PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Geylani Hz. ve Kadirilik 1. El Fethu’r Rabbani
 2. Sevgide de ortaklığı kabul etmez
 3. şeyh seyyid abdülkadir geylanı hazretleri
 4. Beni Vesîle Edip Allahü Teâlâya Yalvarsa…
 5. Futuhu'l - Gayb Elli Dokuzuncu Makale Belaya Sabır Nimete Şükür
 6. Futuhu'l - Gayb Elli Sekizinci Makale Her Yanı Bırakıp Allah'a Dönmek
 7. Futuhu'l - Gayb Elli Yedinci Makale Kaderde Niza Yoktur
 8. Futuhu'l - Gayb Elli Altıncı Makale Kulun Halkı ve Nefsi Bırakması
 9. Futuhu'l - Gayb Elli Beşinci Makale Hazzı Terk Etmek
 10. Futuhu'l - Gayb Elli Dördüncü Makale Allah'a (c.c) Vasıl Olmayı İsteyen
 11. Futuhu'l - Gayb Elli Üçüncü Makale Rıza Yolunu İstemek ve Orada Yok Olmak
 12. Futuhu'l - Gayb Elli İkinci Makale İman Sahiplerinin Sıkıntıları
 13. Futuhu'l - Gayb Elli Birinci Makale Zühd Üzerine
 14. Abdülkadir geylânî hazretlerinden öğütler
 15. Kim Nefsine Kıymet Verirse, Bilsin Ki Kıymeti Yoktur…
 16. Futuhu'l - Gayb Ellinci Makale Allah'tan Uzaklığı Yok Etmenin Çaresi ve Yakın Olmanın
 17. Futuhu'l - Gayb Kırk Dokuzuncu Makale Uykunun Kötülüğ
 18. Futuhu'l - Gayb Kırk Sekizinci Makale Müminin Yapması Gereken İşler
 19. Futuhu'l - Gayb Kırk Yedinci Makale Allah'a (c.c) Yakınlık Üzerine
 20. Futuhu'l - Gayb Kırk Altıncı Makale " Yolumda Olanın Rızkına Kefilim " Hadisi Üzerine
 21. Futuhu'l - Gayb Kırk Beşinci Makale İptila ve Nimet
 22. Futuhu'l - Gayb Kırk Dördüncü Makale Arif-i Billah'ın Duasına Neden İcabet Olunmaz
 23. Futuhu'l - Gayb Kırk Üçüncü Makale Dilenciliğin Kötülüğü
 24. En Kısa Zamanda Aklını Başına Topla
 25. Dünya Bir Çarşıdır Bir Pazar Yeridir
 26. Futuhu'l - Gayb Kırk İkinci Makale Nefsin İki Hali
 27. Erzurumlu İbrahim Hakkı
 28. Futuhu'l - Gayb Kırk Birinci Makale Fena ve Keyfiyeti
 29. Futuhu'l - Gayb Kırkıncı Makale Salik'in Yetişmesi
 30. Futuhu'l - Gayb Otuz Dokuzuncu Makale Ayrılmak,Birleşmek ve Nifak
 31. Futuhu'l - Gayb Otuz Sekizinci Makale Doğruluk ve Nasihat
 32. Futuhu'l - Gayb Otuz Yedinci Makale Hasedin Kötülüğü
 33. Futuhu'l - Gayb Otuz Atıncı Makale Dünya ve Ahiret İşleri
 34. Futuhu'l - Gayb Otuz Beşinci Makale Vera Üzerine
 35. Futuhu'l - Gayb Otuz Dördüncü Makale Allah'a Darılmamak
 36. Futuhu'l - Gayb Otuz Üçüncü Makale İnsanları Dört Bölümde Anlatmak
 37. Futuhu'l - Gayb Otuz İkinci Makale Hak Sevgisine Başkasını Katmamak
 38. Futuhu'l - Gayb Otuz Birinci Makale Allah İçin Buğz
 39. Futuhu'l - Gayb Otuzuncu Makale Yasak Olan Şey
 40. Futuhu'l - Gayb Yirmi Dokuzuncu Makale Zaman Olur ki Fakirlik Küfre Yaklaşır
 41. Futuhu'l - Gayb Yirmi Sekizinci Makale Müridin Halini Beyan
 42. Futuhu'l - Gayb Yirmi Yedinci Makale Hayır ve Şer İki Meyvedir
 43. Futuhu'l - Gayb Yirmi Altıncı Makale Edep Perdesini Açmamak
 44. Futuhu'l - Gayb Yirmi Beşinci Makale İman Ağacı
 45. Futuhu'l - Gayb Yirmi Dördüncü Makale Allah'ın Rahmet Kapısına Teşvik
 46. Futuhu'l - Gayb Yirmi Üçüncü Makale Allah'ın Verdiğine Razı Olmak
