PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bediüzzaman'dan Nasihatler 1. .. anlamasında zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum.
 2. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat
 3. Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor.
 4. Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat
 5. Siyaset, efkârın âleminde bir şeytandır; istiaze edilmeli!
 6. Bir Hizmet Metodu olarak Sırran Tenevverat
 7. Sakın Sakın Sizi Tefrikaya Atmasın!
 8. Siyaset ve Nur-u Kur'an
 9. Ayasofya Hakkında Bediüzzamanın Nasihatleri
 10. Said nursi hazretleri ergenekon örgütünden (komitesinden) haber verdi!
 11. Said Nursi: Fethedilmeyecek insan yoktur
 12. Bayrama kadar bu duayı etmeye niyet ettik.
 13. Son Şahitlerden Bayram Yüksel anlatıyor (Bediüzzaman Said Nursi nin Mirac Kandili Tebriği)
 14. Bediüzzamandan Menderes'e Mektup
 15. Bediüzzaman'ın particilik, grupçuluk uyarısı
 16. Üstad bedİÜzzaman saİd nursİ den vecİzeler
 17. Bediüzzaman Said Nursinin defterin de yazılı 33 Hadis-i Şerif
 18. Takva ve Amel-i Salih Esasları
 19. Nur'dan damlalar
 20. Nur talebelerinin vazifeleri arasındaki takvanın yeri
 21. Hizmette Tesanüd Esastır
 22. nur mesleğinde ihlas sadakat tesanüd
 23. Üstadın dualarına nail olabilmemiz için, neleri yapmamız icab eder?
 24. "Musibet-i âmme, ekseriyetin hatasından terettüp eder.
 25. Nurâni Nakışlar..
 26. Mardin Faciası ve Bediüzzaman’dan Sosyal Reçeteler 11/05/2009 - İsmail ÇOLAK Geçtiğimiz hafta
 27. Bediüzzaman said nursî'nin vasiyeti
 28. Bediüzzaman'dan sözler
 29. Hizmet ve ibadetle vazifeliyiz
 30. Emma, Jülyen ve Said Nursi'nin kahramanı
 31. Madem benim için yürüdünüz
 32. Bediüzzaman'ın Mutluluk Formülü
 33. Risale-i Nur kâfidir
 34. Bizim meşgul olduğumuz vazife daha büyüktür.
 35. Kur'an'daki yeminlerin hikmeti nedir ?
 36. Üstad Said Nursi Hz.lerinden sözler...
 37. Başımıza gelen musibetler, nimetlere çevrilmiş
 38. Bediüzzaman said nursi...
 39. Çabuk Barışınız
 40. Dua vakti
 41. Bediüzzaman öyle bir gıybet dersi verdi ki
 42. Bedüizzaman'dan Nasihatlar
 43. 2001 yılında üstad evimize geldi
 44. Bediüzzaman'ın Sünnet-i Seniyye'ye Uyarısı
 45. İ’lem eyyühe’l-aziz! (Bil ki ey aziz!)
 46. Üstadımız'dan mektuplar
 47. Kazan ve kurtul..!
 48. Said Nursi'den Kürtlere mektup
 49. Risale-i Nur'da kadının sosyal hayattaki yeri, kadının çalışması
 50. Kiminle arkadaşlık yapılmaz?
 51. Nurlu bir mü’minin günlüğü
 52. Mevt hakkında
 53. Risale-i Nur'u çobana da ulaştırın
 54. Bediüzzaman'ın üç hedefi
 55. üstadımız ne demiş?
 56. Günün sözü
 57. Bediüzzaman'ın şükür formülü
 58. Bediüzzaman Erkeklerin Kadınlar Üzerindeki Baskısına Kızıyor! Röportaj.
 59. Üstad, talebelerinden ne isterdi?
