 37. Namaz Hakkında - Üçüncü Hücceti İmaniye
 38. Üstad Neden Dünya Hadiselerini Merak Etmezdi ?
 39. Yirmiüçüncü Söz - Üçüncü Nokta - Tevekkül Bahsi
 40. Dördüncü Söz-Açiklamali Namaz Bahsi
 41. Açiklamali Beşinci Söz-NAMAZ KILMAK ve büyük günahları işlememek
 42. Barla Lahikası-Mesail-i Müteferrika-Salat ve Selam
 43. İman üzerine konuşsak mı ne dersiniz????
 44. Otuzuncu Lem'a-Birinci Nükte-Kuddüs isminin nüktesine dairdir
 45. Yalvarmayı Öğreniyorum
 46. Onuncu Lem'a - Hizmet ehlinin başına gelen musibetler
 47. Kastamonu Lâhikası - Tahkiki ve Taklidi İman
 48. gafil kafaya bir tokmak
 49. Açıklamalı On Altıncı Söz - Birinci Şua- Allah her zaman her yerde mi ?
 50. Açiklamali On yedinci Lema-Sekizinci nota-
 51. 3 Çeşit Uyku...Üstad'ımızdan...
 52. Musibet, cinayet neticesi, Mükafatın mukaddimesidir (Bediüzzaman)
 53. Hem Mekteb Hem Medrese Hemde bir Tekye hakikatleri
 54. Medresetüzzehra şark darülfünunu küşadı hakkında beyan
 55. Nur divani tevessü' projesi
 56. BİSMİLLÂH her hayrın başıdır.
 57. Açiklamalı - Sekizinci Söz - Din'in gerekliliği
 58. Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın ...
 59. Açıklamalı - Birinci Lem'a
 60. Açıklamalı - Dokuzuncu Söz dersleri - Namaz vakitlerinin hikmetleri
 61. Açıklamalı - Altıncı Şua dersleri - Namazda ettahiyyatu okunmasının hikmeti
 62. Açıklamalı - İkinci Söz dersleri
 63. Kastamonu Lahikasi_115_114_2 ve 3..cihet
 64. Açiklamali Üçüncu Söz-Tevekkulun tanimi ve kazandirdiklari
 65. Yirmiüçüncü söz-Ikinci Nokta-İman ışığı altında geçmiş ve geleceğe bakış
 66. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti -1-2- Takdim
 67. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-3-İstanbul'a gelişi ve Medresetüz Zehra
 68. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-4-Divan-i Harbi Örfi 1909
 69. Açıklamalı - ZEYLÜ'L-HUBÂB
 70. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-5-Harb Yılları 1914-1918
 71. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-6-Yeni Said Devri
 72. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-7-1935-36 Kastamonu Sürgünü
 73. İman - Saadet-i Dareyn Denklemi
 74. Açıklamalı - 22.MEKTUP 3.VECİH
 75. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-10-Risale-i Nur Hizmeti
 76. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-11-Meslek Esası - Hizmet-i İmaniye
 77. Açıklamalı - Barla Lahikası'ndan
 78. Açıklamalı - MESNEVÎ-İ NURİYE / ZÜHRE / SEKİZİNCİ NOTA
 79. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-11- Risale-i Nur Mesleğinin Esası
 80. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-12-Ikna Dusturu ve Tecdid Vazifesi
 81. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-14-Siyatten Tecerrud
 82. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-15-Risale-i Nur Kur'an'ın Manevi Bir Te
 83. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-16-Risale-i Nur Kuvvetli Bir Kelam Ders
 84. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-17 - Bid'alara Muhalefet
 85. Şükür nimeti ziyadeleştirir...
 86. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-18-Kur'an Hattını Muhafaza
 87. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-19- Şeker Mektubu
 88. Açıklamalı - Kastamonu Lahikası'ndan...
 89. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-20-Yazı Hizmeti ve Yazı Mektubu
 90. Dilimizle söylüyoruz kalbimize indirmeden...
 91. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-21-Risale-i Nur Yazmanın Faideleri
 92. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-22-Osmanlıca ve Latin Harfleri
 93. Risale-i Nur niye bu denli tesirli?
 94. 30. Lem'anın Beşinci Nüktesi - İsm-i Hayy
 95. Açıklamalı - 19.Lem'a
 96. Derler:“Sözlerin iyi anlaşılmıyor?”
 97. 23. Söz 3. Nokta..(İman Ve Tevekkül)
