PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sözler 1. Otuzüçüncü Söz 'den
 2. Dördüncü Söz
 3. .. mezheblere ihtiyaç kalmıştır. Evet nasılki mevsimlerin değişmesiyle ..
 4. Hazırlanınız! Başka, daimi bir memlekete gideceksiniz
 5. 12.Söz 3.esas
 6. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz;
 7. her tarafta ona baktıran
 8. Sözler Özet
 9. Birinci Söz
 10. O nur (asm) olmazsa herşey hiçe iner
 11. ...binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun.
 12. Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin?
 13. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli...
 14. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?
 15. Bâki bir insan olur.
 16. Kat'â ve aslâ!..
 17. Madem öyledir, ey nefis! Aklın varsa...
 18. Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler...
 19. Ecel ve kabir insanı...
 20. elli sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi...
 21. İman hem nurdur, hem kuvvettir...
 22. bismillahın cilvesi ne demek
 23. Kelime açıklamalı. Sözler – 30. Söz giriş… Ahzab, 72. ayet.
 24. sözler den 11. sözün sonundaki 9 emir hakkında açıklayabilecek varmı?
 25. bütün kuvvetimizle bu gibi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz...(AÇIKLAMALI)
 26. "Bir delilden neş’et etmeyen bir ihtimâlin hiç ehemmiyeti yoktur"(AÇIKLAMALI)
 27. Eğer Hak ve Kur'an'ı dinlersen...
 28. (VESVESE HAKKINDA) - Yirmibirinci Söz'ün İkinci Makamı
 29. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur. Meydandadır.
 30. Bu dünya yaşanılmayacak bir hal aldı haydi başka bir dünya arayalım?
 31. Çürümüş kemikleri kim diriltecek?
 32. İman hem nurdur, hem kuvvettir...
 33. Risale-i Nura Sıradışı Bir Bakış
 34. Cümle Açıklamaları / Birinci söz / Besmele Hakkında
 35. Fihrist
 36. Konferans
 37. Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi..
 38. Haşrin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi kat'î bir surette anlamak için
 39. Madem hayat, Esmâ-i Hüsnânın nukuşunu gösterir.
 40. Lemeât
 41. Neden türkçe değil?
 42. Gözden Irak Olan Gönülden de Irak Olur
 43. Otuz Üçüncü Söz
 44. Otuz İkinci Söz
 45. Otuz Birinci Söz
 46. Otuzuncu Söz
 47. Yirmi Dokuzuncu Söz
 48. Yirmi Sekizinci Söz
 49. Yirmi Yedinci Söz
 50. Sevgi ve korku, Allah için olmalı
 51. Sevgi ve korku, Allah için olmalı
 52. Yirmi Altıncı Söz
 53. Yirmi Beşinci Söz
 54. Yirmi Dördüncü Söz
 55. Yirmi Üçüncü Söz
 56. Yirmi İkinci Söz
 57. Yirmi Birinci Söz
 58. Yirminci Söz
 59. On Dokuzuncu Söz
 60. On Sekizinci Söz
 61. On Yedinci Söz
 62. On Altıncı Söz
 63. On Beşinci Söz
 64. On Dördüncü Söz
 65. On Üçüncü Söz
 66. On İkinci Söz
 67. On Birinci Söz
 68. Onuncu Söz
 69. Dokuzuncu Söz
 70. Sekizinci Söz
 71. Yedinci Söz
 72. Altıncı Söz
 73. Beşinci Söz
 74. Dördüncü Söz
 75. Üçüncü Söz
 76. İkinci Söz
 77. Birinci Söz - On Dördüncü Lem’anın İkinci Makamı
 78. Birinci Söz
 79. "Vâcibü’l-Vücuda benzemek"
 80. Sorularla Sözler--Risale-i Nur Soru-Cevap?
 81. On Yedinci Sözün İkinci Makamı..
 82. "Muhabbeti öyle birisine tevcih et ki"
 83. Kabl-el Büluğ Evlâdı Vefat Edenlere Müjde...
 84. “Zuhal’in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır?” AÇIKLARMISINIZ?
 85. 32.söz 3.mevkıf 1.mehbas
 86. Sözler-3- özet
 87. Sözler-2- özet
 88. Sözler-1- özet
 89. 21.sözün açıklaması forumda varmıdır?
