PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran Meali - Elmalılı 1. Kadir Suresi Meal ve Tefsir
 2. Size verdiğimiz Kitaba sımsıkı sarılın
 3. Kuranda Zaman Kavramı
 4. Kur'an Explorer
 5. Tebrik Ederiz Lebbeyk
 6. 1-Fatiha Süresi
 7. 2-Bakara Süresi
 8. 3-Al'i İmran Süresi
 9. 4-Nisa Süresi
 10. 5-Maide Süresi
 11. 6-En'am Süresi
 12. 7-A'raf Süresi
 13. 8-Enfal Süresi
 14. 9-Tevbe Süresi
 15. 10-Yunus Süresi
 16. 11-Hud Süresi
 17. 12-Yusuf Süresi
 18. 13-Ra'd Süresi
 19. 14-İbrahim Süresi
 20. 15-Hicr Süresi
 21. 16-Nahl Süresi
 22. 17-İsra Süresi
 23. 18-Kehf Süresi
 24. 19-Meryem Süresi
 25. 20-Taha Süresi
 26. 21-Enbiya Süresi
 27. 22-Hac Süresi
 28. 23-Mü'minun Süresi
 29. 24-Nur Süresi
 30. 25-Furkan Süresi
 31. 26-Şuara Süresi
 32. 27-Neml Süresi
 33. 28-Kasas Süresi
 34. 29-Ankebut Süresi
 35. 30-Rum Süresi
 36. 31-Lokman Süresi
 37. 32-Secde Süresi
 38. 33-Ahzap Süresi
 39. 34-Sebe Süresi
 40. 35-Fatir Süresi
 41. 36-Yasin Süresi
 42. 37-Saffat Süresi
 43. 38-Sad Süresi
 44. 39-Zümer Süresi
 45. 40-Mümin Süresi
 46. 41-Fusilet Süresi
 47. 42-Şura Süresi
 48. 43-Zuhruf Süresi
 49. 44-Duhan Süresi
 50. 45-Casiye Süresi
 51. 46-Ahkaf Süresi
 52. 47-Muhammed Süresi
 53. 48-Fetih Süresi
 54. 49-Hucurat Süresi
 55. 50-Kaf Süresi
 56. 51-Zariyat Süresi
 57. 52-Tur Süresi
 58. 53-Necm Süresi
 59. 54-Kamer Süresi
 60. 55-Rahman Süresi
 61. 56-Vakia Süresi
 62. 57-Hadid Süresi
 63. 58-Mücadele Süresi
 64. 59-Haşr Süresi
 65. 60-Mümtehine Süresi
 66. 61-Saf Süresi
 67. 62-Cum'a Süresi
 68. 63-Münafikun Süresi
 69. 64-Tegabun Süresi
 70. 65-Talak Süresi
 71. 66-Tahrim Süresi
 72. 67-Mülk Süresi
 73. 68-Kalem Süresi
 74. 69-Hakka Süresi
 75. 70-Mearic Süresi
 76. 71-Nuh Süresi
 77. 72-Cin Süresi
 78. 73-Müzzemmil Süresi
 79. 74-Müddessir Süresi
 80. 75-Kıyamet Süresi
 81. 76-İnsan Süresi
 82. 77-Mürselat Süresi
 83. 78-Nebe Süresi
 84. 79-Nazi'at Süresi
 85. 80-Abese Süresi
 86. 81-Tekvir Süresi
 87. 82-İnfitar Süresi
 88. 83-Mutaffifin Süresi
 89. 84-İnşikak Süresi
 90. 85-Büruc Süresi
 91. 86-Tarık Süresi
 92. 87-A'la Süresi
 93. 88-Gaşiye Süresi
 94. 89-Fecr Süresi
 95. 90-Beled Süresi
 96. 91-Şems Süresi
 97. 92-Leyl Süresi
 98. 93-Duha Süresi
 99. 94-İnşirah Süresi
 100. 95-Tin Süresi
 101. 96-Alak Süresi
 102. 97-Kadir Süresi
 103. 98-Beyyine Süresi
 104. 99-Zelzele-Zilzal Süresi
 105. 100-Adiyat Süresi
 106. 101-Kaari'a Süresi
 107. 102-Tekasür Süresi
 108. 103-Asr Süresi
 109. 104-Hümeze Süresi
 110. 105-Fil Süresi
 111. 106-Kureyş Süresi
 112. 107-Ma'un Süresi
 113. 108-Kevser Süresi
 114. 109-Kafirun Süresi
 115. 110-Nasr Süresi
 116. 111-Tebbet Süresi
 117. 112-İhlas
 118. 113-Felak
 119. 114-Nas