PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Geylani Hz. ve Kadirilik 1. Sevgide de ortaklığı kabul etmez
 2. şeyh seyyid abdülkadir geylanı hazretleri
 3. Beni Vesîle Edip Allahü Teâlâya Yalvarsa…
 4. Futuhu'l - Gayb Elli Dokuzuncu Makale Belaya Sabır Nimete Şükür
 5. Futuhu'l - Gayb Elli Sekizinci Makale Her Yanı Bırakıp Allah'a Dönmek
 6. Futuhu'l - Gayb Elli Yedinci Makale Kaderde Niza Yoktur
 7. Futuhu'l - Gayb Elli Altıncı Makale Kulun Halkı ve Nefsi Bırakması
 8. Futuhu'l - Gayb Elli Beşinci Makale Hazzı Terk Etmek
 9. Futuhu'l - Gayb Elli Dördüncü Makale Allah'a (c.c) Vasıl Olmayı İsteyen
 10. Futuhu'l - Gayb Elli Üçüncü Makale Rıza Yolunu İstemek ve Orada Yok Olmak
 11. Futuhu'l - Gayb Elli İkinci Makale İman Sahiplerinin Sıkıntıları
 12. Futuhu'l - Gayb Elli Birinci Makale Zühd Üzerine
 13. Abdülkadir geylânî hazretlerinden öğütler
 14. Kim Nefsine Kıymet Verirse, Bilsin Ki Kıymeti Yoktur…
 15. Futuhu'l - Gayb Ellinci Makale Allah'tan Uzaklığı Yok Etmenin Çaresi ve Yakın Olmanın
 16. Futuhu'l - Gayb Kırk Dokuzuncu Makale Uykunun Kötülüğ
 17. Futuhu'l - Gayb Kırk Sekizinci Makale Müminin Yapması Gereken İşler
 18. Futuhu'l - Gayb Kırk Yedinci Makale Allah'a (c.c) Yakınlık Üzerine
 19. Futuhu'l - Gayb Kırk Altıncı Makale " Yolumda Olanın Rızkına Kefilim " Hadisi Üzerine
 20. Futuhu'l - Gayb Kırk Beşinci Makale İptila ve Nimet
 21. Futuhu'l - Gayb Kırk Dördüncü Makale Arif-i Billah'ın Duasına Neden İcabet Olunmaz
 22. Futuhu'l - Gayb Kırk Üçüncü Makale Dilenciliğin Kötülüğü
 23. En Kısa Zamanda Aklını Başına Topla
 24. Dünya Bir Çarşıdır Bir Pazar Yeridir
 25. Futuhu'l - Gayb Kırk İkinci Makale Nefsin İki Hali
 26. Erzurumlu İbrahim Hakkı
 27. Futuhu'l - Gayb Kırk Birinci Makale Fena ve Keyfiyeti
 28. Futuhu'l - Gayb Kırkıncı Makale Salik'in Yetişmesi
 29. Futuhu'l - Gayb Otuz Dokuzuncu Makale Ayrılmak,Birleşmek ve Nifak
 30. Futuhu'l - Gayb Otuz Sekizinci Makale Doğruluk ve Nasihat
 31. Futuhu'l - Gayb Otuz Yedinci Makale Hasedin Kötülüğü
 32. Futuhu'l - Gayb Otuz Atıncı Makale Dünya ve Ahiret İşleri
 33. Futuhu'l - Gayb Otuz Beşinci Makale Vera Üzerine
 34. Futuhu'l - Gayb Otuz Dördüncü Makale Allah'a Darılmamak
 35. Futuhu'l - Gayb Otuz Üçüncü Makale İnsanları Dört Bölümde Anlatmak
 36. Futuhu'l - Gayb Otuz İkinci Makale Hak Sevgisine Başkasını Katmamak
 37. Futuhu'l - Gayb Otuz Birinci Makale Allah İçin Buğz
 38. Futuhu'l - Gayb Otuzuncu Makale Yasak Olan Şey
 39. Futuhu'l - Gayb Yirmi Dokuzuncu Makale Zaman Olur ki Fakirlik Küfre Yaklaşır
 40. Futuhu'l - Gayb Yirmi Sekizinci Makale Müridin Halini Beyan
 41. Futuhu'l - Gayb Yirmi Yedinci Makale Hayır ve Şer İki Meyvedir
 42. Futuhu'l - Gayb Yirmi Altıncı Makale Edep Perdesini Açmamak
 43. Futuhu'l - Gayb Yirmi Beşinci Makale İman Ağacı
 44. Futuhu'l - Gayb Yirmi Dördüncü Makale Allah'ın Rahmet Kapısına Teşvik
 45. Futuhu'l - Gayb Yirmi Üçüncü Makale Allah'ın Verdiğine Razı Olmak
 46. Futuhu'l - Gayb Yirmi İkinci Makale İman Sahibini Tecrübe
