PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sorularla Risale-i NurSayfa : [1] 2 3 4

 1. İslam’ı duyan kimse hemen inanmak zorunda mıdır?
 2. Risale-i Nurlar
 3. Yardım
 4. insanın ehemmiyetini anlamak ve haşir ...
 5. http://www.sorularlarisale.com sitesi güvenilir mi?
 6. Küçücük bir dershane-i nuriye açmak ne demek?
 7. Sözlük
 8. "Talebe, dost, kardeş" kategorilerinden hangisine girdiğimizi nasıl anlarız?
 9. herşeyin içine melekut dışınada mülk denir bu kısmı acarmisiniz?
 10. namaz kilmak
 11. Bediüzzaman Neden Aziz Tabirini kullanıyor?
 12. Psikolojik bir meselede sorun?
 13. cemaate katılmak için ne yapmak gereklidir.
 14. sözler kitabında ilk giriş bölümü
 15. Acz ile Fakr Arasında Ne Fark Vardır?
 16. "Düşman istersen nefis yeter" cümlesini açıklar mısız?
 17. Latifeler Ağaç gibidir
 18. İnsanın Mahiyet-i Câmiasında Nakışları
 19. Neden Müslümanlıktan Çıkan Türklükten De Çıkar?
 20. Tefekkür gafleti izale eder...
 21. ihlas risalesi
 22. Kavram Açıklamaları - Adalet ve Hikmet Arasındaki Fark Nedir?
 23. Kavram Açıklamaları - Acz, fakr ve naks kavramlarını açıklar mısınız?
 24. Kavram Açıklamaları - Abd, İbadet, Ubudiyet-i Külliye ve Abd-ı Külli Ne Demektir?
 25. Kavram Açıklamaları - A'lâ-yı illiyyîn nedir
 26. Kavram Açıklamaları - "Mümteniü'l-vücud"
 27. Bediüzzaman hazretlerinden “elli sene sonra”sına (günümüze) mesaj!
 28. Hürriyet ve Özgürlük Nedir? Hürriyet ve Özgürlük İmandan mıdır?
 29. ihlas risalesinde burayı açıklarmısınız ...
 30. Nebatatın evlâdına olan şefkatleri
 31. "Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı Azîm-i Kâinatın en beliğ bir tercümanıdır."
 32. Risale nur talebeliği ama nasıl .. ?
 33. Imam muntazır meselesi hakkında bir sual
 34. Acill lütfennnn
 35. Insan zorla gönderildiği bu dünyada nasıl ibadete zorlanabilir ?
 36. Dava adamı nedir, gerçek bir dava insanı olmak için neler yapmalıyız?
 37. Efendimizin s.a.v bedduaları
 38. Af ve münasebet dengesi
 39. hastalık risalesindeki vesvese kısmı hakkında
 40. hüve nüktesi kalemi kader lütfen bakarmısınız
 41. Okuduklarımız, hislerimize ve duygularımıza yerleşemiyor mu acaba; tesirini nasıl ölçebiliriz?
 42. Huzur-u daimi nedir; Risalelerde nasıl anlatılmıştır? Huzur-u daimiyi kazanmak için yol, yöntem, met
 43. "Siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz.
 44. Adem-i emirlerde Cenab-ı Hakk'ın kudreti taalluk eder mi?
 45. Mehdi as ile ilgili sorularım
 46. Risale-i Nur'a göre İttihad-ı İslam nedir?
 47. Ruh cesede nasıl galip gelir ?
 48. Risale-i Nur'a göre İttihad-ı İslam nedir?
 49. Kalb ruhun ayıbını nasıl görmez..?
 50. Sualler Sormamız İçin Bi Konu Göremedim
 51. Vahiy mi İlham mi
 52. Bakarmısınız namazla ilgili
 53. Bediüzzaman ve çocuk eğitimi mutlaka bakarmısınız?
 54. Ehli sunnet, imam Cafer Sadik r.a. ictihadi ile ayri. Neden?
 55. Kur'an-ı Kerim de kurban
 56. Vehbi ilimi açıklar mısınız?İlham ile arasındaki fark nedir?
 57. tesettür risalesinden bir sual
 58. Sual Sormamak Şartıyla meselesini açıklarmısınız
 59. Bediüzzaman hazretlerinin İsrail hakkında neler söylediğini merak ediyorum.
 60. Nefsin Sabırla İmtihanı
 61. Risalelerde, büyük zatların özellikle Gavsı Azamın himmet ve yardımlarından bahsediliyor. Ancak biri
 62. Gerek vakıf olsun, gerek bazı hocalar, şeyhler olsun; neden Risale-i Nur'lar ve Bediüzzaman'la uğraş
 63. "...En büyük bir küll, en küçük bir cüz´î gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması; hem bu
 64. "Belki ilm-i mantık´ta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın netic
 65. Yirminci Söz'de, tılsımat-ı Kur'aniye vesilesi ile cinlerin teshir edilebileceği ifade edilmiştir. "
 66. Içtihad ne demektir?
 67. Evrad-ı Bahâiye virdinin muhtevası nedir?
 68. ders dışı irtibat kopukluğu
 69. Risale-i Nurlar, Duyguları Nasıl Tatmin Edip Doyuruyor?
 70. Nöro Linguistik Programlama (NLP) hakkında Üstad'ın bir tespiti var mıdır?
 71. Risale-i Nur dairesi içinde, nefsimi nasıl terbiye ve tezkiye edebilirim?
 72. kızıl icaz
 73. Allah Neden Adaletsizliği Bir Anda Yok Etmiyor ?
 74. ihlas risalesindeki 1.düsturda geçen " O " zamirini nasıl anlamalıyız.selamlar.
 75. Tefe'ül Nedir? Risâle-i Nûrlarda tefe'ül ile ilgili yerler.
 76. Biz İsteriz, Allah Yaratır. Öyleyse Sorumlu Olan Biziz...
 77. Nur talebesi cemaat dairesinde bulunmadan olgunlaşamazmı?
 78. risale-i nur okumaya hangi kitaptan başlanmalı
 79. Şeytanı kim kandırdı da Allah'a karşı geldi?
 80. Cahilliğinden kebairden birini işleyen, artık Nur talebesi olamaz mı?
 81. Bir elmada nefse bakan yönü ve mücidine bakan yönü vardır!.....
 82. Kızların mevcut şaratlarda okuması hususunda nurlarda geçen konu var mı?
 83. Altıncı şua'daki tahiyyatla bizim okuduğumuz tahiyyat arasında farkmı var.?
 84. "Kafir tahkir ettiğinden ona azab güzeldir".. ne demek?
 85. kardeşler bu cevşen videosunu nasıl indirebilirim
 86. Taayyün, Teşahhus ve Tezahür Kelimeleri Arasında Ne Fark Vardır?
 87. Rızık
 88. Nur talebesi olmakmı, tarikat ehli olmakmı, yada ilim ehli olmakmı efdal?
 89. Yedinci Şua; İş ile rızkın alakası nedir?
 90. İnsanlar Kur'an-ı Kerim varken Risale-i Nur'u neden okusunlar?
 91. Risaleleri okuyanların, Mesnevi'den de ders almalarına ihtiyaç var mıdır?
 92. risale-i nurda geçen ahirzamanda 40 kişiden " bir kaç " kişi kurtuldu çümlesini nasıl anlayabiliriz.
 93. kalp ve ruhlarını kebâir ile yaralıyorlar; belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar." Bu ifadede
 94. Hizmette fedakarlık, fenafilihvan gibi düsturları fıtrat haline getirmek nasıl olur?
 95. Akşam namazının farzının önce kılınmasının hikmeti ne olabilir, Üstadımız bu konuda ne demiştir
 96. Berzah ne demektir? 'ınsanî berzahlar' ifadesini nasıl anlamalıyız?
 97. Bediüzzaman ve Yeni Harfler (Sorular-Cevaplar)
 98. Miraç bahsinde zamanın farklı boyutlarında adı geçen bazı kavramlar var. Saniye, salise, rabia... a
 99. Medar-ı niza bir mesele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz." ifa
 100. Emirdağ Lahikası Birinci Kısmın seksen dört nolu mektupta genel anlamda ne anlatmak istemiştir. Bunu
 101. Külliytın tümü de ilhamla mı yazılmıştır. Mesela Tarihçei Hayat, Muhekemat, Münazarat gibi eserler d
 102. Üstad fıkhi meselerde tamamen imamı şafiiye, Akaidi meselerde ise tamamen Maturidiye uymuşsa, geçmiş
 103. Mesnevii Nuriye de bir tavus kuşu örneği veriliyor. Burayı izah eder misiniz?
 104. Risale-i nur dershanelerine bir arkadaşım vasıtasıyla hediye götürdüm. Bu sefer aklıma Hatem-i Taini
 105. Risale-i Nur'un cümle tertip ve tanzimi, Kur'an ve sünnete uygun mu, telif edilmiş midir? Birinci Sö
 106. Üstadımız "Hayvan muhtar olduğu için, lezzet ile beraber elemi de var" buyuruyor. Fakat sair yerlerd
 107. Yirmi Sekizinci Mektub, Birinci Meselede; nübüvvetin kırk cüzünden birinin rüyayı sadıka olduğu beli
 108. Diyalogla ilgili iddia itiraz ve iftiralara cevaplar...
 109. "Radyoyu filân keşşaf icad etti ve elektrik kuvvetini buldu. Ve bazı keşşaflar da, beşerin kafasını
 110. Zerrelerin inşasının iki ihtimalinden ikincisi olanda; ülfet misalinin abes ve sadece acbü'z-zenebte
 111. "Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler; yine Sahâbeye yeti
 112. "Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez. ... "Onun kur
 113. Said Nursi, Türkiyeli Müslümanları en fazla etkilemiş İslam alimidir. Said Nursi'nin doğru bulmadığı
 114. Cenâb-ı Hak ezelde, Kudsî Zâtını ulûhiyetinin şanına uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyor
 115. Şeytanın nefsi, iradesi, şeytanı var mıdır? Bizleri şeytan veya nefsimiz kandırıyor, cüzi irademizle
 116. Bir saatçi saati belli kurallar çerçevesinde icad eder, gerisine karışmaz, o saat, ustanın tasarrufu
 117. "Çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklâliyetini kaybetmiş Hindi
 118. Üstadımız neden yüz bir sene diyor? Yüz bir sene hapsin bir mahiyeti var (h
 119. Yetmiş yıldır yuvarlanan taşın gürültüsüdür, hadisinde neyin tevsir ve tabi
 120. Hemze ile sakin elif otuz olarak otuz cüz-ü Kur
 121. Lemeat'ta geçen "mesalih-i mürsele" kavramını açıklar mısınız?
 122. "...Kâb-ı Kavseyne çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazîne-i rah
 123. Peygamberimiz(sas) Allah'ın tüm isimlerine azami manada mazhar olduğunu Ris
 124. "Baktım ki, benim medresemin etrafındaki şehir içi, kale dibi mevkii... O
 125. "Güneşin sâir arkadaşları olan yıldızların bir kısmı âhiret âlemlerine baka
 126. "...ve taarüf-ü umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve
 127. "Madde rikkat peyda ettikce, hayat şiddet peyda eder." cümlesini açıklar mı
 128. Dimağda meratib i ilim muhtelifedir, ifadesi lemeaatta izah edilirken ilti
 129. Cenab-ı hakkın bütün isimleri bir melekte, bir hücrede ya da bir dağda tece
 130. "Cenâb-ı Hakkın, iktizâları, hükümleri mütegayir bazı esmâları vardır." Cüm
 131. Said Nursi; "Ben dindar bir cumhuriyetçiyim..." derken neyi kasttetmiştir?
 132. Hz. İdris (as) geri dünyaya gelecek mi? İkinci tabaka-i hayatta sadece Hz.
 133. "Her soruya cevap verilir," şeklindeki bazı iddialı sözleri başka zatlar da
 134. Lemeatte; nuru akıl kalpten gelir, deniyor. Eğer kalp, vicdandan gelen hiss
 135. Anadoluya gelecek bela ve felaketlerin önüne geçmekte Risale-i Nur önemli b
 136. "İnsanın vücudundaki zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek ta dimağın
 137. O melik ise, ezel-ebed sultanı olan bir Zât-ı Mukaddestir ki, yedi kat semâ
 138. Beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. Galip olsaydık, ha
 139. "Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de baka
 140. Üstad "Kaderin mahkuyum" diyor. Başka yerde ise; "gizlediğim çok harika vak
 141. Nur talebeliği asfiya mesleği midir. Bununla ne kast ediliyor, açıklar mısı
 142. Acz, muhalefetin menşeidir. Zaaf, gururun madenidir. Sığar-ı nefs, tekebbü
 143. Risale-i nurlar neden müceddiddir?
 144. "Taayyünatı itibariyyeyi değiştirmekle, manaları değişir ve çoğalır..."diye
 145. "Cenâb-ı Hakkın ef
 146. Hissiyatların yerinin kalp, yansıdığı yerin vicdan olduğu söyleniyor Risale
 147. Onuncu söz, Dokuzuncu hakikatı açıklar mısınız, (Bab-ı İhya ve İmate) bu ha
 148. Yüz yetmiş bir defa esma-i sittesi, Risale-i Nur müellifinin daimi virdidir
 149. On Dokuzuncu Mektup'ta hadisi kudsi vahyi sarihi grubuna dahil edilmiştir.
 150. Yüz etmiş bir defa Sekine ve İsm-i Âzam denilen Esma-i Sitte-i Meşhureyi bi
 151. "Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış; sülûk ve
 152. Allah'ın isim ve sıfatları ehadiyet gereği insanda tecceli ediyor. Bu tecce
 153. Kainattaki otoepürasyonu el-Kuddüs, el-Musavvir, el- Hakim isimlerinin cilv
 154. Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zattır ki, azamet-i mâneviyesinden dola
 155. Meyve Risalesinin Birincisini kısaca özetler misiniz?
 156. ....Biri zikir biri fikir biri şükür, iberesindekü şükür nasıl olmalıdır? H
 157. "...Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvveti
 158. Uhuvvet Risalesi Dördüncü Vechin Üçüncü Düsturunda geçen Arapça ibareyle, s
 159. Son nefeste imansız ölmekten korkuyorum. Psikolojik olarak da kendimi iyi
 160. Meşveretin düsturları nelerdir?
 161. "...nazar-ı dikkati kendine celb etmekle enâniyeti okşamak ve nefs-i emmâre
 162. Mülk ve melekut ile manayı ismi ve manayı harfi arasında bir fark var mıdı
 163. Ağaç kökünün Bismillah diyerek en sert kaya ya da (taşları) deldiği söyleni
 164. Birinci Şua'da Üstad dört tarih söylüyor ve bunlar Risale-i Nur'un beş dev
 165. "Tevhidin bir burhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye(sas), risalet ve velâyet
 166. Öteki hizmetkar, bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar yirmi üç altın
 167. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih ge
 168. On Birinci Ricada, ya bütün esbaba taksim edilecek veyahut bütünü birden bi
 169. Düşünüyorum da, cansız maddeler tesadüfen bir bakteri yapıp bugünki bütün c
 170. Müteşâbih kelimesi
 171. Hem de sevap ve fazilet, nur âlemindendir. O âlemden bir âlem, bir zerreye
 172. "Sebepler zahiri ve perdedir, asıl işi yapan kudreti ezeliyedir. O zaman in
 173. Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci Kısmının Yedinci İşaretini biraz açar mısı
 174. Hiçbir şey vardan yok, yoktan var olmaz, Peki his yoğunluğu nereye gidiyor?
 175. Nefis, sadece levvame, mutmainne ve diğer makamlara öldürülerek mi çıkıyor?
 176. Risale-i Nurlarda peygamber efendimizin adı geçtiğinde (a.s.m) ibaresi ve
 177. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizl
 178. Malumdur ki, şerr-i kalil için hayr-i kesir terk edilmez; terk edilirse, şe
 179. Risale-i Nur'a nereden başlamalı?
 180. Bazı kritik yerlerde görey yapan kardeşlerin, namazlarını kılmadıkları ya d
 181. "...Bazı enbiyalar gibi şark ve garpta en uzak sesleri işit, sûretleri gör.
 182. Yirmi Dokuzuncu Sözde geçen Birinci Medar ile İkinci Medar arasındaki farkı
 183. "Allah kişi ile kalbi arasına girer" buyurulmaktadır. Risalelerde yer veril
 184. Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz sayıda insanı yaratma kudretine sahip olduğunu,
 185. "...bir mazlumun şahs-ı mânevîsini insafsızca dişliyorsunuz? Ve hiç aklınız
 186. İşte, ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın, sen
 187. O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer s
 188. Askerlik nizamını seven, çanta ve silâhını muhafaza eden ve sağa giden nefe
 189. Üstad neden uhuvvet ile ihlas üzerinde ısrarla duruyor?
 190. Üstadın sakal ve evlilik sünnetlerini yerine getirmediğini ve ayrıca üstad
 191. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kar
 192. Vücud, hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün mehasin ve kemalâtın
 193. Risaleleri Nasıl İzah Etmeliyiz?
 194. Aşık olmak iradi bir şey olmadığı halde, Said Nursi niçin aşık olmayı iradi
 195. Üstad, i'cazın en yüksek vechi, nazmındaki belagattan doğmuştur, diyor ve b
 196. s.a arkadaşlar mesnevi nuriyede 9. nota ve açıklamasını nereden bulabilirim
 197. Vakıflık nedir, kime vakıf denir, vakıflığın şartları nelerdir ve vakıflar
 198. "Evet, sehavet ile kuvve-i iktisadiye arasında ve sürat ile mizanlı olmak
 199. analiz :" Hakiki hakaiki eşya esmai ilahiyedir............"