 98. Açıklamalı - 25.Söz-Üçüncü Şua-İkinci Cilve
 99. Tahkiki iman nedir? Nasıl elde edilir?
 100. Açıklamalı Onbirinci Lem'a dersleri - Mirkat'üs Sünne - Birinci Nükte
 101. Açıklamalı Birinci Söz
 102. Açıklamalı Onbirinci Lem'a dersleri - İkinci ve Üçüncü Nükteler
 103. 30. Söz...(İnsandaki "Ene"nin mahiyeti)
 104. Açıklamalı - 11. SÖZ
 105. 33. Söz - 31. Pencere
 106. Bediuzzaman ve Risale-i Nur Hizmeti-8-Denizli - Afyon - Emirdağ
 107. Açıklamalı - 6. MEKTUP-"Allah bize yeter. O ne güzel vekildir"
 108. Açıklamalı - 4. Şua-4.Mertebe-i Hasbiye
 109. Ayetül Kübra - Kâinattan hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır.
 110. Açıklamalı - 21. Söz-3. İkaz - Üç Sabır
 111. Açıklamalı-5.MEKTUP-Tarikatlarda iman hakikatlerinin inkişafı ve risaleinur
 112. Açıklamalı - 17. LEM'A-5.Nota-Üstad'ın Avrapa'ya bakışı
 113. 21.Sözün 2.Makamı...(Birinci vecih-Birinci yara)
 114. Açıklamalı - 24.MEKTUB-Cenab-ı Hakk'ın Rahim Hakim Vedud İsimleri Hakkında
 115. 13.Söz "Hüve Nüktesi"...(Mutalâ)
 116. Açıklamalı - 8. SÖZ - İnsanda Dinin Mahiyeti
 117. 32.Söz (Açıklamalı)
 118. 22.Lem'a...(Kanun-u Fıtrat)
 119. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku.
 120. 23.Söz 4.Nokta...(Acizlik ve güçsüzlüğün hikmeti)
 121. Açıklamalı - 32. SÖZ-Muhabbet Bahsi
 122. Muhakemat...(Kur'an-ın manevi ruhu ve fenni ilimler
 123. Açıklamalı - 20. Mektubun Mukaddemesi Tevhid Mertebeleri
 124. Açıklamalı - 3. SÖZ - İbadet ne büyük bir manevi ticaret...
 125. Acaba biz bu sonsuz nimetler karşısında hakkıyla şükrediyor muyuz?
 126. 15.Şua...(Kudret-i İlahî ; Varlık Ve Yokluk)
 127. Açıklamalı Dorduncu Lema - Birinci Nukte-Minhâcü's-Sünne
 128. Açıklamalı - 12. MEKTUB-1.Sual-Hz. Adem'in cennetten çıkarılması
 129. dördüncü lema ikinci nükte
 130. dördüncü lema dördüncü nükte
 131. Ahirete iman hem dünyada, hem ebedî hayatta saadet vesilesidir.
 132. Veladet-i Muhammediye - Kutlu doğum
 133. Açıklamalı - 12. MEKTUB- 2. Sual -Şeytanın ve şerlerin yaratılış hikmeti
 134. Açıklamalı 21. Söz Dersleri - Usanç veren Namaz mi ? - 1.Bolum
 135. Açıklamalı 21. Söz Dersleri - Usanç veren Namaz mi ? - 2.Bolum
 136. Sırr-ı Kayyumiyet - Allah'ın kainattaki tasarrufu ve idaresi
 137. Açıklamalı-1.MEKTUP-İkinci Sual:Ölümün bir nimet olduğunu Kur'ân açiklar.
 138. İnsanlar İmanî Konularda Nasıl Aldanır...?