 60. BEdiuzzaman'in Dua Listesi
 61. Ders-i Imani
 62. Tâ Her Vakit Duâ ve Şükür Kapılarını Açık Bırakacak.
 63. Nur deryasının nurânî talebeleri..
 64. Cehalet Ağa, Oğlu Zaruret Efendi ve Hafîdi Husumet Beydir.
 65. Üstad'dan Evlilik Hakkında Bayanlara Tavsiye...
 66. Muallimleri Değil, Onları Dinleyiniz.
 67. Said Nursi’nin Fikir ve Hareketleri Işığında Ermeniler Hakkında Bir Değerle
 68. Her Yerde Küçücük Birer Dershâne-i Nuriye Açmak Lazımdır.
 69. Bunun Tek Bir Çaresi Var...
 70. Mahpuslara Şefkatkarane Hizmet.
 71. Yaz mevsimi gafletine dikkat!
 72. ...Dünyevi ve Cüz i ve Hissi Şeyleri Medar-ı Münakaşa Etmesinler.
 73. Demek, Bir Saat Muvakkat Elem, Ruhta Manevi Bir Lezzet Bırakır.
 74. Ey Zevk ve Lezzete Mübtela İnsan
 75. Bediüzzaman'ın Tebliğ ve İrşad Yapanlara Tavsiyeleri
 76. "Niçin Siyasetten Çekildin?" Üstad'dan Siyasetin Tarifi
 77. Gıybet Etmeyin
 78. Gençlik Damarı Akıldan Zİyade Hissiyatı Dinler.
 79. Gözü Verenin Rızası Haricinde Harama Sarfedemezsin
 80. Müşterinin Aklı Varsa O Yalvarsın .
 81. İnsan..Niçin öldükten sonra tekrar diriltilecek?
 82. Erkekçesine ölümün yüzüne gül..!
 83. En büyük Muallim a.s.m.
 84. Birgün Yanıma Parlak Birkaç Genç Geldiler .
 85. İşte Ey Hayat-ı Dünyeviyenin Zevkine Müptela...
 86. Hayatımızın Ulvi Gayeleri
 87. Ey Nefis ve Ey Arkadaşım ! Aklınızı Başınıza Toplayınız .
 88. Ey Ahali ! Siz Dahi Onu Tanıyınız .
 89. Acaba Mu'ciznüma Bir Katip Bulunsa
 90. Şu adam istanbul'a gülerek gider
 91. Sevdiğin şey ya seni tanımaz,ya muhabbetin için seni tahkir eder
 92. Hazırlanın ! Başka Memlekete Gidiyoruz .
 93. Sakın Birbirinize Tenkit Kapısını Açmayınız
 94. Ve keza insan Rabbini, Hâlıkını tecrübe edemez.
 95. Hayatına mağrur olma. Zira o hayat, bir mugalâtayla kaimdir.
 96. Her Kim Hayat-ı Faniyeyi Esas Maksad Yapsa
 97. Eğer Ölümü Öldürüp... Yoksa Sus !
 98. Seni hilkat-i âlemde şahit tutmamıştır.
 99. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak yüz sene olur.
 100. Tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor
 101. Allah'a Abd ve Asker Olmak
 102. Siyaset canibiyle onlara galebe edilmez!
 103. Bana Yardım Ediniz
 104. İşte Sana İki Yol
 105. Doğrudan doğruya Sünnete ittibâ etmek, Resul-i Ekrem'i hatıra getiriyor.
 106. Bil ki, galat-ı his nevinden, gayet muvakkat dünyayı lâyemut ve daimî görüyorsun.
 107. Allah'a Muhatap , Halil ve Dost Olmak İstiyorsan
 108. Rızka iştah ve iştiyak, bir nevi şükr-ü fıtrîdir.
 109. İki Belaya Karşı Siper : Risale-i Nur
 110. Bugün sen iki kabrin arasındasın; artık sen bilirsin.
 111. Müslümanları Geri Bıraktıran Hastalıklar
 112. Hizmete Vakit Ayıramıyorum Diyenler
 113. Sakın deme,''benim namazım ne ki..''
 114. "Dikkat Ediniz" İnsanda En Tehlikeli Damar...
