PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hizmet Rehberi 1. Risâle-i Nur Nedir? Risâle-i Nur, Kur’ân’ın Î’câzını gösteren bir tefsirdir
 2. Risâle-i Nur, istikbâli de aydınlatan bir Kur’ ân tefsiridir
 3. Risâle-i Nur tarîkat değil,doğrudan doğruya Kurân ın feyzinden mülhem bir hakîkatt
 4. Risâle-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilâçtır
 5. Risâle-i Nur Kur’ân’ın tesiri büyük hakîki bir tefsiridir
 6. Risâle-i Nur ispata dayanan bir Kur’ân tefsiridir
 7. Risâle-i Nur’un Husûsiyetleri Risâle-i Nur îmânî meseleleri aklî ve ilmî delillerle d
 8. Risâle-i Nur, ilimler içinde hakîkat ve Tevhîde yol açar
 9. Risâle-i Nur çabuk ve kolay anlaşılır bir tarz takip eder
 10. Risâle-i Nur diğer âlimlerin eserlerinden farklıdır
 11. Risâle-i Nur her yerde ve herşeyde Tevhid nûrunu gösterir
 12. Risâle-i Nur, hakîkatleri menfiyi nazara vermeden anlatır
 13. Risâle-i Nur, bu dünyada dahi îmandaki lezzeti, imansızlıktaki sıkıntı ve elemi göste
 14. Risâle-i Nur, her insana en büyük dâvâyı kazandınyor
 15. Risâle-i Nur’un gâyesi îman kurtarmak ve rızâ-i İlâhîdir
 16. Risâle-i Nur yalnız îman dersi değil, içtimâî ders de verir
 17. Risâle-i Nur, İslâmiyet ve vatan zararına olan her türlü cereyâna karşı koyar
 18. Risâle-i Nur, hürriyet, emniyet, adâlet ve âsâyişi tahkîkî îmanla temin eder
 19. Risâle-i Nur ıslâh ve terbiye vazifesi de yapıyor
 20. Risâle-i Nur dinsiz felsefe ile mücâdele eder
 21. Risale-i Nur’la meşgulken vefât eden, şehadet makámı kazanır
 22. Risale-i Nur’ a hizmet maddî ve manevî sıkıntılardan kurtarır
 23. Birinci Bölüm :risale-i Nur Ve Mesleği Nedir?
 24. Ikinci Bölüm Risale-i Nur Mesleğinin Esaslari
 25. 3.,4.,5. Bölümler
 26. 6.bölüm,nur Talebelerinin özellikkeri
 27. 7.bölüm:risale-i Nur’dan Kisa Dersler
 28. Hizmet Rehberi
 29. Risale-i Nur mesleğinin dokuz esası
 30. Risale-i Nur mesleğinin esası ihlas sırrına dayanır
 31. İmanî meseleler, mücadele tarzında anlatılmaz
 32. Nurculuk bir cemiyet midir?
 33. Nur cemaatinde meşveret ve istişare esastır
 34. Hizmette netice düşünülmez; kemmiyet değil, gayret ve keyfiyet önemlidir
 35. Risâle-i Nur, İstikbâli de Aydınlatan Bir Kur'ân Tefsiridir !
 36. Risâle-i Nur Kur'ân'ın Tesiri Büyük Hakîki Bir Tefsiridir.
 37. Risâle-i Nur Diğer Âlimlerin Eserlerinden Farklıdır.
 38. Risâle-i Nur, Hakîkatleri Menfiyi Nazara Vermeden Anlatır.
 39. Risâle-i Nur, İmandaki Lezzeti, İmansızlıktaki Sıkıntı ve Elemi Gösterir.
 40. Bu Kadar Günahlara Karşı Nasıl Mukabele Edilir ?
 41. Farzları Yapan, Kebîreleri İşlemeyen, Kurtulur.
 42. İmanî meseleler, mücadele tarzında anlatılmaz
 43. Fıtratı değiştirmek değil, onun mecraını düzeltmek esastır
 44. Risale-i Nur’un hizmetinde şahsın vazifesi sadece tebliğdir; netice Allah’
 45. Herkese ihtiyacı olanı vermek esastır
 46. İmân hizmeti hiçbir tarafgirliğe girmeden yapılır
 47. Risale-i Nur, dîni siyasete alet etmeye imkân vermez
 48. Nurcular bir siyasî cereyana dahil ve tabî olmaz, sadece haklı tarafa yardı
 49. Risale-i Nur’ un eğitim yerleri "Medrese-i Nuriyeler"dir
 50. Risale-i Nur, her evi bir medrese-i Nûriye haline çevirir
 51. Risale-i Nur’u öğrenmek için muallime ihtiyaç yoktur
 52. Risale-i Nur ve hizmeti inayet-i Rabbaniye altındadır
 53. Nur Talebelerinin cemiyet olduğu vehmini veren sebepler
 54. Nurculuk bir tarîkat midir ?
 55. Nur Talebeleri nasıl bir cemaattir?
 56. ittihad-ı Muhammediye(s.a.v)
 57. Sizler biliyorsunuz ki; bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ü şeref...
 58. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var;
 59. İnşâallah istikbaldeki İslâmiyet'in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek