PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sorularla Risale-i NurSayfa : [1] 2 3 4

 1. Risale-i Nurlar
 2. Yardım
 3. insanın ehemmiyetini anlamak ve haşir ...
 4. http://www.sorularlarisale.com sitesi güvenilir mi?
 5. Küçücük bir dershane-i nuriye açmak ne demek?
 6. Sözlük
 7. "Talebe, dost, kardeş" kategorilerinden hangisine girdiğimizi nasıl anlarız?
 8. herşeyin içine melekut dışınada mülk denir bu kısmı acarmisiniz?
 9. namaz kilmak
 10. Bediüzzaman Neden Aziz Tabirini kullanıyor?
 11. Psikolojik bir meselede sorun?
 12. cemaate katılmak için ne yapmak gereklidir.
 13. sözler kitabında ilk giriş bölümü
 14. Acz ile Fakr Arasında Ne Fark Vardır?
 15. "Düşman istersen nefis yeter" cümlesini açıklar mısız?
 16. Latifeler Ağaç gibidir
 17. İnsanın Mahiyet-i Câmiasında Nakışları
 18. Neden Müslümanlıktan Çıkan Türklükten De Çıkar?
 19. Tefekkür gafleti izale eder...
 20. ihlas risalesi
 21. Kavram Açıklamaları - Adalet ve Hikmet Arasındaki Fark Nedir?
 22. Kavram Açıklamaları - Acz, fakr ve naks kavramlarını açıklar mısınız?
 23. Kavram Açıklamaları - Abd, İbadet, Ubudiyet-i Külliye ve Abd-ı Külli Ne Demektir?
 24. Kavram Açıklamaları - A'lâ-yı illiyyîn nedir
 25. Kavram Açıklamaları - "Mümteniü'l-vücud"
 26. Bediüzzaman hazretlerinden “elli sene sonra”sına (günümüze) mesaj!
 27. Hürriyet ve Özgürlük Nedir? Hürriyet ve Özgürlük İmandan mıdır?
 28. ihlas risalesinde burayı açıklarmısınız ...
 29. Nebatatın evlâdına olan şefkatleri
 30. "Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı Azîm-i Kâinatın en beliğ bir tercümanıdır."
 31. Risale nur talebeliği ama nasıl .. ?
 32. Imam muntazır meselesi hakkında bir sual
 33. Acill lütfennnn
 34. Insan zorla gönderildiği bu dünyada nasıl ibadete zorlanabilir ?
 35. Dava adamı nedir, gerçek bir dava insanı olmak için neler yapmalıyız?
 36. Efendimizin s.a.v bedduaları
 37. Af ve münasebet dengesi
 38. hastalık risalesindeki vesvese kısmı hakkında
 39. hüve nüktesi kalemi kader lütfen bakarmısınız
 40. Okuduklarımız, hislerimize ve duygularımıza yerleşemiyor mu acaba; tesirini nasıl ölçebiliriz?
 41. Huzur-u daimi nedir; Risalelerde nasıl anlatılmıştır? Huzur-u daimiyi kazanmak için yol, yöntem, met
 42. "Siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz.
 43. Adem-i emirlerde Cenab-ı Hakk'ın kudreti taalluk eder mi?
 44. Mehdi as ile ilgili sorularım
 45. Risale-i Nur'a göre İttihad-ı İslam nedir?
 46. Ruh cesede nasıl galip gelir ?
 47. Risale-i Nur'a göre İttihad-ı İslam nedir?
 48. Kalb ruhun ayıbını nasıl görmez..?
 49. Sualler Sormamız İçin Bi Konu Göremedim
 50. Vahiy mi İlham mi
 51. Bakarmısınız namazla ilgili
 52. Bediüzzaman ve çocuk eğitimi mutlaka bakarmısınız?
 53. Ehli sunnet, imam Cafer Sadik r.a. ictihadi ile ayri. Neden?
 54. Kur'an-ı Kerim de kurban
 55. Vehbi ilimi açıklar mısınız?İlham ile arasındaki fark nedir?
 56. tesettür risalesinden bir sual
 57. Sual Sormamak Şartıyla meselesini açıklarmısınız
 58. Bediüzzaman hazretlerinin İsrail hakkında neler söylediğini merak ediyorum.
 59. Nefsin Sabırla İmtihanı
 60. Risalelerde, büyük zatların özellikle Gavsı Azamın himmet ve yardımlarından bahsediliyor. Ancak biri
 61. Gerek vakıf olsun, gerek bazı hocalar, şeyhler olsun; neden Risale-i Nur'lar ve Bediüzzaman'la uğraş
 62. "...En büyük bir küll, en küçük bir cüz´î gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması; hem bu
 63. "Belki ilm-i mantık´ta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın netic
 64. Yirminci Söz'de, tılsımat-ı Kur'aniye vesilesi ile cinlerin teshir edilebileceği ifade edilmiştir. "
 65. Içtihad ne demektir?
 66. Evrad-ı Bahâiye virdinin muhtevası nedir?
 67. ders dışı irtibat kopukluğu
 68. Risale-i Nurlar, Duyguları Nasıl Tatmin Edip Doyuruyor?
 69. Nöro Linguistik Programlama (NLP) hakkında Üstad'ın bir tespiti var mıdır?
 70. Risale-i Nur dairesi içinde, nefsimi nasıl terbiye ve tezkiye edebilirim?
 71. kızıl icaz
 72. Allah Neden Adaletsizliği Bir Anda Yok Etmiyor ?
 73. ihlas risalesindeki 1.düsturda geçen " O " zamirini nasıl anlamalıyız.selamlar.
 74. Tefe'ül Nedir? Risâle-i Nûrlarda tefe'ül ile ilgili yerler.
 75. Biz İsteriz, Allah Yaratır. Öyleyse Sorumlu Olan Biziz...
 76. Nur talebesi cemaat dairesinde bulunmadan olgunlaşamazmı?
 77. risale-i nur okumaya hangi kitaptan başlanmalı
 78. Şeytanı kim kandırdı da Allah'a karşı geldi?
 79. Cahilliğinden kebairden birini işleyen, artık Nur talebesi olamaz mı?
 80. Bir elmada nefse bakan yönü ve mücidine bakan yönü vardır!.....
 81. Kızların mevcut şaratlarda okuması hususunda nurlarda geçen konu var mı?
 82. Altıncı şua'daki tahiyyatla bizim okuduğumuz tahiyyat arasında farkmı var.?
 83. "Kafir tahkir ettiğinden ona azab güzeldir".. ne demek?
 84. kardeşler bu cevşen videosunu nasıl indirebilirim
 85. Taayyün, Teşahhus ve Tezahür Kelimeleri Arasında Ne Fark Vardır?
 86. Rızık
 87. Nur talebesi olmakmı, tarikat ehli olmakmı, yada ilim ehli olmakmı efdal?
 88. Yedinci Şua; İş ile rızkın alakası nedir?
 89. İnsanlar Kur'an-ı Kerim varken Risale-i Nur'u neden okusunlar?
 90. Risaleleri okuyanların, Mesnevi'den de ders almalarına ihtiyaç var mıdır?
 91. risale-i nurda geçen ahirzamanda 40 kişiden " bir kaç " kişi kurtuldu çümlesini nasıl anlayabiliriz.
 92. kalp ve ruhlarını kebâir ile yaralıyorlar; belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar." Bu ifadede
 93. Hizmette fedakarlık, fenafilihvan gibi düsturları fıtrat haline getirmek nasıl olur?
 94. Akşam namazının farzının önce kılınmasının hikmeti ne olabilir, Üstadımız bu konuda ne demiştir
 95. Berzah ne demektir? 'ınsanî berzahlar' ifadesini nasıl anlamalıyız?
 96. Bediüzzaman ve Yeni Harfler (Sorular-Cevaplar)
 97. Miraç bahsinde zamanın farklı boyutlarında adı geçen bazı kavramlar var. Saniye, salise, rabia... a
 98. Medar-ı niza bir mesele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz." ifa
 99. Emirdağ Lahikası Birinci Kısmın seksen dört nolu mektupta genel anlamda ne anlatmak istemiştir. Bunu
 100. Külliytın tümü de ilhamla mı yazılmıştır. Mesela Tarihçei Hayat, Muhekemat, Münazarat gibi eserler d
 101. Üstad fıkhi meselerde tamamen imamı şafiiye, Akaidi meselerde ise tamamen Maturidiye uymuşsa, geçmiş
 102. Mesnevii Nuriye de bir tavus kuşu örneği veriliyor. Burayı izah eder misiniz?
 103. Risale-i nur dershanelerine bir arkadaşım vasıtasıyla hediye götürdüm. Bu sefer aklıma Hatem-i Taini
 104. Üstadımız "Hayvan muhtar olduğu için, lezzet ile beraber elemi de var" buyuruyor. Fakat sair yerlerd