 115. Dünya umuruna hafiflerini sarf etmek
 116. Asrın hastalıklarına Bediüzzaman 'dan reçeteler
 117. Evet, herkes kâinatı kendi aynasıyla görür.
 118. Gençlerdeki şiddetin önü ne ile alınır?
 119. Risâle-i Nur´la meşguliyet, tefekkürî bir ibadettir
 120. Aldatıcı servetle saadet olamaz
 121. Ebedi bir cemal,fâni bir müştâka ve zâil bir dosta razı olmaz.
 122. Bediüzzamandan Terör Ve Anarşiye Çözümler
 123. Üstadın Tedbir Dersi
 124. Bir an yaşamak kafidir,uzun zaman istemez.
 125. Dünyanın âkıbeti ne olursa olsun, lezâizi terk etmek evlâdır.
 126. Uyan ey alem-i İslam!
 127. Bediüzzaman önce kendi nefsine hitap eder
 128. Sizler, lüzumsuz onların dalâletleriyle meşgul olmayasınız...
 129. Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cezâa iltica etmemek gerektir.
 130. Hizmet-i Kur'âniyede bulunana
 131. Ehl-i Dalalet, Parasını Ucuz Vermez. Tamah
 132. Ey nefsim..bir de böyle denesen ne çıkar?
 133. Müslümanlardaki Zaaflar: Korkaklık
 134. Makam Sevgisi Tehlikelidir.
 135. Kurtulmak için huzurdan kaçmak,gaflete dalmak hissi neden ileri gelir?
 136. Cemaatin Şahs-ı Manevisi Bir Veli-i Kamil Hükmüne Geçebilir.
 137. Serçe kuşuna yetişemiyorsam,hayattan bu cihetle vazgeçmeli mi?
 138. Helal dairesi keyfe kafidir
 139. Tabiratımı Güzelleştiren, Kur'an'ın Güzel Hakikatleridir.
 140. Bende Öyle Bir Kuru Çubuk Hükmündeyim.
 141. Öküzün Boynuna İnci Takmak
 142. Cevâbü'l Ahmakü's Sükût...
 143. Güneş Varken, Mumların Işığı Altına Girmeye İhtiyaç Yok.
 144. Münakaşada Ölçü
 145. Dost İstersen...
 146. İbâdetin mânâsı şudur ki:
 147. Hadsiz dostlar ve saadetler..
 148. Bu Açlık, Mal Kaybı ve Meşakkatler Neden Başımıza Geldi?
 149. Hastaligin hikmetleri
 150. Ahireti unutanlar
 151. Hırs; Hasaret ve Muvaffakiyetsizliğin Sebebidir.
 152. Ahiret dünyanın bitişiğinde bir yer midir?
 153. İhlas'ın Düşmanları
 154. Niyet, âdetleri ibadete çevirir
 155. Mü'minler Ancak Kardeştirler.
 156. Ehl-i İmana Yakışmayan Tarafgirlik ve İnat.
 157. Kusurunu Anlamak
 158. Hasedin Çaresi
 159. Fenalığa Karşı İyilik
 160. Üstad'dan Nasihatler
 161. İnsanın mevhum rububiyeti,temellük davası
 162. Başa gelen her işte iki sebep var
 163. Nimetten,İn'amdan Mün'im'e
 164. Ben ve kalbim başka şeyler isteriz
 165. Agıza girmeden evvel iki lokma..
 166. Aziz Kardeşlerim!
 167. "Müminin niyeti, amelinden hayırlıdır," şu sırra işaret eder.
 168. Yaşadıgımız asrın özellikleri
 169. İnsanın iki ciheti ve fiili kabul etme cihetiyle şuur-u imani göstermek
 170. Kader-i ezeliyenin bir işaretidir ki, Asya'da din hâkimdir
 171. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır.