 90. birinci soz
 91. Âyâ, zannediyor musunuz ki, vazife-i hayatınız yalnız...
 92. İşte, ey tenbel nefsim!
 93. Her eser okunmalı mı? Her söz dinlenmeli mi?
 94. İnsan evvela nefsini sever.
 95. bazen duâ ediyoruz, kabul olmuyor. Nedendir?
 96. "Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez."
 97. Aklını Kaybetmeyen Gençlerle Bir Muhavere
 98. Hiçbir şeyi nizamsız, gâyesiz göremezsin
 99. 21.sözden
 100. alâkadar olmamak ancak gafletin eseri olabilir
 101. "Benim Rabbim" nasıl bir zât?
 102. İkinci Söz
 103. Temsiller ve Hikayelerle "Sözler"
 104. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar
 105. Doğru ile yalan arasındaki mesafe kısaldı
 106. Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi, hem kehkeşi halk eylemiş.
 107. Beşinci Söz...
 108. Üçüncü Söz...
 109. Fıtratın şehadeti sadıkadır
 110. Hayatsız vücut adem gibidir
 111. Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur
 112. Onyedinci Söz(İkinci Levha)
 113. Onyedinci Söz(Birinci Levha)
 114. Dünya, Ahirete Nisbeten Bir Zindandır Hükmündedir
 115. Onuncu sözün birinci zeylin'den
 116. Birinci Söz
 117. Kadınlar yuvalarına dönmeli
 118. Deccal kuzeyden gelecek!
 119. Vech-i tevfîkı nedir?
 120. Birinci Sözden Tefekkürler
 121. 3. söz
 122. 7. söz
 123. 9. söz
 124. Ona (asm) koşmak, onu dinlemek lâzım
 125. Yedinci Söz ve Saadet Anahtarı
 126. Risale-i Nur - Sözler MP3 olarak - tek link -2009
 127. Sınırsız nimetlere, sınırlı şükürle nasıl mukabele edilebilir
 128. "Çünkü zevâl bulan eşya ile beraber, esbabları dahi kayboluyor."
 129. ömründe başına gelmiş birçok kıyâmet çeşitleri vardır
 130. 5 vakit namaz ve abdeste 1 saat yeter
 131. Sevgi ve Korku Allah İçin Olmalıdır
 132. Arefe günü 1000 İhlas-ı Şerif
 133. yirmi üçüncü söz birinci nokta
 134. Güneşi hangi kuvvetle söndürebilirsin?
 135. 29.Söz, DÖRDÜNCÜ ESAS
 136. Salâvâtın mânâsı Rahmettir...
 137. Birinci Söz ve Tefekkür - Video
 138. Depremler Hakkında Birkaç Sual ve Cevap
 139. Lemeat'tan Kadına ve Kadın Psikolojisine Açılan Pencere
 140. 33.sözden 19.pencere
 141. Sekizinci Söz/Fenalığı kendinden iyiliği ALLAH(CC) tan bil.
 142. Kur'an'in mucizevi üslubu
 143. kadınların şarkı söylemesi ve sonuçları
 144. Düşüncelerimiz Cennetin Temel Taşlarıdır(Zerre Risalesi Ve Şerhinden)
 145. Risale -i NuR 'da geçen bazı DuA -Lar
 146. Kendi çektiğimiz fotoğraflar
 147. Gel, bugün Nevrûz-u Sultanîdir
 148. Yeryüzü mescid, Mekke mihrab, Medîne minber O (asm) imam
 149. Dost dostuyla cennette olacak
 150. İnsanın yaratılırken aldığı ücretler
 151. Ahiretimizi Ne Suretle Kutaracağız ?
 152. Sorularla Sözler - 7. Bölüm: Ondördüncü Lem’anın İkinci Makamı
 153. At feneri elinden,bin parçaya bölünsün.
 154. Onbeşinci Söz
 155. Onaltıncı Söz
 156. Nasıl bunları sevmeyeceğim?
 157. Nur derslerinden tesbit edilen notlar
 158. Risale-i nurdan dipnotlar
 159. üçüncü söz
 160. Dokuzuncu Söz sözler 9. söz
 161. Sekizinci Söz sözler 8. söz
 162. 25.sözden
 163. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir
 164. Şahısların Hataları Neden Umuma Maloluyor?
