PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Emirdağ Lahikası 1. İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. ..
 2. hakikî ihlas için kabul etmemeğe kendimi mecbur biliyorum
 3. İnkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.
 4. Kardeşim Abdülmecid! Her ne ise ..
 5. dünya havadislerini veren radyo başına değil ..
 6. Aziz, sıddık kardeşlerim!
 7. Size dört mes'eleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi
 8. Madem "Lâ ilahe illallah" der, ehl-i kıbledir. ..
 9. .. eski hocalar bize ders vermişler?" diyor.
 10. Onlara hakkımı helâl ediyorum
 11. Ben de onlara cevaben dedim ki
 12. Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat
 13. Mustafa Kemal sana üçyüz lira maaş verip ..
 14. Mimsiz Medeniyet Ne Demek?
 15. gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve...
 16. Hayat-ı Dünyeviyenin Bazı Gayelerine Basamak Olmasın!
 17. Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hâmiledir.
 18. Risale-i Nur ve şakirdlerinin...
 19. Hevesli akılsız çocuklar gibi...
 20. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar...
 21. Dünya fânidir, binler sene yaşamak olsa, bâki olan...
 22. Onların adedince Saidler, seninle komşu olurlar.
 23. Nur’un ve Nur talebelerinin düşmanlarının çok plânları var!
 24. Üstad'ın meşverette talebelerin fikirlerine göre kendi fikrini değiştirdiği olmuş mudur?
 25. ...fânide bâki zevk arayan nefsime itiraz geldi.
 26. Hem Kur’ân’ı okumanın fâidesi, yalnız hâfız olmak ve dünyada onunla bir makam kazanmak..
 27. “Büyük görünme, küçülürsün”
 28. Bekar Genç Kızlara Bir Ders-i Hakikat... EMİRDAĞ LAHİKASI
 29. Hizbü'l Kur'an'ın Ehemmiyeti
 30. Said nursi atatürk'ün teklifini neden kabul etmedi
 31. Risale-i Nur ibadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış
 32. Her bir zerre, Cenab-ı Hakkı Zâtıyla ve Sıfâtıyla târif eder ve ispat eder
 33. Risâle-i Nur´la meşguliyet, tefekkürî bir ibadettir
 34. Bediüzzaman, niçin Risale-i Nur’a ait kerametleri yazmış ve neşretmiştir?
 35. Bes turlu de Dunyevi Faidesi Var
 36. Bes turlu Ibadet
 37. Nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken,bu fıkra onu susturdu,şükrettirdi
 38. Şefkat etmek,zulum ve zarar etmemektir
 39. Risale-i Nur’da İstanbul’un Fethi
 40. Adnan Menderes gibi bir İslâm kahramanı ile sohbet etmek isterdim
 41. Ayasofya muzahrafattan temizlenip ibadet mahalli yapılmalı
 42. Konuşan Yalnız Hakikattir
 43. Siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz.
 44. Neden fedakarlıkta en geri kalmak isteriz???
 45. Emirdağ lahikasi–2 notlari
 46. Emirdağ lahikasi(1.kisim) notlari-3
 47. Emirdağ lahikasi(1.kisim) notlari-2
 48. Emirdağ lahikasi(1.kisim) notlari-1
 49. elbette ve elbette, hiç şüphe yok ki
 50. Emirdağ lahikası
 51. Said Nursi'den Obama'ya mesaj
 52. Emirdağ Lahikası Sayfa14
 53. Kuşların Şehadeti :)
 54. Emirdağ Lâhikası’nı nasıl okumalı?
 55. Emirdağ lahikası I ve II