 200. Külliyat neden elde çoğaltılmaya devam ediliyor arkadaşlar?
 201. "Zaman ihtiyarlandıkça Kur´an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor." ifadesi
 202. Yirmi İkinci Mektup'ta, ihtilafla ilgili verilen hadis ışığındaki açıklamal
 203. Nasil oluyor da Tekebbur Za´fi, gurur aczi ve tasanni zilleti gosteriyor?
 204. Bid'alara örnek verir misiniz?
 205. Manayı harfi veya manayı ismi zaten birer nazar şekli değilmidirler? Nazar
 206. Risale hizmeti yapıldı ve bitti mi?
 207. "...bir tıp fakültesi hükmünde, hayat-ı ictimaiyemizde, ezcahane-i kuraniye
 208. Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Varlığının kendindendir deniyor. Varlığı
 209. Hem bazan şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde, Cenâb-ı Hak hakkında fe
 210. "Vahdetü'l-vücudun meşrebi Cenab-ı Hak hesabına kainatı adeta inkar etmek i
 211. Allah yolunda hizmet edenlerin hayatları zorluklar ile geçer diyebiliyorum.
 212. Belli bir dönemde çok risale okuduk, ancak aynı isteğimizi hep koruyamıyoru
 213. Lemeat'ta geçen; şu eserimde üstadım Kur
 214. "hakikat ne kadar zayıf isede ölmez, suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhusla
 215. huruf-u mukattaa hakkında
 216. Ruhun mahiyetini bir cihette anlamak için havayla kıyaslamak doğru mudur? R
 217. Tabiat Risalesi'nde yer alan iddialardan, sebepler maddesi ile kendi kendi
 218. Onuncu hakikattaki hikmet, adalet, rahmet, inayet isimleri İkinci ve Üçüncü
 219. Yalancılık ise Sani-i Zülcelal´in kudretine iftira etmektir. Bu cümleyi iza
 220. Zati sıfatlar hakkında Risalelerde ne gibi bilgiler vardır?
 221. Sun' ve inayet düsturu ne demektir, bu cümleden neler anlayabiriz?
 222. İkinci Şua'nın hatimesinde anlatılmak isteneni kısaca özetler misiniz? Ahi
 223. On Dördüncü Lem'a'nın "Beşinci Sır" başlığı altında ne demek isteniyor?
 224. Hutbe-i Şamiye'de Üstad, neden birinci ve ikinci kelimeyi birbirinden ayırı
 225. Üstat, enenin kainatın tılsımı muğlakını açan bir anahtar ve bir sır olduğ
 226. "Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raksedi
 227. Üstat enenin kainatın tılsımı muğlakını açan bir anahtar olduğunu, enenin
 228. O kadınların taharetleri kendilerinden olmayip, baskasindan onlara sirayet
 229. Ey el-hannas! Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Âlemi onlara da
 230. Allah büyük-küçük, sağ-sol gibi şeyler yaratmamıştır, Meyelan da bu katego
 231. Said Nursi ile Kazım Karabekir arasında nasıl bir ilişki vardır?
 232. Niçin risale, niçin nur, niçin külliyat?
 233. Emirdağ lahikasında-yahudi ve nasranilere başda benzememek için ona dair ay
 234. "işte o şecerenin kuvve-i şeheviye-i behimiyye dalında beşerin enzarına ver
 235. Cenab-ı Hakkın kainata koyduğu, her şeyin kendi zararına değişmesi ve bozul
 236. Manayı harfi ile nazar kelimesi arasındaki fark nedir?
 237. "Hayvanattan olsun nebatattan olsun... ki, arzı kendisine ve zurriyetine ha
 238. sadece cerbeze deyip geçemez miydi?
 239. On Sekizinci Mektup'ta yer alan, "Alem-i maddi ile alem-i ruhaniyi birbirin
 240. "Ey şanlı asakir-i muvahhidin ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes islam
 241. "İbn-i Hâcer diyor ki: "Salâhat niyetiyle sana verilen birşey sâlih olmazsa
 242. pencere
 243. Ramazan Risalesi'nde, nefsin açlıkla terbiyesinden bahsediliyor; nefsin açl
 244. lâzım-ı eammın vücuduyla, melzum-u ehassın vücudunu intaca çalışan akîm bir
 245. "Kıyas-ı hafiyy-i hadsiye müesses olan kıyas-ı evlevi" ibaresini açıklar mı
 246. Hem insanî, İslâmî hayatı men etmekle beraber, muvakkat hayvanî bir hayatı,
 247. Hz. Muhammed'in(sas) mahiyet-i kudsiyesi ne demektir?
 248. Bir televizyon kanalında, Allahın eserlerindeki mükemmelik, çok denemelerde
 249. Vücudumuzdaki dercedilen hadsiz hissiyat ve letaifin veriliş gayeleri neler
 250. Sekizinci Söz'ün Ana Konusu Nedir?