 165. Tehir Edilen Cezalar
 166. İslam Merkezinde Heveskarane Şarkılar
 167. İki Şefaatçi: Acz ve Havf
 168. ülfetten kurtulmanin çareleri
 169. Yeni kitap çikti..dikkat
 170. Beşinci sözün şiiri
 171. marilyn monroe fotoğrafları
 172. BeSinci Söz
 173. Umumi sulh ve selâmeti temin ne iledir?
 174. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin
 175. Sözler
 176. İbâdetin mânâsı şudur
 177. Sevgi ve korku, Allah için olmalı
 178. Cevap: Duam Neden Kabul Edilmiyor Dersen
 179. Otuzikinci sözün Birinci Mevkıfı
 180. Allah’in Varliğinin Delilleri Her şeyde Açikca Var
 181. Sabır nereye ve nasıl harcanmalı? Üç çeşit sabır.
 182. Vesvesenin Hikmeti Nedir?
 183. Cennete Dair
 184. Ne istiyor Sultan-ı Zişan..
 185. Risale-i Nur'da Kıyamet
 186. Üstad Bediüzzamanın kendi hattıyla "Küçük Sözler"
 187. Yalnız Biri İste
 188. Namaz Ve Vesvese
 189. Şeytanı susturan cevaplar
 190. risale-i nur'da miraç bahsi
 191. sozler,s.373
 192. Binlerce sanat bire inecek,güzellikler ortadan kalkacaktı
 193. beni dünyaya çağırma
 194. siyah dutun bir meyvesi
 195. Hüve Nüktesi-Hava Zerrelerinde Tevhid Nuru
 196. Dîne Hizmet Ettim Diye Gururlanmamak
 197. Muhabbet
 198. Sözler
 199. bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetler mübalağa mıdır?
 200. İki mühim suâle karşı iki mühim cevap
 201. 3.Söz Askere silahı yük müdür?
 202. Gençlik damarı akıldan ziyâde hissiyâtı dinler.
 203. Kadının en tatlı güzelliği, hüsn-ü sîretidir
 204. Allah'ın varlığına, birliğine ve âhiret gününe İmân ettim.
 205. nev'-i insandaki ciddî aşk-ı lâhûtî gösterir ki
 206. BİR TENBİH, BİR DERS, BİR İHTARDIR
 207. Ondokuzuncu söz...
 208. ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim!
 209. Yirmi Dördüncü Söz Beşinci Dal:Üçüncü Meyve
 210. 9.Söz ve bir hatıra
 211. 11.Söz'den Dersler
 212. [Bir Söz] Şu Dünyanın Sekerâtı
 213. [Bir Söz] Hikmet-i Mi'rac
 214. [Bir Soru] Hikmet-i Mi'rac nedir?
 215. [Bir Söz] Hakikat-i Mi'rac
 216. [Bir Söz] Dünya ve Ahiret
 217. Ona geldim fena gördüm...
 218. RİSALE-İ NUR`UN FİHRİSTESİ BİRİNCİ SÖZ
 219. Otuzikinci Söz sadeleştirilmiş metin
 220. Kur'anın Usandırmamasının sırr-ı hikmeti şudur ki:
 221. 2.SÖZ
 222. Ey nefsim! Deme
 223. Cennet-i bâkiyeye dâir suâle kısa cevap
 224. AKLINI BASINA AL, KALBiNi TEMiZLE
 225. Haşir Bahsinden
 226. Otuzikinci söz sözler 32. söz -C-
 227. Şayan-ı Dikkat
 228. [Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.]
 229. Belâların istilâsı, bazı duâların özel vaktidir
 230. TALEBELİĞİN BİR BUUDU DA...
 231. İNSANIN vazifesi....
 232. RİSALE-İ NUR DERSLERİ YİRMİ İKİNCİ SÖZ / BİRİNCİ BURHAN
 233. Duam neden kabul edilmiyor dersen
 234. Sözlerden!!!!kısa kısa
 235. Risale-i Nurda Namaz
 236. Allah ne fiat istiyor?
 237. sozler
 238. ahirzamanda hususi fazilet sahipleri
 239. Birinci Söz