 47. Futuhu'l - Gayb Yirmi Birinci Makale Şeytanla Bir Konuşma
 48. Futuhu'l - Gayb Yirminci Makale Sana Şüphe Vereni Bırak
 49. Abdulkadir Geylani'den Öğütler
 50. Futuhu'l - Gayb On Dokuzuncu Makale Ahdi Yerine Getirmek, Sözden Dönmemek
 51. Futuhu'l - Gayb On Sekizinci Makale Hakkı Şikayet Etmemek
 52. Futuhu'l - Gayb On Yedinci Makale Allah'a Vasıl Olmanın Yolu
 53. Futuhu'l - Gayb On Altıncı Makale Tevekkül Ve Dereceleri
 54. Futuhu'l - Gayb On Beşinci Makale Korku ve Ümit
 55. Futuhu'l - Gayb On Dördüncü Makale Velilere Uymak
 56. Futuhu'l - Gayb On Üçüncü Makale Allah'ın Emrine Teslim Olmak
 57. Futuhu'l - Gayb On İkinci Makale Dünyalığı Sevmek
 58. Futuhu'l- Gayb On Birinci Makale Şehvetin Beyanı
 59. Futuhu'l - Gayb Onuncu Makale Nefs ve Halleri
 60. Futuhu'l - Gayb Dokuzuncu Makale Keşif ve Müşahede
 61. Futuhu'l - Gayb Sekizinci Makale Allah'a Yakınlık
 62. Futuhu'l - Gayb Yedinci Makale
 63. Futuhu'l - Gayb Altıncı Makale
 64. Futuhul - Gayb Beşinci Makale
 65. Futuhul - Gayb Dördüncü Makale
 66. Futuhul - Gayb Üçüncü Makale
 67. Futuhul - Gayb İkinci Makale
 68. Futuhul - Gayb Birinci Makale
 69. oruçluken açıkanlara bir yol
 70. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 22.Meclis
 71. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 21.Meclis
 72. Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam YİRMİNCİ Meclis
 73. Abdulkadir Geylani - 19.Meclis
 74. Abdulkadir Geylani - 18. Meclis
 75. Futuhu’l - gayb
 76. Abdülkadir Geylani Hazretleri ve köle ..
 77. Gavsiyye...
 78. Çıkageldi Bir Gözleri Sürmeli
 79. Rabıta
 80. Sohbet
 81. Gece İbadeti
 82. Zikrullah
 83. Şeyh Halife Mürid
 84. Tarikatın tanımı
 85. Dervişin 24 saati
 86. İhvanların birbirlerine karşı gözetmesi gereken edepler
 87. “Şeyhlerin Şeyhi” Abdullah ibni Hafif
 88. İnsan, Allahü teâlâya yaklaşırsa...
 89. Allah dostlarından feyiz alabilmek üç şeye bağlıdır.
 90. Müridlerin şeyhin huzurunda takınması gereken edepler
 91. Hazret-i Ali ve Yemenli adam
 92. Nasreddin Hoca ve Tasavvuf
 93. Kalbin Hastalığı
 94. Büyük nimete kavuşmak için
 95. Hayrın işlenmesine sebep olmak
 96. Bizim yolumuz
 97. Bu ihtiyari himâye etsin!..
 98. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi
 99. Altinin var mi?
 100. Gavs-ül-A'zam,Kutb-i Rabbânî,Sultân-ul-evliyâ,= Abdülkadir Geylani
 101. ABDÜLKADİR GEYLANİ (k.s) ve KADİRİLİK
 102. Sıbyan Mektebi Tarzında ve Uslübunda Tedris Talim hk. Beyan
 103. Başımızdaki üstadlar İmamı Ali K.v. Ve meleki Sıyanet Gavsı A'zam hz.leri
 104. Kendine Gel
 105. Evrad-i kadiriyye
 106. Yalan söylemeyen çocuk
 107. Abdülkadir Geylani Hz.
 108. Abdulkadir-i Geylani Hazretleri (k.s) Sohbetleri
 109. Abdulkadir-i Geylani (k.s) Vasiyeti
 110. Abdulkadir Geylani (k.s) Akidesi
 111. Abdülkadir geylâni hazretleri'nden öğütler
 112. Abdulkadir-i Geylani Hzlerinden kısaa
 113. Rİsale-i Nur Ve Gavsı Azam
 114. Abdulkadir Geylani H.z Türbesinden Görüntüler