 47. Futuhu'l - Gayb Yirmi İkinci Makale İman Sahibini Tecrübe
 48. Futuhu'l - Gayb Yirmi Birinci Makale Şeytanla Bir Konuşma
 49. Futuhu'l - Gayb Yirminci Makale Sana Şüphe Vereni Bırak
 50. Abdulkadir Geylani'den Öğütler
 51. Futuhu'l - Gayb On Dokuzuncu Makale Ahdi Yerine Getirmek, Sözden Dönmemek
 52. Futuhu'l - Gayb On Sekizinci Makale Hakkı Şikayet Etmemek
 53. Futuhu'l - Gayb On Yedinci Makale Allah'a Vasıl Olmanın Yolu
 54. Futuhu'l - Gayb On Altıncı Makale Tevekkül Ve Dereceleri
 55. Futuhu'l - Gayb On Beşinci Makale Korku ve Ümit
 56. Futuhu'l - Gayb On Dördüncü Makale Velilere Uymak
 57. Futuhu'l - Gayb On Üçüncü Makale Allah'ın Emrine Teslim Olmak
 58. Futuhu'l - Gayb On İkinci Makale Dünyalığı Sevmek
 59. Futuhu'l- Gayb On Birinci Makale Şehvetin Beyanı
 60. Futuhu'l - Gayb Onuncu Makale Nefs ve Halleri
 61. Futuhu'l - Gayb Dokuzuncu Makale Keşif ve Müşahede
 62. Futuhu'l - Gayb Sekizinci Makale Allah'a Yakınlık
 63. Futuhu'l - Gayb Yedinci Makale
 64. Futuhu'l - Gayb Altıncı Makale
 65. Futuhul - Gayb Beşinci Makale
 66. Futuhul - Gayb Dördüncü Makale
 67. Futuhul - Gayb Üçüncü Makale
 68. Futuhul - Gayb İkinci Makale
 69. Futuhul - Gayb Birinci Makale
 70. oruçluken açıkanlara bir yol
 71. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 22.Meclis
 72. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 21.Meclis
 73. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam YİRMİNCİ Meclis
 74. Abdulkadir Geylani - 19.Meclis
 75. Abdulkadir Geylani - 18. Meclis
 76. Futuhu’l - gayb
 77. Abdülkadir Geylani Hazretleri ve köle ..
 78. Gavsiyye...
 79. Çıkageldi Bir Gözleri Sürmeli
 80. Rabıta
 81. Sohbet
 82. Gece İbadeti
 83. Zikrullah
 84. Şeyh Halife Mürid
 85. Tarikatın tanımı
 86. Dervişin 24 saati
 87. İhvanların birbirlerine karşı gözetmesi gereken edepler
 88. “Şeyhlerin Şeyhi” Abdullah ibni Hafif
 89. İnsan, Allahü teâlâya yaklaşırsa...
 90. Allah dostlarından feyiz alabilmek üç şeye bağlıdır.
 91. Müridlerin şeyhin huzurunda takınması gereken edepler
 92. Hazret-i Ali ve Yemenli adam
 93. Nasreddin Hoca ve Tasavvuf
 94. Kalbin Hastalığı
 95. Büyük nimete kavuşmak için
 96. Hayrın işlenmesine sebep olmak
 97. Bizim yolumuz
 98. Bu ihtiyari himâye etsin!..
 99. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi
 100. Altinin var mi?
 101. Gavs-ül-A'zam,Kutb-i Rabbânî,Sultân-ul-evliyâ,= Abdülkadir Geylani
 102. ABDÜLKADİR GEYLANİ (k.s) ve KADİRİLİK
 103. Sıbyan Mektebi Tarzında ve Uslübunda Tedris Talim hk. Beyan
 104. Başımızdaki üstadlar İmamı Ali K.v. Ve meleki Sıyanet Gavsı A'zam hz.leri
 105. Kendine Gel
 106. Evrad-i kadiriyye
 107. Yalan söylemeyen çocuk
 108. Abdülkadir Geylani Hz.
 109. Abdulkadir-i Geylani Hazretleri (k.s) Sohbetleri
 110. Abdulkadir-i Geylani (k.s) Vasiyeti
 111. Abdulkadir Geylani (k.s) Akidesi
 112. Abdülkadir geylâni hazretleri'nden öğütler
 113. Abdulkadir-i Geylani Hzlerinden kısaa
 114. Rİsale-i Nur Ve Gavsı Azam
 115. Abdulkadir Geylani H.z Türbesinden Görüntüler