 105. Risale-i Nur'un cümle tertip ve tanzimi, Kur'an ve sünnete uygun mu, telif edilmiş midir? Birinci Sö
 106. Diyalogla ilgili iddia itiraz ve iftiralara cevaplar...
 107. Yirmi Sekizinci Mektub, Birinci Meselede; nübüvvetin kırk cüzünden birinin rüyayı sadıka olduğu beli
 108. Zerrelerin inşasının iki ihtimalinden ikincisi olanda; ülfet misalinin abes ve sadece acbü'z-zenebte
 109. "Radyoyu filân keşşaf icad etti ve elektrik kuvvetini buldu. Ve bazı keşşaflar da, beşerin kafasını
 110. "Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez. ... "Onun kur
 111. "Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler; yine Sahâbeye yeti
 112. Said Nursi, Türkiyeli Müslümanları en fazla etkilemiş İslam alimidir. Said Nursi'nin doğru bulmadığı
 113. Cenâb-ı Hak ezelde, Kudsî Zâtını ulûhiyetinin şanına uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyor
 114. Şeytanın nefsi, iradesi, şeytanı var mıdır? Bizleri şeytan veya nefsimiz kandırıyor, cüzi irademizle
 115. Bir saatçi saati belli kurallar çerçevesinde icad eder, gerisine karışmaz, o saat, ustanın tasarrufu
 116. "Çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklâliyetini kaybetmiş Hindi
 117. Üstadımız neden yüz bir sene diyor? Yüz bir sene hapsin bir mahiyeti var (h
 118. Hemze ile sakin elif otuz olarak otuz cüz-ü Kur
 119. Yetmiş yıldır yuvarlanan taşın gürültüsüdür, hadisinde neyin tevsir ve tabi
 120. "...Kâb-ı Kavseyne çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazîne-i rah
 121. Lemeat'ta geçen "mesalih-i mürsele" kavramını açıklar mısınız?
 122. "Baktım ki, benim medresemin etrafındaki şehir içi, kale dibi mevkii... O
 123. Peygamberimiz(sas) Allah'ın tüm isimlerine azami manada mazhar olduğunu Ris
 124. "...ve taarüf-ü umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve
 125. "Güneşin sâir arkadaşları olan yıldızların bir kısmı âhiret âlemlerine baka
 126. "Madde rikkat peyda ettikce, hayat şiddet peyda eder." cümlesini açıklar mı
 127. Dimağda meratib i ilim muhtelifedir, ifadesi lemeaatta izah edilirken ilti
 128. Cenab-ı hakkın bütün isimleri bir melekte, bir hücrede ya da bir dağda tece
 129. "Cenâb-ı Hakkın, iktizâları, hükümleri mütegayir bazı esmâları vardır." Cüm
 130. Said Nursi; "Ben dindar bir cumhuriyetçiyim..." derken neyi kasttetmiştir?
 131. Hz. İdris (as) geri dünyaya gelecek mi? İkinci tabaka-i hayatta sadece Hz.
 132. Lemeatte; nuru akıl kalpten gelir, deniyor. Eğer kalp, vicdandan gelen hiss
 133. "Her soruya cevap verilir," şeklindeki bazı iddialı sözleri başka zatlar da
 134. "İnsanın vücudundaki zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek ta dimağın
