PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran Meali - Elmalılı 1. 114-Nas
 2. 113-Felak
 3. 112-İhlas
 4. 111-Tebbet Süresi
 5. 110-Nasr Süresi
 6. 109-Kafirun Süresi
 7. 108-Kevser Süresi
 8. 107-Ma'un Süresi
 9. 106-Kureyş Süresi
 10. 105-Fil Süresi
 11. 104-Hümeze Süresi
 12. 103-Asr Süresi
 13. 102-Tekasür Süresi
 14. 101-Kaari'a Süresi
 15. 100-Adiyat Süresi
 16. 99-Zelzele-Zilzal Süresi
 17. 98-Beyyine Süresi
 18. 97-Kadir Süresi
 19. 96-Alak Süresi
 20. 95-Tin Süresi
 21. 94-İnşirah Süresi
 22. 93-Duha Süresi
 23. 92-Leyl Süresi
 24. 91-Şems Süresi
 25. 90-Beled Süresi
 26. 89-Fecr Süresi
 27. 88-Gaşiye Süresi
 28. 87-A'la Süresi
 29. 86-Tarık Süresi
 30. 85-Büruc Süresi
 31. 84-İnşikak Süresi
 32. 83-Mutaffifin Süresi
 33. 82-İnfitar Süresi
 34. 81-Tekvir Süresi
 35. 80-Abese Süresi
 36. 79-Nazi'at Süresi
 37. 78-Nebe Süresi
 38. 77-Mürselat Süresi
 39. 76-İnsan Süresi
 40. 75-Kıyamet Süresi
 41. 74-Müddessir Süresi
 42. 73-Müzzemmil Süresi
 43. 72-Cin Süresi
 44. 71-Nuh Süresi
 45. 70-Mearic Süresi
 46. 69-Hakka Süresi
 47. 68-Kalem Süresi
 48. 67-Mülk Süresi
 49. 66-Tahrim Süresi
 50. 65-Talak Süresi
 51. 64-Tegabun Süresi
 52. 63-Münafikun Süresi
 53. 62-Cum'a Süresi
 54. 61-Saf Süresi
 55. 60-Mümtehine Süresi
 56. 59-Haşr Süresi
 57. 58-Mücadele Süresi
 58. 57-Hadid Süresi
 59. 56-Vakia Süresi
 60. 55-Rahman Süresi
 61. 54-Kamer Süresi
 62. 53-Necm Süresi
 63. 52-Tur Süresi
 64. 51-Zariyat Süresi
 65. 50-Kaf Süresi
 66. 49-Hucurat Süresi
 67. 48-Fetih Süresi
 68. 47-Muhammed Süresi
 69. 46-Ahkaf Süresi
 70. 45-Casiye Süresi
 71. 44-Duhan Süresi
 72. 43-Zuhruf Süresi
 73. 42-Şura Süresi
 74. 41-Fusilet Süresi
 75. 40-Mümin Süresi
 76. 39-Zümer Süresi
 77. 38-Sad Süresi
 78. 37-Saffat Süresi
 79. 36-Yasin Süresi
 80. 35-Fatir Süresi
 81. 34-Sebe Süresi
 82. 33-Ahzap Süresi
 83. 32-Secde Süresi
 84. 31-Lokman Süresi
 85. 30-Rum Süresi
 86. 29-Ankebut Süresi
 87. 28-Kasas Süresi
 88. 27-Neml Süresi
 89. 26-Şuara Süresi
 90. 25-Furkan Süresi
 91. 24-Nur Süresi
 92. 23-Mü'minun Süresi
 93. 22-Hac Süresi
 94. 21-Enbiya Süresi
 95. 20-Taha Süresi
 96. 19-Meryem Süresi
 97. 18-Kehf Süresi
 98. 17-İsra Süresi
 99. 16-Nahl Süresi
 100. 15-Hicr Süresi
 101. 14-İbrahim Süresi
 102. 13-Ra'd Süresi
 103. 12-Yusuf Süresi
 104. 11-Hud Süresi
 105. 10-Yunus Süresi
 106. 9-Tevbe Süresi
 107. 8-Enfal Süresi
 108. 7-A'raf Süresi
 109. 6-En'am Süresi
 110. 5-Maide Süresi
 111. 4-Nisa Süresi
 112. 3-Al'i İmran Süresi
 113. 2-Bakara Süresi
 114. 1-Fatiha Süresi
 115. Tebrik Ederiz Lebbeyk
 116. Kur'an Explorer
 117. Kuranda Zaman Kavramı
 118. Size verdiğimiz Kitaba sımsıkı sarılın
 119. Kadir Suresi Meal ve Tefsir