PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mesnevi-i Nuriye 1. Dünyada sana ait çok emirler vardır.
 2. İ'lem Eyyühel-Aziz!
 3. O sultanına itaat et, kurtul!..
 4. Sen burada misafirsin
 5. Bâki kalan kısmı sultana raci'dir
 6. tövbe ile vazifesine avdet eder
 7. Dünyada sana ait çok emirler vardır
 8. Ve şükründe bulundun mu?" diye suale çekileceksin.
 9. Şu esaslara dikkat lâzımdır
 10. Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâlikidir.
 11. Mesnevi-i Nuriye / Zühre
 12. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey aziz bil, ey saygıdeğer şerefli bil!)
 13. Sen de yolcusun.
 14. Şayet onlarınki dünya hesabına...
 15. Şu esasata dikkat lâzımdır:
 16. Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın...
 17. İman ise...(Kelime açıklamalı)
 18. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 19. Hazret-i Muhammed (A.S.M.) öyle bir zâttır ki...
 20. İnsan bir yolcudur...
 21. herkesi kendisinden üstün...
 22. Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve...
 23. Senin lâtifelerin içinde öyle bir lâtife var ki...
 24. O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil.
 25. Bugün sen iki kabrin arasındasın; artık sen bilirsin!...
 26. Evet insan bir askerdir...
 27. İ'lem Eyyühel-Aziz! {(*):Ehemmiyetli.}...
 28. seni nefsini sevmeye sevk eden esbab..
 29. Ülfetin Verdiği Gaflet..
 30. İ'lem Eyyühe'l İnsan !
 31. Nokta
 32. Şûle
 33. On Dördüncü Reşha
 34. Onuncu Risale
 35. Şemme
 36. Zerre
 37. Zühre
 38. Habbe
 39. Hubab
 40. Katre
 41. Lâsiyyemalar
 42. Reşhalar
 43. Lem'alar
 44. Mukaddime
 45. İtizar
 46. O Seni Senden Daha Ziyade Düşünür
 47. Kalbi Hastalıklarımız
 48. Sorularla Mesnevi Nuriye Risale-i Nur Soru-Cevap?
 49. Çocuk öldürdüğü canlılardan dolayı dünyadamı ahirettemi cezalandırılacak?
 50. Kur’ân insanlığa rahmettir
 51. Senin önünde çok korkunç üç mesele vardırki!...
 52. Küçük bir gaflette ölen lâtifeler...
 53. kalbin terbiyesi.(ezberlenesi sözlerden.kardeşlerimle paylaşmak istedim)
 54. Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork..
 55. Mesnevî-i Nuriye adlı eserin içeriği şöyledir:
 56. Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senâlar ederiz ki,
 57. masiyet neleri getiriyor?
 58. İ'lem eyyühe'l-aziz!
 59. Mülk "ALLAH"indir , sende emaneten duruyor.
 60. Mukaddeme..
 61. İ'lem Eyyühe'l Aziz
 62. Temsiller ve Hikayelerle "Mesnevi-i Nuriye"
 63. nedir bu gurur ve nedir bu gaflet?
 64. Kafirler, dünyanın imaratı için halk etmiştir..
 65. İnsan Hüsn-ü Zanna Memurdur..
 66. Mesnevi Nuriyenin habbe kisminda "Kabir, alem-i ahirete acilmis bir kapidir
 67. İnsana benlik ve hürriyet niçin verilmiştir ?
 68. Ölüm, insanın kendi kıyametidir
 69. İnsanın çekirdeği olan kalb,
 70. İ’lem eyyühe’l-aziz!
 71. Nefsteki dehşetli nokta..
 72. Bizler uzun bir seferdeyiz.
 73. Dokuzuncu nota
 74. İ'lem Eyyühel-Aziz!
 75. REMİZ'ler..
 76. Allah’a tevekkül edene, Allah kâfidir
 77. vicdanımızı bozma ALLAHım
 78. Amiyane tevhid ile hakiki tevhid
 79. elem ve lezzet
 80. haydi nar tanesi yapalım !!
 81. Geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuştu.Ancak ihtiyarlık saba
 82. ZÜhRe
 83. I'lem eyyühel aziz!
 84. lem'alar mesnevi-yi nuriye
 85. Katre
 86. Hubab mesnevi-yi nuriye
 87. Habbe mesnevi-yi nuriye
 88. Lâsiyyemalar
 89. Dört Çeşit Hastalık
 90. “Her nefis ölümü tadıcıdır.”
 91. Evet, Vakit Yaklaştı...
 92. Farzlari yapmakla diğer mubah işler sevap olur
 93. Ey insan! Nedendir ki şu azîm ticarete girmiyorsun
 94. Hidayet-i Kur'âniyenin şuâsından
 95. Allahı seven Allahın sevdiği her şeyi sever
 96. Açılmaz düğümler Allahın iradesiyle açılır
 97. Dünyadaki Lezzet ve Nimetlere İki Cihetle Bakılır
 98. Cisminin Küçüklüğüne Bakıp Da Günahlarını Küçük Zannetme!
 99. İnsanı Hayvandan Ayıran Şeylerden Üç Tanesi
 100. Cemaatle Kilinan Namaz
 101. Elli beş dilin şahitliği
 102. İnsanın kaderi, elindeki veya yüzündeki çizgilerden okunabilir mi?
 103. AKLI BAŞINDA OLAN İNSAN
 104. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır..
 105. Sünnetler birer yıldız vazifesi görür
 106. Sineğin verdiği ders
 107. Niyet Ve Mahiyeti
 108. Nurani şeylerde bir ile beraber çokluk vardır
 109. Tazarru ve Niyaz
 110. Zorda kalmışın duâsı tesirlidir
 111. Feya Rabbî
 112. Ne vakte kadar ?
 113. dört kelime ile dört kelâm
 114. Kur'anın gözü açık olduğundan, defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür.
 115. MESNEVÎ-İ NURİYE
 116. mesneviden....
 117. CENNET KADINLARI
 118. ARKADAŞ!!!!!!!!
 119. MASUMLARA GELEN BELADA HİKMET VARDIR