 135. Anadoluya gelecek bela ve felaketlerin önüne geçmekte Risale-i Nur önemli b
 136. O melik ise, ezel-ebed sultanı olan bir Zât-ı Mukaddestir ki, yedi kat semâ
 137. Beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. Galip olsaydık, ha
 138. Üstad "Kaderin mahkuyum" diyor. Başka yerde ise; "gizlediğim çok harika vak
 139. "Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de baka
 140. Acz, muhalefetin menşeidir. Zaaf, gururun madenidir. Sığar-ı nefs, tekebbü
 141. Nur talebeliği asfiya mesleği midir. Bununla ne kast ediliyor, açıklar mısı
 142. Risale-i nurlar neden müceddiddir?
 143. "Taayyünatı itibariyyeyi değiştirmekle, manaları değişir ve çoğalır..."diye
 144. "Cenâb-ı Hakkın ef
 145. Onuncu söz, Dokuzuncu hakikatı açıklar mısınız, (Bab-ı İhya ve İmate) bu ha
 146. Hissiyatların yerinin kalp, yansıdığı yerin vicdan olduğu söyleniyor Risale
 147. Yüz yetmiş bir defa esma-i sittesi, Risale-i Nur müellifinin daimi virdidir
 148. On Dokuzuncu Mektup'ta hadisi kudsi vahyi sarihi grubuna dahil edilmiştir.
 149. Yüz etmiş bir defa Sekine ve İsm-i Âzam denilen Esma-i Sitte-i Meşhureyi bi
 150. "Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış; sülûk ve
 151. Allah'ın isim ve sıfatları ehadiyet gereği insanda tecceli ediyor. Bu tecce
 152. Kainattaki otoepürasyonu el-Kuddüs, el-Musavvir, el- Hakim isimlerinin cilv
 153. Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zattır ki, azamet-i mâneviyesinden dola
 154. Meyve Risalesinin Birincisini kısaca özetler misiniz?
 155. ....Biri zikir biri fikir biri şükür, iberesindekü şükür nasıl olmalıdır? H
 156. "...Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvveti
 157. Uhuvvet Risalesi Dördüncü Vechin Üçüncü Düsturunda geçen Arapça ibareyle, s
 158. Son nefeste imansız ölmekten korkuyorum. Psikolojik olarak da kendimi iyi
 159. Meşveretin düsturları nelerdir?
 160. "...nazar-ı dikkati kendine celb etmekle enâniyeti okşamak ve nefs-i emmâre
 161. Ağaç kökünün Bismillah diyerek en sert kaya ya da (taşları) deldiği söyleni
 162. Mülk ve melekut ile manayı ismi ve manayı harfi arasında bir fark var mıdı
 163. "Tevhidin bir burhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye(sas), risalet ve velâyet
 164. Birinci Şua'da Üstad dört tarih söylüyor ve bunlar Risale-i Nur'un beş dev
 165. Öteki hizmetkar, bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar yirmi üç altın
 166. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih ge
 167. On Birinci Ricada, ya bütün esbaba taksim edilecek veyahut bütünü birden bi
 168. Düşünüyorum da, cansız maddeler tesadüfen bir bakteri yapıp bugünki bütün c
 169. Hem de sevap ve fazilet, nur âlemindendir. O âlemden bir âlem, bir zerreye
 170. Müteşâbih kelimesi
 171. Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci Kısmının Yedinci İşaretini biraz açar mısı
 172. "Sebepler zahiri ve perdedir, asıl işi yapan kudreti ezeliyedir. O zaman in
 173. Hiçbir şey vardan yok, yoktan var olmaz, Peki his yoğunluğu nereye gidiyor?
 174. Nefis, sadece levvame, mutmainne ve diğer makamlara öldürülerek mi çıkıyor?
 175. Risale-i Nurlarda peygamber efendimizin adı geçtiğinde (a.s.m) ibaresi ve
 176. Malumdur ki, şerr-i kalil için hayr-i kesir terk edilmez; terk edilirse, şe
 177. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizl
 178. Risale-i Nur'a nereden başlamalı?
 179. Bazı kritik yerlerde görey yapan kardeşlerin, namazlarını kılmadıkları ya d
 180. "...Bazı enbiyalar gibi şark ve garpta en uzak sesleri işit, sûretleri gör.
 181. "Allah kişi ile kalbi arasına girer" buyurulmaktadır. Risalelerde yer veril
 182. Yirmi Dokuzuncu Sözde geçen Birinci Medar ile İkinci Medar arasındaki farkı
 183. Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz sayıda insanı yaratma kudretine sahip olduğunu,
 184. "...bir mazlumun şahs-ı mânevîsini insafsızca dişliyorsunuz? Ve hiç aklınız
 185. İşte, ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın, sen
 186. Askerlik nizamını seven, çanta ve silâhını muhafaza eden ve sağa giden nefe
 187. O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer s
 188. Üstad neden uhuvvet ile ihlas üzerinde ısrarla duruyor?
 189. Üstadın sakal ve evlilik sünnetlerini yerine getirmediğini ve ayrıca üstad
 190. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kar
 191. Vücud, hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün mehasin ve kemalâtın
 192. Risaleleri Nasıl İzah Etmeliyiz?
 193. Aşık olmak iradi bir şey olmadığı halde, Said Nursi niçin aşık olmayı iradi
 194. Üstad, i'cazın en yüksek vechi, nazmındaki belagattan doğmuştur, diyor ve b
 195. s.a arkadaşlar mesnevi nuriyede 9. nota ve açıklamasını nereden bulabilirim
 196. "Evet, sehavet ile kuvve-i iktisadiye arasında ve sürat ile mizanlı olmak
 197. Vakıflık nedir, kime vakıf denir, vakıflığın şartları nelerdir ve vakıflar
 198. analiz :" Hakiki hakaiki eşya esmai ilahiyedir............"
