PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mesnevi-i Nuriye 1. MASUMLARA GELEN BELADA HİKMET VARDIR
 2. ARKADAŞ!!!!!!!!
 3. CENNET KADINLARI
 4. mesneviden....
 5. MESNEVÎ-İ NURİYE
 6. Kur'anın gözü açık olduğundan, defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür.
 7. dört kelime ile dört kelâm
 8. Ne vakte kadar ?
 9. Feya Rabbî
 10. Zorda kalmışın duâsı tesirlidir
 11. Tazarru ve Niyaz
 12. Nurani şeylerde bir ile beraber çokluk vardır
 13. Niyet Ve Mahiyeti
 14. Sineğin verdiği ders
 15. Sünnetler birer yıldız vazifesi görür
 16. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır..
 17. AKLI BAŞINDA OLAN İNSAN
 18. İnsanın kaderi, elindeki veya yüzündeki çizgilerden okunabilir mi?
 19. Elli beş dilin şahitliği
 20. Cemaatle Kilinan Namaz
 21. İnsanı Hayvandan Ayıran Şeylerden Üç Tanesi
 22. Cisminin Küçüklüğüne Bakıp Da Günahlarını Küçük Zannetme!
 23. Dünyadaki Lezzet ve Nimetlere İki Cihetle Bakılır
 24. Açılmaz düğümler Allahın iradesiyle açılır
 25. Allahı seven Allahın sevdiği her şeyi sever
 26. Hidayet-i Kur'âniyenin şuâsından
 27. Ey insan! Nedendir ki şu azîm ticarete girmiyorsun
 28. Farzlari yapmakla diğer mubah işler sevap olur
 29. Evet, Vakit Yaklaştı...
 30. “Her nefis ölümü tadıcıdır.”
 31. Dört Çeşit Hastalık
 32. Lâsiyyemalar
 33. Habbe mesnevi-yi nuriye
 34. Hubab mesnevi-yi nuriye
 35. Katre
 36. lem'alar mesnevi-yi nuriye
 37. I'lem eyyühel aziz!
 38. ZÜhRe
 39. Geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuştu.Ancak ihtiyarlık saba
 40. haydi nar tanesi yapalım !!
 41. elem ve lezzet
 42. Amiyane tevhid ile hakiki tevhid
 43. vicdanımızı bozma ALLAHım
 44. Allah’a tevekkül edene, Allah kâfidir
 45. REMİZ'ler..
 46. İ'lem Eyyühel-Aziz!
 47. Dokuzuncu nota
 48. Bizler uzun bir seferdeyiz.
 49. Nefsteki dehşetli nokta..
 50. İ’lem eyyühe’l-aziz!
 51. İnsanın çekirdeği olan kalb,
 52. Ölüm, insanın kendi kıyametidir
 53. İnsana benlik ve hürriyet niçin verilmiştir ?
 54. Mesnevi Nuriyenin habbe kisminda "Kabir, alem-i ahirete acilmis bir kapidir
 55. İnsan Hüsn-ü Zanna Memurdur..
 56. Kafirler, dünyanın imaratı için halk etmiştir..
 57. nedir bu gurur ve nedir bu gaflet?
 58. Temsiller ve Hikayelerle "Mesnevi-i Nuriye"
 59. İ'lem Eyyühe'l Aziz
 60. Mukaddeme..
 61. Mülk "ALLAH"indir , sende emaneten duruyor.
 62. İ'lem eyyühe'l-aziz!
 63. masiyet neleri getiriyor?
 64. Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senâlar ederiz ki,
 65. Mesnevî-i Nuriye adlı eserin içeriği şöyledir:
 66. Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork..
 67. kalbin terbiyesi.(ezberlenesi sözlerden.kardeşlerimle paylaşmak istedim)
 68. Küçük bir gaflette ölen lâtifeler...
 69. Senin önünde çok korkunç üç mesele vardırki!...
 70. Kur’ân insanlığa rahmettir
 71. Çocuk öldürdüğü canlılardan dolayı dünyadamı ahirettemi cezalandırılacak?
 72. Sorularla Mesnevi Nuriye Risale-i Nur Soru-Cevap?
 73. Kalbi Hastalıklarımız
 74. O Seni Senden Daha Ziyade Düşünür
 75. İtizar
 76. Mukaddime
 77. Lem'alar
 78. Reşhalar
 79. Lâsiyyemalar
 80. Katre
 81. Hubab
 82. Habbe
 83. Zühre
 84. Zerre
 85. Şemme
 86. Onuncu Risale
 87. On Dördüncü Reşha
 88. Şûle
 89. Nokta
 90. İ'lem Eyyühe'l İnsan !
 91. Ülfetin Verdiği Gaflet..
 92. seni nefsini sevmeye sevk eden esbab..
 93. İ'lem Eyyühel-Aziz! {(*):Ehemmiyetli.}...
 94. Evet insan bir askerdir...
 95. Bugün sen iki kabrin arasındasın; artık sen bilirsin!...
 96. O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil.
 97. Senin lâtifelerin içinde öyle bir lâtife var ki...
 98. Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve...
 99. herkesi kendisinden üstün...
 100. İnsan bir yolcudur...
 101. Hazret-i Muhammed (A.S.M.) öyle bir zâttır ki...
 102. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 103. İman ise...(Kelime açıklamalı)
 104. Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın...
 105. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 106. Şayet onlarınki dünya hesabına...
 107. Sen de yolcusun.
 108. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey aziz bil, ey saygıdeğer şerefli bil!)
 109. Mesnevi-i Nuriye / Zühre
 110. Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâlikidir.
 111. Şu esaslara dikkat lâzımdır
 112. Ve şükründe bulundun mu?" diye suale çekileceksin.
 113. Dünyada sana ait çok emirler vardır
 114. tövbe ile vazifesine avdet eder
 115. Bâki kalan kısmı sultana raci'dir
 116. Sen burada misafirsin
 117. O sultanına itaat et, kurtul!..
 118. İ'lem Eyyühel-Aziz!
 119. Dünyada sana ait çok emirler vardır.