 139. Açıklamalı-13.MEKTUP-BİRİNCİ SUALİNİZ: İstirahatin nasıl? Halin nedir?
 140. Açıklamalı-13.MEKTUP-2.SUALİNİZ:Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun
 141. Açıklamalı 21. Söz Dersleri - Usanç veren Namaz mi ? - 3.Bolum
 142. Açıklamalı 21. Söz Dersleri - Usanç veren Namaz mi ? - 4.Bolum
 143. Alem-i Kudret (Ahiret)
 144. Mesnevi-i Nuriye'den "Hubab"...(İnkar Ve İspat)
 145. Açıklamalı 21. Söz Dersleri - Usanç veren Namaz mi ? - 5.Bolum
 146. Açıklamalı -Sikke'i Tasdik-i Gaybi'den - Tesbihat'a vaktimiz yok mu?
 147. Açıklamalı - Emirdağ lahikasında geçen bir mektup
 148. Kader Hususu...(Ahkâm)
 149. Açıklamalı 2.Lem'a dersleri - Sabrımız nereye kaybolmuş?
 150. Açıklamalı -18.SÖZ-2.Nokta-Çirkin gibi görünen hadiselerin altındaki hikmet
 151. Açıklamalı 2.Lem'a dersleri - Beşinci Nükte
 152. Açıklamalı - 7. MEKTUB-Efendimizin birden fazla evliligi ve (Hz.Zeyneb)
 153. Lâfz-ı Celâl Ve Hikmet-i Şuunât...
 154. Açıklamalı 2.Lem'a Dersleri - Birinci Nükte-Eyyüb as. Münacatı
 155. Açıklamalı - Asa-yı Musa 4. Mesele- bir mühim savaş
 156. Açıklamalı-23. SÖZ 1 Nokta- İnsan iman nuruyla Ala-yı İlliyyine çıkar
 157. Açıklamalı - 31. Söz Mirac-ı Nebeviyeye (a.s.m) dairdir.
 158. Açıklamalı - 11. Lem'a Sünnet-i Seniyyeye ittibanın ehemmiyeti
 159. Ey Kendini İnsan bilen İNSAN... KENDİNİ OKU !!!
 160. Şirket-i Maneviye
 161. İman ve Takva..(İkinci sözden ufak bir mutalâ)
 162. Açıklamalı - 12.MEKTUB - Kemmiyetin keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok.
 163. Açıklamalı - 12. MEKTUB, 3.Sual-Musibet ve belaların veriliş hikmeti
 164. Açıklamalı - 3. LEM'A-3. Nükte-Ömrünüzü Bâki-i Hakikî’nin yoluna sarfediniz
 165. Açıklamalı - 16. MEKTUB - 1. Nokta-Ne için siyasetten çekildin?
 166. Açıklamalı - 16. MEKTUB - 2. Nokta-Üstadın siyasetten şiddetle uzak durması
 167. Açıklamalı 20.Mektub dersleri - Mukaddeme
 168. Aciklamali 20.Mektub dersleri - Birinci ve Ikinci kelime
 169. Aciklamali 20.Mektub dersleri - Ucuncukelime
 170. Açıklamalı - 16.MEKTUB-3.Nokta-Sana gelen sıkıntılara nasıl sabrediyorsun?
 171. Aciklamali 20.Mektub dersleri - Dorduncu Kelime
 172. Aciklamali 20.Mektub dersleri - Besinci Kelime
 173. Açıklamalı Asa-yı Musa - yedinci mes'ele - "..bize Ahireti anlat .."
 174. Açıklamalı - Yazı Mektubu - Yazıya gerek var mı ?
 175. Açıklamalı - 23.Söz_2.Mebhas_3.Nükte/ fiil/infial cihetinde Ahsen-i Takvim
 176. Risale-i Nur ve Felsefe
 177. Dokuzuncu Mektup...(Açıklamalı)
 178. Açıklamalı - 8. SÖZ - İnsanda Dinin Mahiyeti ve Kıymeti
 179. Açıklamalı-13.Lem'a-13.İşrt-Birtek Zat umum mevcudatı nasıl idare edebilir?
 180. Açıklamalı - Kastamonu lah.- Risale-i Nur'da görülen tekrar gereksiz mi?
 181. Açıklamalı - 4. Şua - Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.
 182. Açıklamalı-11.Lem'a- Allah'ı seviyorsanız bana uyunki, Allah'ta sizi sevsin
 183. On Birinci Lem'a (İkinci ve Üçüncü Nükte)
 184. Açıklamalı - 20.SÖZ- 2.Makam - Kur-an'ın içinde herşey bulunur...
 185. 30.söz aciklamali
 186. Yirmialtinci Soz-Kader Bahsi
 187. İnsan şu kainat agacının en son meyvesi.
 188. Açıklamalı 21. Söz Dersleri - Usanç veren Namaz mi ? - 6.Bolum
 189. Üstadın Bu Sözü Demesinin Hikmetleri Nedir?Ne Manada Söylemiştir?
 190. Ruhun cemali varmıdır acaba ?
 191. Açıklamalı - 11. Lem'a- Birinci Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 192. Açıklamalı - 11. Lem'a- İkinci Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 193. Açıklamalı - 11. Lem'a- Üçüncü Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 194. Açıklamalı - 11. Lem'a-Dördüncü Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 195. Açıklamalı - 11. Lem'a- Beşinci Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 196. Açıklamalı - 11. Lem'a- Altıncı Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 197. Açıklamalı - 11. Lem'a- Yedinci Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 198. Açıklamalı - 11. Lem'a- Sekizinci Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 199. Açıklamalı - 11. Lem'a- Dokuzuncu Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 200. Açıklamalı - 11. Lem'a- Onuncu Nükte - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 201. Açıklamalı - 11. Lem'a- OnBirinci Nükte-Birinci Mesele - Sünnet-i Seniyye'ye İttiba
 202. Açıklamalı - 19. Lem'a - Birinci Nükte - İktisat Risalesi
 203. KADER RİSALESİ 5.1.HÂTİME Eski Said’in serkeş, müftehir, mağrur,
 204. "Şahs-ı mânevî müceddid olmak lâzım gelir."