 199. Külliyat neden elde çoğaltılmaya devam ediliyor arkadaşlar?
 200. "Zaman ihtiyarlandıkça Kur´an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor." ifadesi
 201. Yirmi İkinci Mektup'ta, ihtilafla ilgili verilen hadis ışığındaki açıklamal
 202. Nasil oluyor da Tekebbur Za´fi, gurur aczi ve tasanni zilleti gosteriyor?
 203. Bid'alara örnek verir misiniz?
 204. Risale hizmeti yapıldı ve bitti mi?
 205. Manayı harfi veya manayı ismi zaten birer nazar şekli değilmidirler? Nazar
 206. "...bir tıp fakültesi hükmünde, hayat-ı ictimaiyemizde, ezcahane-i kuraniye
 207. Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Varlığının kendindendir deniyor. Varlığı
 208. "Vahdetü'l-vücudun meşrebi Cenab-ı Hak hesabına kainatı adeta inkar etmek i
 209. Hem bazan şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde, Cenâb-ı Hak hakkında fe
 210. Allah yolunda hizmet edenlerin hayatları zorluklar ile geçer diyebiliyorum.
 211. Belli bir dönemde çok risale okuduk, ancak aynı isteğimizi hep koruyamıyoru
 212. Lemeat'ta geçen; şu eserimde üstadım Kur
 213. huruf-u mukattaa hakkında
 214. "hakikat ne kadar zayıf isede ölmez, suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhusla
 215. Tabiat Risalesi'nde yer alan iddialardan, sebepler maddesi ile kendi kendi
 216. Ruhun mahiyetini bir cihette anlamak için havayla kıyaslamak doğru mudur? R
 217. Onuncu hakikattaki hikmet, adalet, rahmet, inayet isimleri İkinci ve Üçüncü
 218. Yalancılık ise Sani-i Zülcelal´in kudretine iftira etmektir. Bu cümleyi iza
 219. Zati sıfatlar hakkında Risalelerde ne gibi bilgiler vardır?
 220. İkinci Şua'nın hatimesinde anlatılmak isteneni kısaca özetler misiniz? Ahi
 221. Sun' ve inayet düsturu ne demektir, bu cümleden neler anlayabiriz?
 222. On Dördüncü Lem'a'nın "Beşinci Sır" başlığı altında ne demek isteniyor?
 223. Hutbe-i Şamiye'de Üstad, neden birinci ve ikinci kelimeyi birbirinden ayırı
 224. Üstat, enenin kainatın tılsımı muğlakını açan bir anahtar ve bir sır olduğ
 225. "Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raksedi
 226. Üstat enenin kainatın tılsımı muğlakını açan bir anahtar olduğunu, enenin
 227. O kadınların taharetleri kendilerinden olmayip, baskasindan onlara sirayet
 228. Ey el-hannas! Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Âlemi onlara da
 229. Allah büyük-küçük, sağ-sol gibi şeyler yaratmamıştır, Meyelan da bu katego
 230. Said Nursi ile Kazım Karabekir arasında nasıl bir ilişki vardır?
 231. Niçin risale, niçin nur, niçin külliyat?
 232. "işte o şecerenin kuvve-i şeheviye-i behimiyye dalında beşerin enzarına ver
 233. Emirdağ lahikasında-yahudi ve nasranilere başda benzememek için ona dair ay
 234. Cenab-ı Hakkın kainata koyduğu, her şeyin kendi zararına değişmesi ve bozul
 235. Manayı harfi ile nazar kelimesi arasındaki fark nedir?
 236. "Hayvanattan olsun nebatattan olsun... ki, arzı kendisine ve zurriyetine ha
 237. sadece cerbeze deyip geçemez miydi?
 238. On Sekizinci Mektup'ta yer alan, "Alem-i maddi ile alem-i ruhaniyi birbirin
 239. "Ey şanlı asakir-i muvahhidin ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes islam
 240. "İbn-i Hâcer diyor ki: "Salâhat niyetiyle sana verilen birşey sâlih olmazsa
 241. pencere
 242. Ramazan Risalesi'nde, nefsin açlıkla terbiyesinden bahsediliyor; nefsin açl
 243. lâzım-ı eammın vücuduyla, melzum-u ehassın vücudunu intaca çalışan akîm bir
 244. Hem insanî, İslâmî hayatı men etmekle beraber, muvakkat hayvanî bir hayatı,
 245. "Kıyas-ı hafiyy-i hadsiye müesses olan kıyas-ı evlevi" ibaresini açıklar mı
 246. Hz. Muhammed'in(sas) mahiyet-i kudsiyesi ne demektir?
 247. Vücudumuzdaki dercedilen hadsiz hissiyat ve letaifin veriliş gayeleri neler
 248. Bir televizyon kanalında, Allahın eserlerindeki mükemmelik, çok denemelerde
 249. Sekizinci Söz'ün Ana Konusu Nedir?
 250. Dokuzuncu Sözün ana temasını birer cümle ile 1. 2. 3. 4. 5. nüktelerleri d