 172. İnsan bir lisanla degil belki binler dille Rabbine kendini sevdirebilir
 173. Arz küçüklügüyle beraber semavata denktir
 174. Bahar bahçelerinin hilkati o Cennetten daha müşküldür
 175. Hatıra gelmesin ki, bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var!
 176. Her yeni gün...
 177. Bediüzzamandan Bir Demet
 178. Bediüzzaman'ın verdiği ilk ders
 179. Bedîuzzaman'ın rivâyetlere bakışı...
 180. Muhakkak, Allah (dilerse) bu dini bir facir kisiyle de teyid eder
 181. Bediüzzaman metodu
 182. "ücretsiz dagıtılsın"
 183. "Korkarım ki hoca uça"
 184. "iyiye yor"
 185. Başkasının gunahına ağlayan ADAM!!
 186. Ey ehli iman
 187. Dünyayı Tahkir Edenler Dört Sınıftır
 188. Güzel gören güzel düşünür
 189. Üstadın dersini ve sohbetini dinleyenleri işhad ederek diyebiliriz ki...
 190. Tevekkül
 191. Hayatça bir Serçeden aşagı olmak
 192. Eşyanın Mahiyeti
 193. Hem çürük bir esasın, "Herşey kendi nefsine mâliktir" diyorsun.
 194. Dünkü güne tekrar gelmek..
 195. Kainata meydan okuyan Feryad!..Şefkat
 196. İktidar sahibi oldukça hayatım zorlaşıyor,aczim en büyük kuvvet
 197. Çokça yaşamak,Vakitler,Seher
 198. Namaz
 199. Uyku
 200. Üzüm Dersi
 201. ''Zaruret haramı helal derecesine getirir''
 202. Üstadın, Kuraklık ve yağmur duası hakkındaki orijinal tespitleri
 203. 30 sene tahsilimde yalnız dört kelime ögrendim.
 204. Genclere Çağrı...?
 205. Ey İnsan..?
 206. Dünya...?
 207. Mehmed Kırkıncı Hoca Der ki;
 208. Kuvve-i Maneviyeyi Azaltan Sebebler
 209. DİN,İNSANLARIN DEDİĞİ GİBİ DEĞİL,ALLAH'IN DEDİĞİ GİBİ
 210. "Sen, ey riyakâr nefsim!
 211. İsm-i Hafiz
 212. İmanın Lezzetini Neden Alamıyoruz?
 213. Resmi Ve Ücretli Muhabbet?..
 214. İlk hastalık;ümitsizlik
 215. Nefsine muhabbet
 216. Ne musibetleri sana dehşet verir; ne zeval ve fenası sana sıkıntı verir.
 217. Hayatının gâyelerinin neticesi..
 218. Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak
 219. Üç Şeye Riayet Etsinler
 220. İkisinden Biri Verilecek Olsaydı?
 221. ÜSTADIMIZ BUYURUR Kİ;
 222. ÜSTAD SAİD NURSİDEN KELİMAT-I HAKAİK
 223. KÜÇÜK BİR UHUVVET DERSİ
 224. bir levha-i hikmet
 225. Bediüzzaman Said Nursî'nin görüşleri ışığında AB, Türkiye ve İslâm
 226. Kendi nefsime hitaben
 227. Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?
 228. Laiklik Nedir ?
 229. "Namaz kılıyor mu?"
 230. mektup üstad bediüzzaman said nursi
 231. Musîbet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyyeye iltica
 232. F.Gülen Hocaefendinin eserlerinde Bediüzzaman!
 233. Ay tutulmasına dair bir çocukluk hatırası
 234. TEFEKKÜR ÜZÜMLERİ
 235. Bir Said değil, bin Said fedâ olsun
 236. Nasihatlerin müessiriyeti kirilma sebepleri..
 237. ABDÜLVAHİD TABAKCI AĞABEYDEN
 238. Barış ve muhabbetin sembolü: S. Nursi