 205. Açıklamalı - 19. Lem'a - İkinci Nükte - İktisat Risalesi
 206. Açıklamalı - 19. Lem'a - Üçüncü Nükte - İktisat Risalesi
 207. Açıklamalı - 29.Mektub - Ramazan Risalesi - Birinci Nükte
 208. Açıklamalı - 29.Mektub - Ramazan Risalesi - İkinci Nükte
 209. Açıklamalı - 29.Mektub - Ramazan Risalesi - Beşinci Nükte
 210. Açıklamalı - 19. Lem'a - Dördüncü Nükte - İktisat Risalesi
 211. Açıklamalı - 19. Lem'a - Beşinci Nükte - İktisat Risalesi
 212. Hanım Kardeşlerimize Ehemmiyetli Bir Ders..
 213. Ahmed Akgündüz 2003-2012 Yılları arası Tüm Konferansları - Güncel-
 214. Uhuvvet Risalesi Mektuba Bistu Duduyan (Kürtçe)
 215. Yardımcı olurmusunuz bu videoyu bilgisayarıma indirmek istiyorum
 216. Gerçek okumaları yakalayabilmek
 217. Risale-i Nur üzerine Metin Karabaşoğlu Seminerleri Dinlemek veya İndirmek İçin
 218. Dengedeki dünya
 219. Metin Tahlili,Yirminci Söz
 220. Metin Tahlili, On Sekizinci Söz, İkinci Nokta
 221. Metin Tahlili, On İkinci Lema, Birinci Nükte
 222. Metin Tahlili, Yirmi Beşinci Söz, 2. Şule, 2. Nur, 1. Misal
 223. Metin Tahlili, On Dokuzuncu Söz, On Dördüncü Reşha
 224. Metin Tahlili, Yirmi Beşinci Söz, 2. Şule, 2. Nur
 225. Metin Tahlili, Yirmi Beşinci Söz, 2. Şule, 2. Nur, 1. Meziyet-i Cezalet
 226. Metin Tahlili, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Yedinci Pencere
 227. Metin Tahlili, Yirmi Beşinci Söz, 2. Şule, 2. Nur, 2. Sır, 2. Misal
 228. Metin Tahlili, On Dokuzuncu Söz, On Dördüncü Reşha, Tekrarat 1. Bölüm
 229. Metin Tahlili, On Dokuzuncu Söz, On Dördüncü Reşha, Tekrarat 2. Bölüm
 230. Kur'an'ın varlık alemine gelişi
 231. Hiç ramazan orucuna bu açıdan baktınız mı?
 232. Bir Nur Talebesinin Müşahedatı (Mutlaka İzleyin) - Ahmet Çolak abi
 233. Oldükten sonra diriliş nasıl olacak?
 234. Namaz Kılmıyorsun Ücreti Az mı Geliyor?
 235. Aynalar Koridoru Yeni Program MoralFm Hakan Yalman Zafer Akinci
 236. Nur Penceresi
 237. Allah'ı nasıl görüyorsunuz
 238. 5. Söz Şerhi
 239. ALLAH'ın isimleri bakarmısınız
 240. Medeniyet-i garbiye-i hazıra ve nev-i beşer
 241. Eyüb Ağabey | İzzet-i İslamiye ve Demokratik Cumhuriyet
 242. Ahmet Feyzi Kul ve Şahs-ı Manevi
 243. Sual-Cevap | İzmir Ekonomi Üniversitesi (BALÇOVA)
 244. Sual-Cevap | İzmir Ekonomi Üniversitesi (BALÇOVA)
 245. Eyüb Ağabey | Risale-i Nur'un Hasbi Tarzı ve Sun'i Tarz.
 246. Mehmed Başaran | Rüya-yı Sadıka'da Sungur Ağabey ile görüşmesi.
 247. Badıllı Ağabey Soruları Cevaplıyor | Üstadımız'ın Kabri ve A.Bayındır
 248. Abdullah Yeğin Ağabey | Dünya'da Gittiğimiz Yer :)
 249. Eyüb Ekmekçi Ağabey | Üstad'ın Üçüncü Said Dönemi.
 250. Mustafa Sungur Ağabey | Sungur Ağabey Risale-i Nur Dershanesi'nden Böyle Bakmıştı - 1